estadística descriptiva (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Estadística 1
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Estadística 1-Mireia Diaz EXERCICIS PER PRACTICAR (1) 1. Digues quines de les següents variables segons son qualitatives, quantitatives discretes o quantitatives contínues: a. Pes (QC) b. Densitat (QC) c. Número de plantes dels edificis (QD) d. Tipus de façana dels edificis (QL) e. Nombre de finestres (QD) f. Metres de la façana (QC) g. Nombre d’habitants per edifici (QD) h. Tipus de porta d’entrada (QL) 2. La següent variable podria prendre valors entre 150 i 199. Agrupa les següents observacions en 5 intervals d’igual amplada. Defineix la marca de classe i troba la freqüència absoluta i relativa per a cada interval.
Interval [150, 160) [160, 170) [170, 180) [180, 190) [190, 200) ci 155 165 175 185 195 3. Calcula la mitjana a.
2.31 ni 4 7 4 9 6 30 b.
fi 0.133 0.233 0.133 0.300 0.200 2307.69 4. Determina la moda i la mediana a. Moda = 300 Mediana = 200 (50% de les observacions) Mediana calculada = 250 b. Moda = 300 Mediana = 300 5. Quines de les següents dades es poden considerar atípiques dins de de cada sèrie? a. 4 5 6 5 7 8 4 5 8 7 5 12 6 7 6 5 4 b. 8 9 1 9 8 9 7 9 6 7 8 6. Calcula la mediana, primer i tercer quartil i el percentil 90: 1 1 4 3 3 4 2 2 5 3 1 2 1 2 2 4 2 2 4 3 1 Me = 2 Q1 = 2 Q3 = 3 P90 = 4 7. Calcula la mediana, primer i tercer quartil i el percentil 20 3 1 1 1 4 1 5 3 1 3 3 4 5 5 4 4 2 1 4 4 Me = 3 Q1 = 1 Q3 = 4 P20 = 1 8. Calcula la mitjana i la desviació estàndard no corregida dels següents casos: a. Mitjana = 100 i S = 0 b. Mitjana = 100 i S = 1 c. Mitjana = 100 i S = 10 d. Mitjana = 100 i S = 20 9. Determina els intervals ( -S, +S) i ( -2S, +2S) i el nombre d’elements que hi ha a cada un (S = desviació estàndard no corregida).
Mitjana = 1.67 S = 1.25 (0.42, 2.91) n = 11 (-0.83, 4.17) n = tots 1 ...