Apunts bàsics de LaTeX (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

LATEX $$ contenen el codi LaTeX $$ equació $$ Cada “comanda” separada amb un espai Subíndex: _ Superíndex: ^ símbols especials: \ http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics#List_of_Mathematical_Symbols Fracció: \frac exemple: z = \frac{x}{y} Arrel: \sqrt Integral: \int límit: \lim_{desde \to hasta} infinit: \infty \backslash visualitzar \ Separar paràmetres: {} \lbrace visualitzar { \rbrace visualitzar } Sumatori: \sum \displaystyle mostra els límits del sumatori (afegir abans del símbol) Parèntesis (): delimitar operacions (\left i \right) ajustar els parèntesi a l'alçada de l'expressió Accents matemàtics: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics#Accents \forall per a tot \exists existeix \in pertany \not= no igual (desigualtat) \not\in no pertany \vec{x} fletxa vector Funcions matemàtiques: \arccos \cosh \det_ \inf_ \limsup_ \Pr_ \tan \arcsin \cot \dim \ker \ln \sec \tanh \arctan \coth \exp \lg \log \sin \arg \csc \gcd_ \lim_ \max_ \sinh \cos \deg \hom \liminf_ \min_ \sup_ Matrius: \begin{matrix} \\ marquen el final d'una filera i d'una columna \end{matrix} posar & entre nombres de la matriu Sistemes d'equacions: \begin{array}{rcl} (rcl) indica que hi haurà 3 columnes (1 per cada lletra) \\ salt de línia &=& iguala la eq.
\end{array} ...