Tema B11: El sistema límbic (Classe 27/4/16) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 29/04/2016
Descargas 14
Subido por

Descripción

Tema B11: El sistema límbic de la classe del dia 27/4/16.

Vista previa del texto

Neuroanatomia Laura Casado Tema B11: El sistema límbic 1. Concepte i consideracions generals    Àrees primàries: Atributs físic Àrea d’associació unimodal: Identificació de l’estímul Sistema límbic: Emocions El sistema límbic (concretament l’amígdala) rep informació directament del tàlem, per això la reacció és molt ràpida.
1.1: Antecedents Paul Broca (1878): Le grand lobe limbique (lòbul límbic)  Parla d’un conjunt d’estructures en el límit dels hemisferis al voltant del tronc de l’encèfal relacionat amb les emocions.
El lòbul límbic va donar pas al Circuit Papez (1937): S’encarrega dels processos emocionals i motivacionals.
Més endavant, MacLean (1949, 1952) va començar a parlar pròpiament del sistema límbic.
1.2: Localització: El sistema límbic està format per diverses parts que es troben en parts diferents de l’encèfal:    Telencèfal: o Escorça cingulada, escorça orbitofrontal, escorça entorinal o Formació hipocampal o Complex amigdaloide Diencèfal: o Alguns nuclis del tàlem (DM, A, línia mitja) o Algunes regios de l’hipotalem (cossos mamil·lars, VM, HT lateral) Mesencèfal: o Parts de la formació reticular.
Neuroanatomia Laura Casado En el lòbul temporal trobem l’hipocamp i l’amígdala.
  Hipocamp: Aprenentatge i consolidació de la memòria a llarg termini.
Amígdala: Emocions primàries (especialment de caire negatiu: por).
2. La formació hipocampal L’hipocamp està situat al lòbul temporal medial, al terra de la banya temporal del ventricle lateral. Forma part de l’escorça filogenèticament antiga.
Quan parlem de formació hipocampal parlem de 3 estructures:    Subículum: Còrtex de transició (paleocòrtex)  Més de 3 capes però menys de 6 Hipocamp: Còrtex més antic (archicortex)  3 capes: Moltecular, piramidal i poliforme.
Gir dentat: Còrtex més antic (archicortex)  3 capesFOTO L’hipocamp no el podem veure en cara externa. Des de fora el que sí podem veure és la circumvolució parahipocampal (que forma part del neocòrtex  6 capes) (FOTO). Si seguim aquesta circumvolució ens trobarem amb la informació hipocampal: primer subículum, seguit de l’hipocamp i finalment el gir dentat.
Neuroanatomia Laura Casado 2.2: Fimbria-fòrnix Són axons, substància blanca. Eferències de l’hipocamp.
  Fímbria: Quan ens trobem encara en l’àmbit de la formació hipocampal.
Fòrnix: Quan ens trobem fora de la formació hipocampal.
Venen a ser el mateix, l’única diferencia es la localització. FOTO 2.3: Aspectes funcionals:   Consolidació de la memòria: Procés que permet que una memòria a curt termini passi a ser una memòria a llarg termini (estable, que pot durar setmanes o fins i tot anys).
Cas H.M.: o Amnèsia anterògrada: Incapacitat de formar nous records.
o Afectació memòria declarativa o explícita (de fets i esdeveniments. S’expressa conscientment i és fàcil declarar verbalment o per escrit): Memòria que recuperem d’una manera conscient (què hem fet aquest matí, què hem menjat, quina és la capital de França...)  La memòria de procediment/implícita, en canvi, funciona bé (pot recordar els procediments que ha fet, però de forma inconscient, sense saber que els està recordant).
3. El complex amigdaloide 4. L’escorça orbitofrontal ...