TEMA 1. La conferència de Bandung. El moviment de paisos no alineats (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Història del Món Actual
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 24
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. La Conferència de Bandung. Els moviments de països no alineats - Conferència de Pobles Afroasiàtics (a Bandung, antiga capital d’Indoxina, 1955), on els estats sorgits de la descolonització adquiriren per primera vegada un lloc preeminent en la política internacional.
- Serveix per concretar el sentiment dels països menys desenvolupats de formar un món apart, amb interessos comuns i oposats als del món desenvolupat.
- Presència dels grans líders independentistes (Nasser, Nehru...) i 29 països que sumaven més de la meitat del món, però que només disposaven d’un 8% de la riquesa.
 Voluntat de ser neutrals respecte els blocs, volien la coexistència pacífica i el desarmament.
 Dret dels pobles a la autodeterminació (rebuig de tota intervenció estrangera en els afers interns), igualtat de totes les nacions, i condemna de la discriminació racial i del colonialisme.
- Donà pas a una nova actitud col·lectiva: el no-alineament, singular orientació política fonamentada en la voluntat d’oposar la independència i la sobirania nacionals a les ingerències i a la dominació de les grans potències.
El Tercer Món i el neocolonialisme - 1950s, Tercer Món definia els països no alineats als blocs i que amb característiques comunes: subdesenvolupats = degut a que els països descolonitzats no s’independitzaren econòmicament i la metròpoli, d’alguna manera o altre, continuà exercint la tutela de l’antiga colònia (economia).
- Les noves inversions de capital des dels països rics condicionaven les decisions dels governs independents: neocolonialisme:  Forta dependència comercial que es relaciona amb l’intercanvi comercial: defineix el fet que els països subdesenvolupats exporten matèries primeres, de preu baix, però importen productes elaborats, de més alt preu.
 Gran escassetat de capital i depèn financerament del Primer Món. La majoria de les empreses d’aquests països són estrangeres i hi inverteixen per la mà d’obra barata i pels avantatges fiscals.
 Dependència tecnològica.
...