1. Com hem arribat fins aquí? (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 50
Subido por

Vista previa del texto

G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A 1. COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ? ENTORN ACTUAL 1. Periodisme + (Tecnologies I comunicacions) > un ofici marcat pel desenvolupament tecnològic d e les comunicacions.
2. Vells i nous conceptes: buscar e tema, documentar-se, contrastar, jerarquitzar, produir i publicar.
3. Com expliquem les històries? Utilitzant diferents gèneres , que també es poden combinar.
4. On expliquem les històries? Publicant en diferents formats amb diferents suports i plataformesHibridació-.
5. Utilitzant diferents llenguatges de comunicació.
Apareix un nou paradigma a causa de l’evolució.
REDACCIONS INTEGRADES: a causa de l’aparició d’internet. Canvi a les rutines de producció.
Treballar en diferents formats i produir per diferents mitjans.
Espai central-taula d’actualitat, espai per cada secció que treballa en profunditat, i una secció més centrada en multimèdia.
DIGITAL FIRST: Cada vegada més mitjans comencen a prioritzar primer el mitjà digital.
CLOUD COMPUTING: Capacitat de tenir al núvol tot allò necessari per treballar: aplicacions, programari,... i treballar des de qualsevol dispositiu.
PRODUCTES PERIODÍSTICS Diari Imprès Revistes Tradicionals Audiovisual Radio, noticiaris cinematrogràfics, TV 1 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A MULTIMÈDIA Un mitjà multimèdia pot incloure tots els següents elements, però no els ha de contenir tots, quasi sempre tenen hipertextos i eines d’interactivitat.
Multimpedia (digital) Info escrita Imatge estètica SoImatge en moviment Hipertext Eines d'interactivitat Vídeo Sintètica U N M IT J À M UL TI M È DI A ÉS : MULTIDISPOSITIU: preparat per ser llegit i consultat des de tots els dispositius possibles.
MULTIPLATAFORM: té pàgines de xarxes socials.
Multiservei: El servei que ofereix és de moltes maneres diferents, ja sigui amb les edicions locals, en anglès..
FORMATS MULTIMÈDIA  Digital First Als mitjans convencionals, canviar l’estructura i les rutines de producció dins la redacció per donar més pes al format digital del diari. El que cal fer és posar en marxa el diari des de la web, que és la plataforma principal, i el format paper serveix per ampliar i aprofundir. La velocitat ens la dona internet.
 Revista interactiva Accés integés d’rament a través d’un dispositiu electrònic.
L’estructura no és a partir d’un índex, pot ser molt diferent, molt guiat per allò què ens interessa i marquem el nostre camí L’organització de la informació no té res a veure amb els mitjans convencionals.
2 G È N E R E S I F O R M A T S A U D I O V I S U A L S M U L TI M È D I A - M A R I A L Ó P E Z M O Y A GÈNERES PERIODÍSTICS No hi ha productes d’un gènere pur, es tendeix a la hibridació. De la mateixa manera que es barregen formats (imatges, so,...), en els gèneres passa el mateix.
És molt important relacionar la producció amb l’hipertext, la multimèdia i la interactivitat.
Cada format ens reclama un llenguatge diferent, Diferents cultures - Diferents idiomes per expressar-se.
Diferents tecnologies – Diferents llenguatges per expressar-se 3 ...