00. Recull preguntes test BLOC 2 (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 109
Subido por

Vista previa del texto

Jon_Snow Tractament del dolor Anestèsics locals 87. La benzocaïna s’usa principalment per via parenteral.
88. L’EMLA (prilocaina + lidocaïna) pot produir metahemoglobinèmia.
89. Com més proper sigui el pKa d’un anestèsic al pH fisiològic més ràpid serà l’inici de la seva activitat anestèsica.
Fàrmacs opioides 90. La morfina actua inhibint senyals de dolor a nivell central i també modificant la percepció del dolor.
91. La codeïna s’associa a altres analgèsics pel tractament del dolor.
92. L’efecte analgèsic es deu únicament a l’activació dels receptors mu.
93. El dextrometorfà s’usa com antidiarreic per la seva acció directe sobre el budell.
94.Són d’elecció en el tractament del dolor associats a traumatismes cranioencefàlics.
95. El fentanil s’usa en procediments anestèsics.
96. Es poden aplicar en la deshabituació tabàquica.
97. Són útils en el dolor associat a còlic nefrític.
Un pacient té una hèrnia discal en la zona lumbar des de fa 4 anys i com a conseqüència pateix de dolor crònic Per tal d’alleujar aquesta simptomatologia 98. Li prescriuen tetrazepam, abans de dormir 99. Pot tenir una bona resposta antiàlgica amb l’administració de pregabalina 100. És un pacient d’elecció per portar una bomba d’infusió de morfina 101. Els pegats de capsaicina en la zona lumbar reduiran el dolor a la zona afectada per l’hèrnia.
Dolor neuropàtic 102. Para un dolor continuo es correcto el uso de Amitriptilina.
103. Para un dolor continuo sería adecuado el uso de Lamotrigina.
7 Jon_Snow 104. Para un dolor de carácter leve, sería apropiado el uso de un opioide.
105. Los ATC presentan efecto analgésico a dosis más bajas que las utilizadas para tratar la depresión.
106. La pregabalina està indicada en el dolor neuropàtic, tot i que té efectes antiepilèptics.
107. Els pegats de capsaïcina tenen un efecte antiàlgic immediat si s’apliquen a la zona on es troba el dolor.
Migranyes 108. El sumatriptan s’ha de prendre en el moment que comença l’aura, abans de l’inici del dolor.
109. El sumatriptan estaria contraindicat en cas que el pacient tingui antecedents d’infart de miocardi.
110. El propranolol té utilitat pe seu efecte analgèsic en el tractament de l’atac agut.
111. El tartrat d’ergotamina serà útil com a tractament profilàctic.
Hombre de 45 años que sufre entre 4-5 episodios al mes, fuerte dolor que no remite con Ibuprofeno, ni con supositorios: 112. Sería correcto administrar Propanolol solo como profilaxis.
113. Para un ataque agudo sería correcto Amitriptilina + Propanolol.
114. Para un ataque agudo sería correcto utilizar un Triptano.
8 ...