Tema 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Anàlisi i Cartografia de la vegetació
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

T1. El sistema Terra: de l’escala local a l’escala global La criosfera és la superfície congelada de la Terra i la hidrosfera és la superfície que comprèn l’aigua en estat líquid. La litosfera és l’escorça terrestre. L’edafosfera és la interacció de la litosfera amb la vida. Genera una zona on hi ha fauna enterrada, bacteris, arrels.. la roca mare es va trencant i van quedant restes que proporcionen substàncies nutritives. Hi ha una interfase amb matèria orgànica entre la part aèria i la litosfera. L’antroposfera és un concepte nou i recau en l’extracció de l’home de la biosfera ja que l’home té capacitat d’alterar el medi.
La vegetació és una part de la biosfera i sobretot interacciona amb l’edafosfera, que és el sòl edàfic, amb el clima (que ve determinat per la interacció de les diferents esferes, sobretot per la interacció de la hidrosfera amb l’atmosfera). Per clima entenem la radiació, la temperatura, l’energia i l’aigua que entren en un sistema.
Per entendre la vegetació del lloc hem d’entendre el seu clima ja que aquest modula fortament la vegetació. La interacció amb altres espècies és un element força important.
El sòl, el clima i la vegetació tenen molta importància. A escala global, el clima juga un paper molt important i en una altre escala, ja es complica una mica més, ja que conforme et vas acostant, el clima és qui marca quines són les possibilitats del territori però també són importants el tipus de sòl, les activitats topogràfiques... A part d’entendre el clima per entendre la vegetació també són importants les particularitats locals. L’home pot alterar fortament el paisatge però no de forma infinita ja que té unes possibilitats que venen donades pel clima.
Per què és important la vegetació? Per entendre com funciona el planeta des del punt de vista físic, cal incorporar la vegetació. La vegetació es pot considerar una variable subsitutòria ja que es conspícua (molt evident i detectable ja que no es mou..) de la biosfera. Tenir un bon coneixement de la vegetació ens permet poder conservar i protegir les espècies de mamífers.
Des del punt de vista dels serveis escosistèmics, el que es fa és posar-li valor a allò que ens aporta el bosc, és a dir, el servei que ens aporten els recursos naturals i intentar-los posar un valor econòmic.
Serveis ecosistèmics: Frameworks Market Failures. Hi ha una visió més utilitarista lligada als aspectes econòmics que intenten maximitzar els efectes econòmics. Intervenen els governs quan hi ha una fallida en considerar els beneficis ambientals que es deriven de l’activitat econòmica.
Sustainable Development. Els recursos són finits i els sistemes fràgils. Els serveis ecosistèmics juguen un paper important de com mesurar els recursos o com emplear-los.
Environmental Rights. Protecció ambiental és una qüestió de deure i moral.
Tots tres construeixen uns serveis ecosistèmics que formen 4 grups que promouen per l’aprovisionament, la regulació, la culturització i els processos i funcions de suport.
Hi ha una certa comprensió de com funciona el món global i com es regula la vegetació: segons el clima, incendis, la qualitat d’aigua, el cicle hidrològic i els cicles biogeoquímics. A nivell cultural, hi ha una gestió de turisme, termes educatius i estètics i ancestrals. Tenim, també, processos i funcions de suport que dins d’una espècie en viuen de diferents i s’han de conservar i sustentar. La formació del sòl edàfic.
...