01 - Constitució (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1 “CONSTITUCIÓ” 1. CONCEPTE  “CONSTITUCIÓ”  PUNT DE VISTA FORMAL: es la norma superior de l’ordenament jurídic. Surten totes les normes que integren l’ordenament jurídic. No pot haver ninguna norma que pugui amb la constitució. (ConstitucióLleisReglament).
 PUNT DE VISTA MATERIAL: es la norma que regula les institucions bàsiques de l’estat y els drets del ciutadans.
La constitució regula o estableix un marc de convivència entre els ciutadans i poders públics.
2. CARACTERISTIQUES “CONSTITUCIÓ 1972”.
  DEMOCRATICA “Estableix un estat democràtic”: o Sobirania Nacional (els ciutadans tenen el màxim poder).
o Reconeix el dret de Sufragi – dret de vot – (es va sotmetre a referèndum).
CONSENSUAL “Consens Constitucional”, es va trobar amb 3 problemes:  POSICIO DEL REI:  Quines funcions l’hi posem al rei?  Monarquia constitucional: el rei tenia potestats per governar.
 Simbòlics: el rei no exerceix cap funció.
Entre els dos punts es va establir la Monarquia Parlamentària (el rei no te cap poder de decisió però la seva actuació es essencial per la producció d’efectes jurídics – ha de constar la seva firma – ).
 QUESTIO RELIGIOSA:  Estat confessional en l’església catòlica: la religió catòlica es fa oficial.
 Estat Laic: sense religió oficial i sense relació amb l’església.
Entre els 2 punts, Espanya no tenia religió oficial però estava obligada a mantenir relacions amb confeccions religioses (protestants, musulmans, jueus, etc.), especialment amb l’església catòlica Formalment Espanya no te religió oficial però el president de govern sempre jura amb un crucifÍci a la ma.
 QUESTIO TERRITORIAL:  Estat centralista.
 Estat regional (defensa a Fraga).
 Estat autonòmic, però únicament per 3 territoris (Catalunya, País Basc, Galicia).
 Estat federal (partit comunista).
 Confederació.
1 TEMA 1 “CONSTITUCIÓ” Es va arribar a la conclusió d’establir un estat autonòmic obert e imprecís i que deixava el seu desenvolupament a les lleis posteriors, a traves d’aquestes s’arribarà al acord.
   MONARQUIA:  Perquè tenim un cap d’estat: EL REI  Perquè tenim una monarquia parlamentaria.
GARANTISTA:  Recull un conjunt importants de drets.
 Es garanteix el respecte als drets a traves de procediments judicials.
CONCEPTE NACIONAL NORMATIU DE CONSTITUCIO:  La norma suprema de l’ordenament jurídic i es d’aplicació directa e immediata.
3. ESTRUCTURA E LA CONSTITUCIÓ - Preàmbul.
- TITO PRELIMINAT (1-9).
- TITOL I (Drets i Llibertats).
o ARTICLE 10  es parla de la dignitat humana, base de tots els drets.
o CAPÍTOL 1 o CAPÍTOL 2  el mes important.
o ARTICLE 14  parla de la igualtat, tots son iguals davant la llei.
o SECCIÓ 1 (15-29)  recull els drets més importants (dret a la vida...).
o SECCIÓ 2 (30-38)  recull drets no tan importants.
o CAPITOL 3 (39-52)  principi rectors de la vida social i econòmica.
o CAPITOL 4 (53-54)  garanties dels drets.
o CAPITOL 5 (55)  suspensió dels drets.
- TITOL II  CORONA - TITOL III  CORTS GENERALS (poder legislatiu).
- TITOL IV  GOVERN I ADMINISTRACIÓ (poder executiu).
- TITOL V  CREACIONS CORTS – GOVERN - TITOL VI  PODER JUDICIAL - TITOL VII  ECONOMIA I HISIENDA  recull un model d’economia de mercat.
- TITOL VIII  ORGANITZACIÓ TERRITORIAL - TITOL IX  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - TITOL X  REFORMA CONSTITUCIONAL.
2 TEMA 1 “CONSTITUCIÓ” 4. VALORS CONSTITUCIONALS ART. 1.1  Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret (amb la constitució).
- ELEMENTS DE L’ESTAT DE DRET: o Separació de poders ( Títols II, III, IV, V, VI).
o Tenim uns drets individuals (igualtat, dret a al vida...).
o Poder judicial independent  jutges no poden rebre ingerències del poder de l’estat i tampoc poden incidir en els altres poders.
- ELEMENTS DE L’ESTAT DEMOCRÀTIC: o Sobirania nacional  recau en el poble espanyol.
o Drets democràtics  drets de representació política.
  Participació indirecta:  A traves de P.P / Sindicats (Art. 6-7).
 Eleccions (sufragi  Art. 23) Participació directa:  ILP (iniciativa legislativa popular)  recollir firmes (Art. 87)  Dret de petició (Art. 29)  Referèndum.
o Vinculants  el resultat es tenia que aplicar per poder immediat: o  Reforma de la constitució.
 Reforma estatuts autonòmics.
No vinculants  no tenien perquè aplicar-se els resultats de referèndum:  - Qualsevol altra decisió política.
ELEMENTS DE L’ESTAT SOCIAL: o Drets socials.
o Drets a prestacions publiques (atur, jubilació, etc.)  els poders han de procurar que hi hagin aquestes prestacions.
ART. 1.2  valors superiors de l’ordenament jurídic i son uns principis que els poders públics han de tenir present a tota actuació publica. Són 4: - Llibertat.
- Justícia.
- Igualtat.
- Pluralisme polític.
5. PRINCIPI CONSTITUCIONAL  Articles 1-9 3 TEMA 1 “CONSTITUCIÓ” 6. REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ 1) TIPUS DE REFORMES: o REFORMA COMPLEXA (Art. 168)  cuan es vol modificar tota la constitucio, quan afecti al titol preliminar, quan afecti al titol segon de la corona, cuan afecti als Articles 15-19.
o REFORMA SIMPLE (Art. 169)  cualsevol altre article.
2) INICIATIVA DE LA REFORMA ¿QUI POT? o El govern.
o El congres, el senat.
o Parlaments economics: o o Presentar una reforma.
o Demanar al govern que inici un proces de reforma.
¡¡¡ELS CIUTADANS NO PODEN!!! 3) PROCEDIMENTS: a. REFORMA SIMPLE 1)Es sotmet a votació. Es aprovat per 3/5 del congres i 3/5 del senat  se aprova  petició 1/10 (diputats y senadors)  Referendum.
2)Si no es aprova. 2ª votació, 3/5 congres i 3/5 sentat.
- Es considera aprovada la reforma, si s’obten a la mateixa votació  majoria absoluta del senat i 2/3 congres.
b. REFORMA COMPLEXA 1)Votació  2/3 Congres i 2/3 Senat.
2)Es dissolen les cambres.
3)Celebració de noves eleccions.
4)Tornar a votar  2/3 Congres i 2/3 Senat.
5)Si s’aprova, obligatòriament es fa referèndum.
4 ...