Tema 13 - estudis de casos i controls (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Epidemiologia de la nutrició
Profesor P.G.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 21/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 13: Estudis de casos i controls El punt d’entrada per aquets estudis és ser cas o control. Es recullen les persones amb factors de risc o no a través de qüestionaris. Els controls són difícils de seleccionar de forma viable.
En els estudis de cohorts en canvi, els pacients estaran exposats o no a un factor de risc específic i s’estudia la incidència de la malaltia en ambdós casos.
S’han de seguir al llarg del temps per veure l’aparició de la malaltia.
El punt d’entrada als estudis de casos i controls és fer una hipòtesi, que ha de tenir dos elements: la malaltia i el factor de risc. Es defineixen els criteris diagnòstics i els de inclusió i es mesura l’exposició.
Els controls s’han d’agafar del mateix lloc d’on s’han agafat els casos.
"El consum de tabac és una causa de cardiopatia coronària?" ESTRUCTURA GENERAL Exigir als casos que compleixin els requisits necessaris.
EXEMPLE: ser de la zona, ingressats l’any X, que tinguin la malaltia,..
METODOLOGIA GENERAL 1) SEMPRE, es formularan hipòtesis! 2) Definir els components de l’estudi  factor de risc, malaltia 3) Selecció de la població de l’estudi  Criteris diagnòstics  casos  Criteris d’inclusió  coses concretes  Fonts de casos i controls - Hospitals Registres poblacionals de malalties atenció primària Població general 4) Recollida d’informació  Història clínica  Entrevista personal o telefònica  Qüestionaris auto-contestats (s’han de fer a gent amb alt nivell social i cultural) 5) Problemes de validesa  Biaix de selecció  s’han de descartar (el punt feble es troba en els controls perquè no s’han seleccionat bé)  Biaix de validesa  els casos estan més endinsats en la ciència per l’estat en que es troben, és a dir, donen més informació que els controls AVANTATGES 1. Factibles de realitzar, repetibles i econòmics 2. Durada curta ja que són retrospectius (només implica el temps en que es realitzen les enquestes i es recull la informació  NO SEGUIMENT) 3. Permeten estudiar malalties de baixa incidència 4. Es poden estudiar molts factors de risc al mateix temps LIMITACIONS 1. El grup control és difícil de seleccionar 2. Els biaixos són difícils de controlar 3. Difícils si el factor és poc freqüent 4. El diagnòstic no es fiable i l’estudi és poc factible  s’han de fer els estudis de malalties que tenen les dades fiables al 100%.
EXEMPLE “El consum de carn 4 o més cops a la setmana és factor de risc de càncer colorectal?” ANÀLISI DE DADES  En aquets estudis, no és correcte sumar a + b ni c + d, per obtenir exposat i no exposats s’ha de calcular la Odds.
Les Odds es podran comparar entre elles (Odds ratio, OR) En aquest exemple, els exposats tenen un ris 1,6 vegades més de presentar la malaltia (en termes de RR).
El RA ens diu que de 1,6 casos  0,62 són imputables al factor de risc.
La FER diu que de cada 100 casos  37,5% són imputables al factor de risc.
RECORDATORI!!! ...