Lliurament 4 (Correcció) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: Genètica del comportament
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 21/04/2016
Descargas 65
Subido por

Descripción

Correcció lliurament 4

Vista previa del texto

Genètica del comportament Laura Casado Lliurament 4: Activitats pg. 68, 69 i 70 14. Hi ha un tipus de nanisme, provocat per una manca d’hormona del creixement, que és hereditari. Si els arbres genealògics mostren que una persona mai no pot tenir aquest tipus de nanisme si no és que un dels seus progenitors també el tingui, quina és la forma més probable d’heretar aquesta condició? Per herència...
a) Autosòmica dominant b) Autosòmica recessiva c) Lligada al cromosoma X d) Poligènica 15. Indica quin tipus d’herència podria assignar-se a l’arbre genealògic següent: a) Autosòmica dominant b) Autosòmica recessiva c) Lligada al cromosoma Y d) Totes les anteriors 16. La distròfia muscular de Duchenne s’hereta per un al·lel recessiu lligat al cromosoma X. Una parella amb cinc fills, dos nens de tres i deu any, i tres nenes d’un, cinc i set anys, constata que el més gran dels seus fills comença a manifestar símptomes de distròfia muscular. Els pares, molt angoixats, pregunten les possibilitats que tenen els altres quatre fills de patir també la malaltia. Justifica la resposta.
XY x X’X XX’ XX XY X’Y Les nenes mai patiran la malaltia (0% de possibilitats). En canvi, els nens tenen un 50% de probabilitats de patir-la.
17. La ceguesa per als colors és un caràcter recessiu lligat al cromosoma X. Una dons filla de pares normals té un germà que presenta ceguesa per als colors.
a) Dibuixar la genealogia de la família.
Genètica del comportament Laura Casado b) Quina és la probabilitat que el primer fill d’aquesta dona presenti aquest tipus de ceguesa? XY x X’X  Si és portadora, hi ha un 50% de probabilitats.
XX’ XX XY X’Y XY x XX  Si no és portadora, hi ha un 0% de probabilitats.
XX’ XX XY XY c) Quina proporció dels fills mascles es preveu que no siguin cecs per als colors? El 50% es preveu que no siguin cecs per als colors (si la mare es portadora). Si no és portadora, cap fill patirà ceguesa per als colors.
d) Si el seu marit hagués estat cec per als colors, quina seria la proporció esperada dels fenotips per als seus fills mascles?  Si és portadora hi ha un 50% de X’Y x X’X probabilitats.
X’X’ X’X X’Y XY XY x XX  Si no és portadora, cap fill estarà afectat.
XX’ XX XY XY 18. Una dona té un fill amb una alteració neurològica provocada per un gen recessiu lligat al cromosoma X. Dos germans seus també tenen aquest mateix defecte. El seu company la responsabilitza del defecte del seu fill. Aquest defecte del fill, es deu només a un gen trasmès per la noi? a) No, també l’ha hagut de transmetre el pare.
b) Sí, perquè el cromosoma X l’hereta per part de la mare.
c) No, als fills el cromosoma X els el passa el pare.
d) Tant pot haver-lo transmès el pare com la mare, com tots dos alhora.
19. Considera una dona heterozigòtica per un al·lel que causa una malaltia recessiva lligada al cromosoma X. Si s’aparella amb un home normal, quin tipus de descendents poden tenir? a) Fills i filles afectats, i fills i filles normals.
Genètica del comportament Laura Casado b) Només filles afectades i fills normals.
c) Un 50% de fills afectats i un 100% de filles normals.
d) Per saber-ho, caldria conèixer el genotip del pare, perquè aquest pot ser homozigòtic o heterozigòtic.
20. Suposa que una família alguns de la qual manifesten depressió bipolar (psicosi manicodepressiva), aquesta es transmet en alguns casos mitjançant un gen major dominants situat al cromosoma X. Un pare que pateix la malaltia, quina probabilitat té que la seva descendència en sigui afectada? a) Tots patiran la malaltia, tant nois com noies.
b) Totes les noies en quedaran afectades i cap noia no.
c) Tots els nois quedaran afectats i cap noia no.
d) Zero, perquè, per tenir descendents afectats, caldria que la mare també estigués afectada.
21. La malaltia de Lesck-Nyhan (automutilació, retard mental) és un error congènir del metabolisme produït per un gen recessiu lligat al cromosoma X. En quins aparellament totes les filles serien portadores i, per tant, podrien passar el gen de la malaltia a la seva descendència? a) XaXA x XAY b) XAXA x XaY c) XaXa x XaY d) XAXA x XAY 22. Suposa que una família està afectada per un tipus de depressió bipolar provocada per un gen major lligat al cromosoma X i dominants. Del creuament entre un home i una dona afectats per aquest tipus de depressió, n’han nascut quatre fills, un noi afectat, un de normal i dues noies afectades. Indica quins d’aquest genotips són correctes: a) El pare i la mare són, respectivament, XDY i XDXd b) Les dues filles són XDXD.
c) La mare és XDXD i el fill afectat, XDY.
d) El pare és XdY i la mare, XDXD.
23. Digues quina resposta és certa: a) Els gens del cromosoma Y codifiquen trets específics del sexe masculí.
b) Els gens del cromosoma X codifiquen trets característics del sexe femení.
c) Els gens lligats al sexe només controlen característiques relacionades amb el sexe.
d) Totes les respostes anteriors són certes.
24. Quina pot ser la raó per la qual els bessons monozigòtics masculins són més semblants que les bessones monozigòtiques del sexe femení? Genètica del comportament Laura Casado Les noies tenen 2 cromosomes X, i al llarg de la seva vida un d’ells es desactivarà per equiparar la seva informació genètica amb la dels homes. És probable que en bessones monozigòtiques no sigui el mateix cromosoma el que es desactiva, i per tant la informació genètica d’aquest cromosoma no serà la mateixa en les dues bessones. Tot i així, pot ocórrer que el cromosoma desactivat en les dues nenes sigui el mateix.
En canvi, els nens només tenen un cromosoma X i cap es desactiva, i per tant expressaran la mateixa informació  seran més semblants.
25. Quins dels termes següents estan relacionats: a) Manca de penetrància i gens recessius.
b) Empremta genètica i heterogeneïtat genètica.
c) Anticipació i herència mitocondrial.
d) Cap resposta és certa.
26. Assenyala quina resposta és certa: a) La penetrància és completa en els gens recessius i variable en els dominants.
b) La penetrància és alta en els gens dominants i variable en els recessius.
c) La penetrància és independent de si els gens són dominants o recessius.
d) La severitat de la malaltia dependrà del grau de penetrància del gen.
...