Aputnes Economia Tema 3 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Pedagogía - 2º curso
Asignatura Economia de l'Educació
Año del apunte 2012
Páginas 13
Fecha de subida 27/11/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: La globalització econòmica 1. Societat del coneixement i economia global 1946: primer ordinador fora de l’àmbit militar 1969: es crea red de computadores ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) creada per encàrrec del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, amb objectiu de comunicar els diferents organismes del país.
Comença a emergir un nou tipus de societat que se edifica al voltant de les noves tecnologies de la informació i comunicació (NTIC). Nou paradigma informacional.
2. Societat del coneixement i economia global Des d’aquest moment connexió economia amb aquest nou paradigma: comença la Societat de la Informació Dues etapes: Centrada en el Mercat: Todo lo económico prevalece sobre lo político o lo social. Todo se mueve entre las transacciones económicas. Se mueve por el capitalismo que es el unico movimiento que prevalece. PENSAMIENTO UNICO Centrada en la Solidaritat: Propuestas que promuelgan la sociedad (alternativas al sistema actual) para luchar en contra del capitalismo salvaje. No se erradica el capitalismo, pero si que disminuye el capitalismo.
Factors influeixen evolució Societat de la Informació • La crisis petroli provoca la creació d’un nou model econòmic. EEUU al poder.
La influència del pensament únic.
«¿Qué es el pensamiento único? La traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las del capital internacional.» Ignacio Ramonet • Els seus principals trets: • Preeminència de la instancia económica sobre la política • Consideració del mercat com l’únic medi per una assignació eficaç dels recursos.
• • Efecte Globalització.
Evolució social de la 2ª fase de la Societat informació centrada en la Solidaritat • • Una etapa sensible a la societat de la desigualtat.
Recupera la idea de la educació como utopia. José Gimeno Sacristán: otra educación aun es posible, recupera ideas Escuela Moderna.
Anys 90 apareixen moviments contra la globalització: 1999 Concentració vs OMC a Seattle 2001 Foro Social Mundial a Porto Alegre 2003 Manifestació vs Guerra d’Irak Èxit de la economia depèn de la circulació de la informació.
Diner Informació Es posseeix medis tècnics per aplicar la informació a la economia. (no es que hi hagi més coneixement).
La societat informació es la nova expressió del sistema capitalista.
La economia global s’ha de diferenciar de la mundial.
GLOBALIZACIO ECONOMICA La globalizació es basa en una serie de dinámicas i organizacions en torn a la economía, sempre s’ha donat, pero s’acelera últims 20-30 anys.
La productivitat i la competitivitat depenen de la seva capacitat per poder generar i procesar informació, lligat a les tecnologías de la informació.
Funcionament dels procesos centrats en tiempo real. Interconexió mercats.
Les línies de producció industrial es fracturen i es diversifica. No hi ha una seu de producció.
Hi ha paísos o continents que son exclosos, no son útils de cara al sistema, ja no son ni dependents.
2. Internacionalització, mundialització i globalització ”La globalització, ah si... una meravellosa excusa per a moltes coses” R.M Solow – Nobel d’economia “Globalització o mundialització és el procés d’intensa integració internacional que ha seguit l’economia durant el darrer quart de segle XX, amb la liberalització dels mercats i el retrocés de la intervenció estatal” Van den Eynde, Arturo. 1984 “Globalització és una expressió relativament recent, de mitjans dels 80.
Es comença a utilitzar per a substituir a termes com: - Internacionalització (augment de la interrelació de les economies nacionals degut a l’expansió del comerç internacional) Interrelaciones economicas que se dan entre los diferentes estados.(Augment de l’economia d’un pais per l’expansió del seu mercat a altres paísos) - Transnacionalització (augment de la producció de les empreses transnacionals que organitzaven el procés productiu més enllà de les fronteres nacionals) -Deslocalización: Manera de organización empresarial que tiene la sede central en un territorio pero las diferentes partes productivas se deslocalizan en lugares donde la mano de obra es mas barata,.
- Però els canvis profunds que s’anaven produint en l’economia internacional no quedaven suficientment expressats amb aquests termes, que es circumscrivien en els àmbits del comerç i de la producció” Dubois, Alfonso. 1997 “Globalización se utiliza como equivalente a la expansión de las transacciones económicas internacionales hasta abarcar todo el mundo. En general se refiere a la integración a nivel mundial de los procesos económicos y del espacio, abarcando todo el planeta".
Etxezarreta, Miren. 1997 "Mundialización es el proceso por el cual todos los ciudadanos del mundo comparten una determinada experiencia, un determinado valor o un determinado bien.
Globalización es el proceso de interconexión financiera, económica, política social y cultural, posibilitada por las TIC, que relaciona determinadas personas y organizaciones gubernamentales o no, creando dinámicas complejas de relación y de exclusión “ Maria y Serrano, José F. 2000 Algunes dades sobre diferències al món Segons el Banc Mundial al 2010 tenim, entre d’altres, aquestes constatacions: • Les 225 persones més riques del planeta acumulen una fortuna equivalent a l' ingrés total de 1.200 milions de persones.
• 2.800 milions de persones (el 50% aprox. del món) viu amb menys de 2 euros/dia. 1.200 milions de persones (1/5 part del món) han de viure amb menys d’1 euro/dia.
• • • • • • • • Tres ciutadans dels EUA tenen junts una fortuna superior al PIB de 42 Nacions pobres en què viuen 600 milions d'habitants.
Els europeus gastem 17.000 milions d'euros en l'alimentació dels animals domèstics. Hi ha 800 milions de persones que passen gana.
La desigualtat augmenta: Entre el 1960 i el 2010: El 20% de població més rica va passar de tenir el 70% de la renda global a gaudir del 90%.
El 20% més pobre va caure del 2’3% a l’1% Amèrica llatina és la regió més desigual del món: El 5% de la població té el 25% dels ingressos nacionals El 30% de la població més pobre té el 7’5 dels ingressos nacionals La globalització • La globalització tecnicoeconòmica Es relaciona amb les necessitats de supervivència deIs individus, i inclou el sorgiment de tecnologies i llur ús en els processos econòmics de producció i distribució.
La incorporació de les TIC, a les empreses i a les famílies s' esta produint de manera molt rapida, i pot portar prosperitat a molta gent. Però de moment hi ha un accés desigual a aquestes tecnologies, depenent del grau de desenvolupament dels països.
Aquesta acceleració provocat canvis consisteixen en: - L’expansió de noves formes de producció; - els canvis en el món del trebal1; - els canvis en el capital; - el deteriorament del medi ambient; - i l'evolució del paper de l'Estat com a agent econòmic.
Noves formes de producció: desmaterialització i desnacionalització Els resultats de la globalització en el món del treball han estat: una cronificació de I'atur, l'avenç de la precarietat laboral i social als països industrialitzats i també un increment de la desigualtat de treball.
EIs canvis en el capital es concreten en un desplaçament del poder econòmic cap als "nous rics"; la desconnexió dels mercats financers respecte a I'economia real; la tendència a la concentració empresarial; una accentuació de la competència.
Pèrdua de marge de maniobra dels Estats a I'hora d'establir polítiques econòmiques que afavoreixin a tots els ciutadans.
• La globalització sociopolítica Es relaciona amb les necessitats humanes de convivència, i se centra en els grups socials i les formes de poder polític.
L'Estat-Nació esta evolucionant cap a forma més flexibles d'organització -Estatxarxa- que estableixen aliances variables entre diversos nivells de poder (regional, estatal, subestatal).
Però aquesta flexibilitat posa en perill les conquestes del Estat del Benestar.
Les democràcies liberals occidentals s'han imposat sense diàleg ni voluntat d'adaptació.
Aquest fonamentalisme occidental ha desvetllat fonamentalismes antioccidentals als països on s'ha imposat.
EIs sindicats i els partits polítics estan en crisi. Han emergit, en canvi, els nous moviments socials, sovint amb forta preocupació per problemes mundials, però no sempre amb interessos universals.
Moltes economies mundials passen a ser els forats negres del capitalisme informacional.
• La globalització cultural Té relació amb la necessitat de sentit per a la persona, i inclou les idees i els valors dels grups humans, traduïts en institucions que ordenen les vides de la gent.
Moment de crisi de grans ideals provoca augment ofertes del lleure, reforç del relativisme i de la passivitat.
Les relacions humanes virtuals han guanyat importància, indueixen a la confusió entre realitat i ficció.
Creació cultura consumisme global, per mitjà la publicitat, provoca canvis valors i aparició comportament addictius.
La cultura del consumisme global provoca una Cultura de la Indiferència.
La cultura virtual pot tenir una influència positiva en els processos de socialització, sempre i quan es mantingui la capacitat critica ver aquestes.
• El govern de la globalització Proposta definició més rica de la globalització i propostes per al seu "govern" Situació davant de la globalització: • Refús, han pres els fonamentalismes en zones excloses de la globalització. A occident anti-globalització.
• Acceptació condicional, és el del neoliberalisme. Serveix agents més poderosos avançar cap el capitalisme liberal salvatge.
• Acceptació avui dia vivim més interconnectats, i amb més possibilitats de relació, però que suposes riscos i oportunitats.
Calen propostes a nivell del govern de la globalització: • Iniciatives tecnoeconòmiques • Iniciatives sociopolítiques • Iniciatives culturals El malestar de la globalització La promesa de les institucions globals.
Les institucions globals i la gestió de la globalització: BM, FMI, OMC.
Un Govern global.
• Què queda per fer?.
• Què cal fer?.
El malestar de la globalización • • • Reacción contra la globalización obtiene su fuerza: • • • Por los perjuicios ocasionados a los países en desarrollo, Por las políticas guiadas por la ideología, Por las desigualdades del sistema comercial mundial.
La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados son los tres pilares.
La globalización actual no funciona? El problema no es la globalización, sino el modo en que ha sido gestionada.
Parte del problema radica en las instituciones económicas internacionales, como el FMI, la OMC que ayudan a fijar las reglas del juego.
La cuestión mas importante es cómo hacerla funcionar? Organismes Internacionals Distinción entre: - Organismos de cooperación: su interés es reducir las barreras para flexibilizar las relaciones económicas. Formulan recomendaciones y propuestas sin reducir la soberanía de los Estados.
- Organismos de integración: objetivos más ambiciosos, como supresión de barreras o creación de un mercado único.
A) ORGANISMOS ECONÓMICOS GLOBALES (COOPERACIÓN) 1. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 2. BANCO MUNDIAL (BM) 3. GATT Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 5. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) B) ORGANISMOS ECONÓMICOS SUPRANACIONALES (COOPERACIÓN) 6. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 7. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 8. COMISIÓN ECONÓMICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (CEPAL) C) ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 9. UNIÓN EUROPEA 10. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (NAFTA) 11. MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Organismo especializado de Naciones Unidas. Funciones: - Establece las normas del sistema monetario internacional - Asesora a los países sobre políticas económicas - Presta ayuda financiera a los países Establecido en 1944 Sede: Washington 184 países miembros Director gerente: Christine Lagarde (normalmente directores gerentes europeos) Origen: Conferencia de Bretton Woods, 1944. Final de la Segunda Guerra Mundial, reunión de 44 países del bando aliado para crear un organismo que lograra la estabilidad económica.
Participación: - Cuota de cada país en función de varias macromagnitudes (renta nacional, reservas de divisa, volumen de exportaciones e importaciones) - Sistema de votación ponderado. La cuota viene determinada por la magnitud de la economía del país. Estados Unidos es el único país con derecho a veto.
Críticas al FMI: - Imposición de ideas neoliberales (dejar actuar al mercado con la mínima intervención de los Estados) y condiciones no negociables.
- Demasiada atención a macromagnitudes y escaso interés por la promoción del empleo.
- Políticas destinadas a beneficiar a la comunidad financiera .
- - Organismo al servicio de los Estados Unidos.
- Ausencia de diálogo con los representantes de los países prestatarios.
- En ocasiones sus políticas han empeorado la situación (crisis argentina) GRUPO DEL BANCO MUNDIAL (BM) O BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) Organismo especializado de Naciones Unidas Establecido en 1944 Sede: Washington 184 países miembros Funciones del Banco Mundial: - Hasta 1961: reconstrucción de países afectados por la Segunda Guerra Mundial - Después de 1961: ayuda al desarrollo de países más atrasados Presidente: Jim Yong Kim (normalmente presidentes norteamericanos).
Origen: Conferencia de Bretton Woods, 1944. Final de la Segunda Guerra Mundial, reunión de 44 países del bando aliado para crear un organismo de ayuda a la reconstrucción y fomento de los países miembros.
Participación: Sistema de voto ponderado.
Grupo integran el Banco Mundial: - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) - Asociación Internacional de Fomento (AIF/IDA) - Corporación Financiera Internacional (CFI/IFC) - Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI/MIGA) - Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) Críticas al Banco Mundial: - Conexión con los intereses de política exterior de EEUU, que tiene además el mayor número de votos (16,39 %) - Recursos insuficientes para desempeñar un papel clave en el desarrollo económico de los países desfavorecidos.
- Financiación de proyectos dañinos para el medio ambiente, préstamos a regímenes dictatoriales, escasa atención a pueblos indígenas o al papel de la mujer en los procesos de desarrollo.
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) • Creada en 1961 como sustituta de la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica), encargada de administrar los fondos del Plan Marshall (1947-1952) y fomentar la liberalización del comercio intraeuropeo.
• OCDE club de países ricos dedicados al estudio de los problemas económicos y la coordinación de sus políticas. No presta dinero.
• Sede en París, 30 países miembros con regímenes democráticos y economías de mercado, que producen 2/3 de todos los bienes y servicios del mundo.
Áreas de actuación: - Mejora de las estadísticas y comparación de datos internacionales.
- Elaboración de informes periódicos sobre los países miembros, acompañados de recomendaciones muy influyentes.
- Elaboración de informes y análisis sobre tendencias económicas con métodos de prospectiva para coordinar las políticas económicas.
- Coordinar ayudas mutuas de carácter financiero en dificultades temporales de la balanza de pagos El decrecimiento El concepto de decrecimiento aparece en la década de los 80.
Definición: “El decrecimiento es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, energías y espacios naturales” Es un concepto económico, político y social que se opone al consenso actual político sobre el crecimiento económico.
El decrecimiento también es, una crítica radical del liberalismo, entendido como el conjunto de valores que subyacen a la sociedad de consumo.
A partir de los años 90 comienza a coger fuerza como movimiento.
El economista Serge Latouche será uno de sus máximos ideólogos.
Proposiciones que plantean: No es posible el crecimiento económico continuo en un planeta que es limitado.
El politólogo y escritor francés Paul Ariès expone que el objetivo del decrecimiento es que la gente tenga ganas de cambiar la manera de vivir y de utilizar los recursos.
Es necesario un crecimiento en humanidad, menos bienes y servicios y más lazos sociales.
Desde la crítica liberal El liberalismo económico cree que el crecimiento económico conlleva la creación de riqueza.
El decrecimiento constituye la recesión económica y es un destructor de riqueza.
El progreso está cada vez más ligado a los conocimientos en lugar de la utilización de los recursos físicos, y que el progreso de la tecnología vendrá a resolver los problemas ambientales del mundo.
El proyecto político del decrecimiento se concreta en “las ocho R”: • Revaluar. Se trata de sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales, de cooperación y humanistas.
• Reconceptualizar. Encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone del estilo de vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria.
• Reestructurar: Adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores.
• Relocalizar: Es un llamamiento a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las necesidades prioritarias disminuyendo el consumo en transporte.
• Redistribuir: Con respecto al reparto de la riqueza, sobre todo en las relaciones entre el Norte y el Sur.
• Reducir: Con respecto al cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla y todas las implicaciones que esto conlleva.
• Reutilizar y Reciclar: Se trata de alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el consumo y el despilfarro.
...