Tema 4 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura Documentació
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: Elaborar estratègies de cerca Com podem millorar els resultats d’una cerca? 1. Concretar la necessitat informativa i determinar el tipus de font d’informació 2. Buscar el recurs d’informació més adequat (bases de dades, directoris de diccionaris i glossaris, internet i catàlegs de biblioteca) 3. Formular la consulta: elaborar l’estratègia de cerca 4. Avaluació del resultat Una vegada tenim l’equació de cerca i obtenim resultats, com sabem si els resultats són bons? El procés ideal en la recuperació d’informació és quan obtenim un resultat exhaustiu (recuperem tots els documents que el fons té sobre el tema que ens interessa) i precís (només recuperem aquells documents que satisfan la nostra necessitat d’informació).
Silenci documental: documents susceptibles de ser recuperats perquè satisfan la nostra necessitat informativa, però que no s’han recuperat (No exhaustivitat).
Soroll documental: documents recuperats que no corresponen al tema que estàvem buscant (No precisió).
El soroll és més fàcil d’identificar que el silenci, perquè no podem saber si hem obtingut tots els resultats possibles, però podem intuir-ho quan obtenim pocs resultats.
Com millorar els resultats d’una cerca? Què fer si obtenim pocs resultats?  Eliminem termes: a vegades no s’obtenen resultats perquè s’utilitzen massa termes en la cerca. Busquem sinònims: potser la base de dades utilitza un altre terme per denominar el mateix concepte. Busquem per termes més generals: potser està indexat per les categories i no pels termes específics.
Què fem si obtenim massa resultats?  Afegim paraules per concretar més la cerca o busquem termes més concrets. Busquem a un índex determinat. Acotem la cerca d’acord als limitadors: data de publicació, idioma, tipus de material (cada base de dades té els seus propis límits).
Per eliminar el soroll i el silenci en la cerca documental és necessari repetir diverses vegades la cerca. De fet, les cerques documentals funcionen segons el mètode d’assaig error. L’èxit en les cerques depèn que utilitzem les paraules adequades i utilitzem correctament el sistema d’interrogació.
...