Tema 7 parasitologia (Farmàcia UB) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Parasitologia
Año del apunte 2017
Páginas 6
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7: Ordre Kinetoplastida ORDRE KINTEOPLASTIDA Tenen un cinetoplast (mitocondria gegant que conté ADN) associat al blefaroplast flagel·lar. Per tant, l’ADN no només es troba al nucli. La unió del nucli i el blefaroplast dona bloc al citonucli.
Presenten una cisterna flagel·lar.
Tenen 1 o 2 flagels.
Es poden trobar a diferents nivell però no intestinals Són de cicle indirecte amb un hoste vertebrat, on té un hàbitat hemolimfàtic i un hoste invertebrat (vector), on es troba a l’intestí.  Es divideixen per divisó binària.
Família Trypanosomatidae A) Gènere Leishamania B) Gènere Trypanosoma Aquests protozous són paràsits obligats Són monoflagel·lats: flagel dirigit cap el pol anterior, quedant lliure o formant una membrana ondulant.
Presenten 1 sol nucli vesiculós amb cariosoma Es multipliquen per divisió binària longitudinal, en qüestió reproducció sexual.
Tenen un cicle indirecte: hoste vertebrat i invertebrat Estructura general i tipus morfològics Aspecte: fusiforme El seu cos está revestir per una pel·lícula reforçada per una capa de microtúbuls subpel·liculars.
En la zona on es troba el blefaroplast del qual neix l'únic flagel que pot quedar lliure o bé formar una membrana ondulant.
Són paràsits obligats que es divideixen per divisió binària longitudinal. També presenten un cicle indirecte.
- Formes evolutives: 1 • El tipus tripomastigota: el cinetoplast es troba en situació postnuclear i amb la presència d’una membrana ondulant. Mida: 12-40 µm • El tipus epimastigota: el cinetoplast es troba en la regió prenuclear del seu citoplasma. Mida: 10-20 µm • El tipus promastigota: el cinetoplast es troba en la regió prenuclear del seu citoplasma. Mida: 7-15 µm.
Tema 7: Ordre Kinetoplastida • El tipus paramastigot: la situació del cinetoplast és lateral ("para-" = al costat de) respecte del nucli. Mida: 5-10 µm • El tipus amastigota: presenta una forma oval o esfèrica, és més petit i es caracteritza per l’ausència d’un flagel extern. Mida: 2-5 µm • El tipus esferomastigot: presenta un petit flagel lliure que es plega sobre el cos.
Mida: 2-5 µm A) Gènere Leishmania Tots aquests paràsits presenten la forma amastigota i promastigota.
• La forma amastigota: única que es desenvolupa i multiplica en l’hoste vertebrat • La forma promastigota: són les que es troben en el flebòtom, és a dir, a l’intestí d’aquest hoste invertebrat - Cicle biològic Els flebòtoms contenen els paràsits que es multipliquen per divisió binària dins dels seu tub digestiu.
Les leishmànies són paràsits diheteroxens que presenten un cicle indirecte.
Els amastigotes evolucionen en el tub digestiu del vector passant per diferents formes evolutives (paramastigotes i promastigotes metacíclics) fins a promastigotes. Aquesta última forma són inoculades al vertebrat durant la picada del vector (com els flebòtoms).
En el vertebrat, l’evolució dels amastigotes pot limitar-se a la invasió dels macròfags de la pell (pot provocar Leichmaniosis cutànies), estendre’s per altres zones de la pell i mucoses (Leishmaniosis muco-cutània) o envair les cèl·lules del sistema fagocític mononuclear i a la circulació sanguínia (Leishmaniosis viscerals= mortal).
2 Tema 7: Ordre Kinetoplastida - Modalitats cicle epidemiològic El cicle més primitiu és el primari Hi ha dos gèneres de flebòtoms (artròpode): Flebotomus (gènre d’Europa i Àfrica) i Lutzomyia (gènere d’Amèrica) • • • Cicle primari (zoonòtic): és el més primitiu i en el que l’hoste vertebrat principal és un animal selvàtic (rossegador,guineu,..).
Cicle secundari (zoonòtic): l’hoste vertebrat principsl és un animal domèstic (gos = reservori).
Cicle terciari (antroponòtic): l’hoste vertebrta és només l’home.
- Patologia La patologia està associada a l’agent etiològic (sp responsable), a la resposta immune de l’hoste i a factors immunomoduladors de la saliva del vector.
• Leishmaniosis cutània:
 Similar a picada d'insecte que no desapareix Lesions úniques o múltiples Complicacions sobreinfeccions bacterianes • • Leishmaniosis muco-cutània Leishmaniosis viscerals:  La població principal de risc: nens i immunodeprimits. Pot ser asimptomàtica o no, però quan és simptomàtica, la persona infectda pot morir perquè és molt greu.  Alguns dels símptomes que presenten són febre, pal·lidesa de les mucoses, hepatomegàlia,..
- Distribuciò geográfica Dins de la Leishmania hi ha unes 30 sp diferents de les qual 20 són patògenes No es diferencien morfològicament tot i que ja s’han fet estudis en microscòpia electrònica i altres estudis per observar el comportament del paràsit, les reaccions immunològiques, etc...
Es troben quasi a tot arreu menys al nord d’Àsia, d’Europa , d’Amèrica i el sud d’Àfrica.
L. Infantum = pot donar lloc a una Leishamaniosis cutània i visceral, es presenta fonamentalment en la població infantil.
L. major = en el seu cicel biològic intervenen rosegadors El vell món es caracteritza per tenir casos de Leishmaniosis cutànies mentre que al nou món, es donen casos de Leishmaniosis cutànies i muco-cutànies 3 Tema 7: Ordre Kinetoplastida Cutànies Vell Món (Botó d’Orient) L. infantum (Regió mediterrània) L tropica (Àsia Menor, antroponosi) L major (Àfrica i Àsia Menor, zoonosi (rosegadors)) Cutànies Nou Món L. peruviana (uta) L. guyanensis (pian) L. mexicana (úlcera dels xiclers) L. amazonensis L. panamensis L. brasiliensis (espùndia) Muco-cutània Nou Món L. brasiliensis L. panamensis Visceral (Kala-azar =malaltia en el qual les persones presenten ratlles negres a la panxa) L. infantum (Regió mediterrània, Xina) L. chagasi (=L. infantum) (Sudamèrica) L. donovani (Índia, antroponosi) Leishmania-VIH = les persones que presenten VIH s’ha observat en ells leishmaniosis viscerals. Aquesta transmissió és a través de xeringues.
En el vector i el paràsit influeixen els factors ambientals (sobretot, la temperatura) i el reservori.
Aquí a Espanya només hi ha la Leishmaniosis infantum i n’hi ha dos tipus de Flebotomus : P. perniciosus i P. ariasi.
Leishamiosi autòctona • Paràsit - vector La parasitosi és deguda a una única sp de leishmania que és la Leishmania infatum.
A la península, s’ha demostrat dues (esmentades anteriorment) de les 9 sp de flebòtoms tenen un paper vectorial aquí • Reservori El gos és el principal reservori mentre que els altres no tenen gaire importància.  • Vies i períodes de transmissió Les zones d’alt risc en les quals l’home es pot infectar venen determinades per la infecció canina i la densitat de les sp de flebòtoms.
4 Tema 7: Ordre Kinetoplastida Quan les temperatures són més altes (estiu), és més fàcil contraure aquesta infecció ja que el nº de vectors augmenta.
Normalment, la tansmissió és a través de la picada d’un vector si és rural però no sempre ho és en el cas de la transmissió urbana.
• Formes clíniques Leishmaniosi cutània Leishmaniosi visceral Leishmaniosi canina • Distribució geogràfica de Leishmaniosi humana A Espanya, es donen 0,2-0,3 casos per 100.000 habitants.
El percentatge de persones amb LV és entre el 25 i 40%, i casi del 100% per a la LC.  La presència de casos en quasi totes les Comunitats, mes significativa en les províncies mediterrànies i les de la Meseta Central. Catalunya, Balears, Castilla la Mancha i Madrid.
• Població de risc Les persones amb més probabilitat de patir aquesta parasitosi són els nens i els adults immunodeprimits, persones amb trasplantaments, pacients amb neoplàsies, drogadictes per via intravenosa : coinfecció VIH-Leishmania.
Espanya presenta un 57,9% de casos de coinfección VIH-Leishmania Fins els anys 80-90, va deixar de ser abundant en la població infnatil i va passar a ser més abundant en la població adulta.
Leishamaniosi críptica: es dóna en persones asimptomàtiques.
5 Tema 7: Ordre Kinetoplastida • 6 Causes de contaminació - Profilaxi Causes de contaminació Profilaxi Picada del flebòtom durant la nit I en les èpoques festivals o durant tot l'an Difícil la lluita vectorial perquè presenten ciclo terrestre.Només contra les adults.
Mesures de protecció personal, en l'hora d'activitat, front les picades: repel"lents, roba,..
Mesures de protecció col·lectives: mosquiteros de malla en petit diàmetre ADVP xeringues (possible) Xeringues d'un sol ús Transfusió i transplantaments Detecció i tratamiento. Vigilància en la transfusió i/o transplantament Reservoris Difícil si son reservoris selvática Més fàcil si sòn reservoirs damèstics (collars, esprai,pipetes) Detecció (asimptomàtics,campanyes de cribatge serol·logiques), tractament i profilaxi Portadors asimptomàtcs Detecció i tractament, amb important en antropnonosi.
...