El camino hacia las nuevas redacciones digitales (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 3º curso
Asignatura Gèneres i Fromats Audiovisuals Multimèdia
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

GÈNERES I FORMATS AU DIOVISUALS I MULTIMEDIA – MARIA LÓPEZ MOYA EL CAMINO HACIA LAS NUEVAS REDACCIONES DIGITALES – MARTA FRANCO Els canvis de suports no signifiquen la desaparició de l’ofici, només ens obliga a fer millor la nostra feina. Actualment els mitjans tendeixen a la integració i la convergència.
Importa la tendència a considerar la convergència com aquell procés socio-cultural que imposa la implantació generalitzada de les tecnologies digitals de la telecomunicació en l’àmbit dels mitjans de comunicació a gran escala i a tots els nivells. Aquí hi ha una harmonització de les redaccions dels mitjans, i a grans trets significa la barreja de canals escrits, televisius, radiofònics i web.
EXEMPLES MODELS D’INTEGRACIÓ     The Wall Street Journal utilitzen la participació de l’equip multimèdia a les reunions del consell de redacció, emeten diàriament dos noticiaris en directe i han fet una gran aposta per les apps.
The New York Times cada secció es responsabilitza de l’edició en paper i digital, i està creixent un departament de negoci mòbil. Utilitza el concepte de “web first” per jerarquitzar i a mésimpulsen la taula continuada d’informació.
The Daily Telegraoph és una redacció en forma d’estrella amb una taula central en l’espai coronat pel famós video wall, una megapantalla a temps real amb canals de televisió, mitjans digitals, agències,...
La integració no és només una reorganització de l’espai de treball, és necessari un canvi d’actitud, per poder facilitar la sinergia entre els equips i l’audiència.
TÍPUS DE MODELS      Nuclear Glooclals: visió de les redaccions nodals, establertes en diferents punts del planeta.
Deslocalitzades Col·laboratives: Permeten que la intel·ligència col·lectiva millori la qualitat dels productes.
Multiplataformes: Integrar les plataformes per fer contingut periodístic.
...