Cardiofisiologia2 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 23/11/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

05/11/2014 POTENCIAL D’ACCIÓ EN LES CÈL·LULES AUTORRÍTMIQUES 1: Potencial de repòs inestable. Els canals If estan oberts. (Predomina entrada de Na+).
2: Obertura de canals de Ca2+ depenents de voltatge. Entrada massiva de ions Ca2+.
3 i 4: Es tanquen canals de Ca2+ i s’obren canals de K+: Surt potassi i repolaritza la cèl·lula.
3 2 4 1 0,5 1 1,5 TEMPS (SEGONS) 2 2,5 CONTRACCIÓ DEL MIOCARDI (ACOPLAMENT POTENCIAL D’ACCIÓDESPOLARITZACIÓ) • Inici: Estimulació nerviosa de les cèl·lules autorrítmiques, que generen potencials d’acció espontàniament i el propaguen ràpidament a les fibres contràctils adjacents.
• Contracció: El potencial d’acció arriba a la fibra contràctil i arriba al sarcolema i túbuls T. S’obren canals de Ca2+ regulats per voltatge i entra Ca2+ al citoplasma. El mateix ió provoca la sortida de Ca2+ addicional del Reticle endoplasmàtic, fet que crea la “xispa” de Ca 2+ al citoplasma, senyal per a la contracció muscular. La unió del Ca2+ a la troponina permet l’acoplament actina-miosina i per tant la contracció muscular.
• Relaxació:La relaxació muscular depèn de la disminució del Ca2+ intracel·lular.
El ió es transporta de nou al reticle endoplasmàtic per transport actiu Ca 2+ATPasa. També es treu Ca2+ al LEC a més a més de la Ca 2+ATPasa amb un contratransportador Ca2+ / Na+. (El Na+ és després expulsat de nou per la bomba de Na+/K+.
1 05/11/2014 EL SISTEMA DE CONDUCCIÓ Nòdul sinoauricular (SA): Marcapassos principal del cor.
Es troba a l’aurícula dreta. Inici de la despolarització L’ona despolaritzant viatja pel sistema de conducció i es propaga cap al nòdul auriculoventricular a través de les vies internodals.
Es propaga ràpidament (discos intercalars) cap a les aurícules (miocardi contràctil).
Nòdul aurículoventricular (AV): Localitzat a l’envà interauricular.
Punt de propagació del senyal despolaritzant als ventricles.
El senyal elèctric arriba a les fibres de Purkinje a través del feix d’his i les seves branques dreta i esquerra .
Condueixen ràpidament el potencial d’acció a través de tot el miocardi ventricular des de la base cap a l’`apex.
PROPAGACIÓ DEL POTENCIAL D’ACCIÓ PEL SISTEMA DE CONDUCCIÓ La contracció del miocardi és coordinada per impulsar la sang i fer-la circular.
Inici de despolarització: Nòdul SA També s’estén el senyal elèctric cap al nòdul AV.
Es propaga ràpidament cap a les fibres musculars de l’aurícula i provoca la contracció auricular En el nòdul AV, la velocitat de propagació del senyal elèctric s’enlenteix, d’aquesta manera permet completar la contracció auricular abans no comenci la contracció ventricular .
(Retard del nòdul AV).
D’aquí es propaga cap al fascicle d’His i cèl·lules de Purkinje de nou més ràpidament D’aquesta manera l’estímul despolaritzant arriba alhora a la major pat del ventricle i assegura la contracció coordinada d’aurícules i ventricles 2 05/11/2014 FREQÜÈNICES DE DESCÀRREGA DELS MARCAPASSOS Nòdul AV: 50 potencials d’acció/min.
Fibres de Purkinje: 25-30 potencials d’acció/min.
Nòdul SA: 70-100 potencials d’acció/min.
El Nòdul SA és qui regula la FC habitualment.
Iniciada pel nòdul SA, però MODULADA per aferències neuronals i hormones (Adrenalina) FREQÜÈNCIA CARDÍACA PROMIG : 70 batecs/min.
INERVACIÓ DEL COR: REGULACIÓ FREQÜÈNCIA CARDÍACA, CONDUCCIÓ I CONTRACTILITAT Acetilcolina DISMINUEIXEN LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA I RETARD DE CONDUCCIÓ ELÈCTRICA PEL NÒDUL AV Nervis parasimpàtics (Receptors muscarínics) NERVIS SIMPÀTICS Nòdul SA Nòdul AV HABITUALMENT EL CONTROL TÒNIC DE LA FREQÜÈNICA CARDÍACA ESTÀ DOMINAT PER LA BRANCA PARASIMTÀTICA.
(Receptors β1) Adrenèrgics ADRENALINA NORADRENALINA NERVIS SIMPÀTICS AUGMENTEN LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA i CONTRACTILITAT 3 05/11/2014 CICLE CARDÍAC L’activitat elèctrica del miocardi es transforma en activitat mecànica: contracció muscular.
De manera cíclica les cavitats del cor alternen: • contracció (sístole): Després de l’inici de la despolarització • relaxació (diàstole): després de l’inici de la repolarització • Sístole – diàstole constitueixen el cicle cardíac VOLUM SISTÒLIC VOLUM SISTÒLIC: Volum de sang bombejat pels ventricles en una contracció.
Vol. Sistòlic = vol. diastòlic final – vol. Sistòlic final = 135ml – 65ml = 70ml cada batec.
Els ventricles, després de sístole no queden mai buits, tenim un volum residual de 65ml.
TAMBÉ S’ANOMENA: VOLUM DE BATEC 4 05/11/2014 CABAL CARDÍAC Com podem avaluar l’eficàcia o rendiment del cor com a bomba? CABAL CARDÍAC = (VOLUM SISTÒLIC ) X ( FREQÜÈNCIA CARDÍACA) ml/min.
ml/batec batec/min.
Cabal cardíac: 70ml/batec x 72 batecs/min = 5040ml/min.
Volum de sang bombejat pels ventricles cada minut.
Indicador del flux sanguini TOTAL a través del cos.
TAMBÉ ES DIU: VOLUM MINUT CONCEPTES Cabal cardíac: En condicions de repòs, o basals, sol ser 5Litres/min. aprox, però es pot regular en funció de les necessitats d’oxígen i nutrients de les cèl·lules del cos.
Ex.: Durant l’exercici incrementa el cabal CABALcardíac.
CARDÍAC = (VOLUM SISTÒLIC ) X ( FREQÜÈNCIA CARDÍACA) Podem regular el cabal cardíac, regulant volum sistòlic i freqüència cardíaca 5 05/11/2014 REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC CORBA FRANK-STARLING: Volum sistòlic és proporcional al volum diastòlic Dins uns límits fisiològics, el cor bombeja tota la sang que se l’hi retorna.
final Totalment condicionat per RETORN VENÓS (volum de sang que entra al cor des de la circulació venosa).
“PRECÀRREGA”: Grau d’estirament del miocardi abans de contraure’s RETORN VENÓS: • Contracció de les venes que retornen la sang (Bomba múscul esquelètic) • Canvis de pressió de tòrax i abdomen durant respiració (Bomba respiratòria) • Vàlvules venoses REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC “POSTCÀRREGA”: Pressió que s’ha de sobrepassar per obrir les vàlvules semilunars i realitzat l’ejecció de sang dels ventricles.
Determinada pel volum de fi de diàstole i la pressió arterial 6 05/11/2014 REGULACIÓ VOLUM SISTÒLIC CONTRACTILITAT : MODULADA PER NEURONES I CATECOLAMINES Agent inotròpic: Qualsevol substància química que afecta la contractilitat cardíaca Inotròpic + : Augmenta contractilitat Inotròpic - : Disminuiex contractilitat NORADRENALINA ADRENALINA Inotròpics +: Augmenten permeabilitat Ca2+, el miocardi disposa de més Ca2+ per la contracció.
7 ...