Sessió 2 Tp's A.Cabot (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisioteràpia Bàsica II
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 32

Vista previa del texto

Clara Selfa López 1F Fisioteràpia básica II TP’s FISIOTERÀPIA BÀSICA II TP’s Sessió 2 – 3 de Març de 2016 Músculs de la Cara Posterior – Músculs Pelvitrocanteris Van des de la pelvis fins al trocànter.
Els músculs pelvitrocanteris són músculs que es troben en plans molt profunds i són molt difícil de palpar-los com: - Múscul obturador intern - Músculs obturador extern Aquests músculs estan enganxats a la membrana obturatriu del forat obturador. Al costat dels músculs obturadors, tenim: - Gèmin Superior - Gèmin Inferior Des de la tuberositat isquiàtica fins el trocànter major trobem el Quadrat Femoral, es palpa per sobre del gluti major.
També està el múscul piriforme que s’origina a les vèrtebres sacres fins a la regió del trocànter major. Són músculs molt estressats perquè sempre estan treballant.
Un múscul pot treballar fent: - Contracció concèntrica.
- Quan el seu antagonista fa un moviment.
Els músculs pelvitrocanteris són rotadors laterals. Canvien la seva funció en funció del fèmur són: - Piriforme (NO es pot anomenar Piramidal) - Quadrat Femoral o Quadrat Crural.
- Gèmin Inferior.
- Gèmin Superior.
- Obturador Intern.
- Obturador extern.
1 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia básica II TP’s Piriforme Origen Inserció Funció Cara anterior Fossa Abd i rotació del sacre trocantèrica lateral maluc Quadrat Tuberositat Femoral isquiàtica Gèmin Superior Gèmin Inferior Part inferior de la cresta intertrocantèrica Cara interna Tendó del de l’espina múscul ciàtica obturador intern Tuberositat i Tendó del branca múscul isquiàtica obturador intern Abd i rot lateral maluc Innervació Plexe Sacre Plexe Sacre Abd maluc Plexe Sacre Abd maluc Plexe Sacre Abd maluc Plexe Sacre Abd maluc Obturador Cara Obturador endopèlvica de Fossa Intern la membrana trocantèrica obturadora Cara externa Obturador de la Fossa Extern membrana trocantèrica obturadora 2 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia básica II TP’s Músculs de la Cara Anterior i Medial Triangle de Scarpa (Zona inguinal) El triangle de Scarpa està format per dos triangles: - Triangle Gran  Lligament Inguinal, sartori i gràcil.
- Triangle Petit  Lligament inguinal, iliopsoas i pectini.
- Es troba també la Vena, Artèria i Nervi Femoral.
Origen Inserció Lligament Inginal EIAS Símfisi Pubiana Sartori EIAS Gràcil Ilíac Iliops Major oas Psoes Menor Funció Innervació Tíbia (pota Flex i rotació Plexe lumbar i d’ànec) lateral maluc femoral Branca inferior Tíbia (pota Add maluc i pubis d’ànec) Flex genoll Fossa ilíaca Trocànter menor Flex maluc Trocànter menor Flex maluc Branca superior No té funció del pubis destacable Cos i apòfisis costals L1-L4 Cossos T-12 a L-1 Pectini Cresta pectínia Adductor Llarg Cos del pubis Adductor Curt Adductor Major Línia pectínia femoral Plexe lumbar Plexe lumbar Femoral i lateral maluc Obturador Add i rotació aspra lateral maluc Branca inferior Llavi lateral línia Add i rotació pubis aspra lateral maluc Llavi lateral línia Add, ext i aspra i tubercle rotació lateral adductor maluc 3 Plexe lumbar i Add i rotació Llavi lateral línia Branca isquiàtic Obturador Obturador Obturador Obturador Clara Selfa López 1F Fisioteràpia básica II TP’s Palpació dels pelvitrocanteris Quadrat femoral Pacient en decúbit pro, fem força al peu fent una rotació externa.
Piriforme Pacient en decúbit pro amb el genoll flexionat i fem força cap a mi fent una rotació interna.
Gràcil Pacient en decúbit supí, amb la cama flexionada cap a fora i demanem un moviment de flexió, abducció i rotació lateral. Coincideix amb la costura dels pantalons.
Adductor Llarg Pacient en decúbit supí, amb la cama flexionada cap a fora i demanem el mateix moviment que pel múscul gràcil. Quan busquem el gràcil queda un espai on podem ficar els dits, per a dalt queda el múscul Adductor Llarg i per sota el gràcil.
Adductor Major i Curt No es poden palpar.
Iliopsoas Com no es pot palpar per les vèrtebres lumbars, posem al pacient en decúbit supí, en la zona del melic i la EIAS, una miqueta més avall de l’espina, demanem una flexió de genoll i notem tensió.
Altre forma, més fàcil, és posar al pacient en sedestació amb els peus penjant i posar la mà a la EIAS i intentar agafar-la, demano una flexió de maluc i de genoll.
Pectini Pacient en decúbit supí, demanem una flexió de maluc i una abducció. Amb el moviment volem que vagi a la adducció. Es troba al costat de la engonal, arribar a tocar la fossa del pubis.
4 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia básica II TP’s 5 ...