3. Teràpia manual. Extremitat superior. Colze i avantbraç. (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Practicum I
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 15/11/2014
Descargas 17

Vista previa del texto

Teràpià mànuàl. Extremitàt superior.
Articulàcio del colze I l’àvàntbràç.
1. Anatomia funcional del colze.
En el colze existeixen tres articulacions dins d’una mateixa capsula: - - - Articulació húmer-cubital: es tracta d’una articulació troclear, és a dir, te un grau de llibertat. La cavitat sigmoidea major del cúbit (còncava) envolta la tròclea humeral (convexa). Aquesta permet realitzar els moviments de la flexo-extensió.
Articulació húmer-radial: es tracta d’una articulació condília, és a dir, te dos graus de llibertat La faceta còncava del radi es mou sobre la superfície convexa del còndil humeral. Aquesta permet realitzar els moviments de flexo-extensió i prono-supinació.
Articulació radio-cubital superior. (funcionalment forma part de l’avantbraç) 2. Moviments i eixos del colze.
2.1. Flexió.
Pla: sagital.
Eix: transversal.
Amplitud de moviment: 145º de flexió activa i 160º de flexió passiva.
2.2. Extensió.
Pla: sagital.
Eix: transversal.
Amplitud de moviment: 0º 2.3. Sensació terminal.
Flexió: sensació terminal dura. La flexió passiva esta limitada per contacte ossi. La flexió activa esta limitada per l’aproximació dels teixits tous sobre la cara ventral del braç i avantbraç.
Extensió: sensació terminal dura. L’extensió termina pel contacte ossi de l’olècranon amb la fossa olecraniana de l’húmer 2.4. Moviment articular.
Articulació humero-cubital: el colze a uns 70º de flexió i l’avantbraç uns 10º de supinació.
Articulació humero-radial: el colze en extensió i l’avantbraç completament supinat.
2.5. Limitacions de la mobilitat.
Limitació de l’extensió: tres factors possibles: - Xoc de l’olècranon en el fons de la fusita olecraniana.
Tensió de la part anterior de la càpsula articular.
Resistència dels músculs flexors (bíceps braquial, braquial anterior i supinador llarg) Limitació de la flexió: - Activa: o Pel contacte de les masses musculars en la contracció.
Passiva: o El cap del radi impacta contra la fosseta supracondilea i la coronoides contra la fusita supratroclear.
o Tensió de la part posterior de la capsula.
o Tensió passiva del tríceps braquial.
*Sempre haurem de tenir en compte que poden existir claus o altres estructures implantades de forma quirúrgica que poden limitar el moviment articular.
3. Anatomia funcional de l’avantbraç.
L’avantbraç està format pel radi, que representa la primera connexió amb la mà, el cúbit, constitueix la principal connexió amb el braç, i la membrana interòssia com estructura d’unió de l’avantbraç.
Realitza el moviment de prono-supinació: el radi gira al voltant del cúbit i produeix una torsió de l’avantbraç. L’eix de moviment passa obliquament per l’avantbraç pels cap del radi i del cúbit.
Aquest es troba format per dos articulacions: - - Articulació radi-cubital superior: és una articulació trociode amb un grau de llibertat.
o Superficies articulars:  Cap radial: contorn cilíndric (convexa)  Petita cavitat sigmoidea del cúbit (còncau)  Lligament anular que envolta el cap del radi i l’aplica contra la petita cavitat sigmoidea del cúbit.
o Moviments:  Rotació del cap del radi al voltant del seu eix dintre de la petita cavitat sigmoidea del cúbit.
 La cúpula radial gira al voltant del còndil humeral.
Articulació radi-cubital inferior: és una articulació trocide amb un eix de moviment.
o Superficies articulars:  La cavitat sigmoidea del radi (còncau).
 El cap del cúbit (convexa).
 Lligament triangular: “menisc” situat entre el cap del cúbit i el còndil carpià. Aquest té origen en la vora inferior de la cavitat sigmoidea i s’insereix en el cap del cúbit i en la estiloides cubital.
o Moviments:  El cúbit està fixe, només el radi realitza el moviment.
+ Sindesmosi entre radi i cúbit: MEMBRANA INTERÒSSIA.
Aquesta sindesmosi comprèn la longitud del cúbit i radi mitjançant la membrana interòssia.
Té un paper important en la coaptació dels ossos de l’avantbraç entre si mateix i per tant en la pronosupinació. S’estén des de la vora interna del radi fins la vora externa de cúbit. Està constituïda per dues làmines de fibres obliqües i amb direccions creuades.
La seva principal funció és la de mantenir els dos ossos en contacte i impedir la translació longitudinal del radi.
4. Moviments de l’avantbraç.
4.1. Sensació terminal.
Pronació: dura. La pronació termina quan el radi contacta amb el cúbit, produint una sensació terminal dura.
Supinació: ferma. La supinació està limitada per l’estirament de les parts toves, sobretot dels lligaments.
4.2. Moviment articular.
Articulació radi-cubital inferior: regla còncava.
Articulació radi-cubital superior: regla convexa.
Articulació radi-humeral: regla còncava.
4.3. Posició de respòs.
No existeix una posició de repòs simultània per totes les articulacions de l’avantbraç.
Articulació radi-cubital inferior: 10º de supinació aproximadament.
Articulació radi-cubital superior: 35º de supinació i 70º de flexió.
Articulació radi-humeral: supinació i extensió màxima de colze.
5. Palpació òssia i lligamentosa. Articulacions de colze i avantbraç.
Ventral: - Valgo fisiològic de 20º Dorsal: - Triangle de Nelaton: triangle format entre epicòndils i olècranon en la flexió del braç.
Línia de Hueter: alineació del epicòndil, epitròclea i olècranon en extensió de colze.
Epitròclea: epicòndil medial del húmer. Inserció dels flexors del canell i pronadors.
Corredera epitrocleoolecraniana: passa el nervi cubital.
Epicòndil: epicòndil lateral del húmer. Inserció dels extensors del canell i supinadors.
Cap del radi i lligament anular del radi.
Cap cubital.
Interlinea articular radio humeral.
Punta de l’olecranon amb la inserció del tríceps braquial. Fosa olecraniana.
6. Teràpia manual. Mobilitzacions passives simples del colze.
6.1. MPS en sentit de la flexo-extensió en sedestació.
Indicació: Valorar la quantitat i qualitat del moviment de flexo-extensió del colze.
Posició del pacient: En sedestació sobre la llitera o d’un tamboret. Els braços del pacient envolten el cos del fisioterapeuta.
FT: En bipedestació davant del pacient.
Fixació: El propi pes del pacient.
Presa: Les mans del terapeuta als colzes del pacient, amb el II, III i IV dits sobre interlínia articular externa, olècranon i interlínia articular interna.
Mobilització: Amb un desplaçament del cos del terapeuta cap endavant i darrera, provocarem un moviment de flexo-extensió del colze.
6.2. MPS en sentit de la flexió.
Indicació: valorar la quantitat i la qualitat del moviment, i mantenir el recorregut articular de la flexió.
Posició del pacient: en DS i espatlla en lleugera abducció i el braç recolzat sobre la llitera. Avantbraç en supinació.
FT: assegut o en BP homolateral, orientat al cantó contrari.
Fixació: mà cranial fixa al 1/3 mig del braç.
Pressa: mà caudal 1/3 distal del avantbraç. El polze a la part posterior i els dits a la part anterior agafant el cantó cubital.
Mobilització: mà del pacient es desplaça cap a l’espatlla.
6.3. MPS en sentit de l’extensió (oposició 1).
Indicació: valorar la quantitat i la qualitat del moviment i mantenir el recorregut articular de l’extensió.
Posició del pacient: pacient en DS i espatlla en lleugera abducció i el braç recolzat sobre la llitera. Avantbraç en supinació.
FT: assegut o en BP homolateral, orientat al cantó contrari.
Fixació: mà proximal fixa a nivell del terç medial del braç.
Presa: mà distal agafa a nivell del terç distal de l’avantbraç al cantó cubital.
Mobilització: patint d’una flexió màxima de colze, desplacem la mà del pacient cap a la llitera.
6.4. MPS en sentit de l’extensió (opció2).
Indicació: mantenir el recorregut articular de l’extensió.
Posició del pacient: DS, amb una lleugera ABD d’espatlla, i avantbraç en supinació. Es col·locarà un coixí sota l’articulació glenohumeral si la posició resulta dolorosa o incomoda per el pacient.
FT: en SD, homolateral i orientat cap el costat contrari.
Fixació: es fixa amb l’avantbraç cranial, posant el nostre colze a la cara anterior de l’espatlla del pacient per evitar l’antepulsió i agafant amb la mà el terç distal del braç.
Presa: amb l’avantbraç caudal, agafant amb la nostra mà el terç proximal de l’avantbraç del pacient.
Es pot demanar al pacient que faci contra resistència, que faci força alhora que estem intentant estirar.
Mobilització: es desplaça la mà del pacient cap a la llitera fent extensió de colze. No es fa la tornada, quan arribem al tope esperem i guanyem una mica més.
6.5. Balanceig en sentit ventro-dorsal i latero-medial.
Indicació: relaxació del colze.
Posició del pacient: DS, amb lleugera flexió i abducció de la glenohumeral i colze en extensió.
FT: BP homolateral, orientat cap a cranial. A mesura que avança la maniobra s’orienta cap al costat contrari.
Fixació: en l’escàpula pel propi pes del cos.
Presa: - - OPCIÓ 1: col·loquem una ma per davant i l’altre per darrera del canell, amb els dits entrecreuats pel cantell cubital i els polzes sense creuar i en direcció cranial.
OPCIÓ 2: agafar la mà com si volguéssim saludar.
Moviment: es fa una lleugera tracció mantinguda i es realitzen petits desplaçaments en sentit ventro-dorsal i latero-medial de forma ràpida, variant els graus d’ABD fins 90º.
Ritme: ritme viu.
6.6. Massatge de la membrana interòssia.
Indicació: maniobra preparatòria de relaxació.
Posició del pacient: decúbit supí/sedestació amb el colze recolzat a la llitera/taula amb l’avantbraç en posició neutre/posició de relaxació amb certs graus de flexió de colze.
FT: sedestació davant del pacient.
Fixació: al colze pel seu recolzament a la llitera/taula. Mà interna radi-cubital distal, canell del pacient recolzat a l’espatlla del fisioterapeuta.
Preses: - PRIMER TEMPS: dit index de la mà externa contacta amb la pell del pacient amb reforç del tercer dit.
SEGÓN TEMPS: 4 dits de les 2 mans entre radi i cúbit, a la membrana interòssia.
Mobilització: - PRIMER TEMPS: traços de proximal a distal.
SEGÓN TEMPS: estiraments cap als laterals.
7. Teràpia manual. Mobilitzacions passives específiques (MPE) de colze.
7.1. Tracció diafisària de colze.
Indicació: dolor articular, qualitat de moviment i facilitar el desplaçament entre les superfícies articulars i guanyar rang de mobilitat.
Posició del pacient: en DS, espatlla amb lleugera abducció i braç recolzat sobre la llitera.
Colze en posició de repòs amb lleugera flexió als 70º i avantbraç en 10º de supinació.
FT: en BP, homolateral, orientat cap el costat contrari i una mica cap els peus.
Fixació: mà proximal fixa a nivell del terç distal de l’húmer.
Presa: mà distal agafa a nivell del terç distal avantbraç. Prop del cos del fisioterapeuta per aprofitar a retracció d’aquest.
Mobilització: fem una tracció mantenint l’angle de flexió.
7.2. Tracció longitudinal del radi.
Indicació: guanyar graus de prono/supinació i flexo-extensió.
Posició del pacient: DS amb l’espatlla en lleugera abducció.
El colze recolzat sobre la llitera.
FT: homolateral mirant a cranial.
Fixació: mà proximal al terç distal de l’húmer.
Presa: mà distal al terç distal del radi, l’agafem amb el polze i l’índex flexionat.
Mobilització: traccionem en direcció de l’eix longitudinal del radi.
7.3. MPE en sentit dorsal de l’articulació humero-cubital.
Indicació: guanyar graus d’extensió i elastificar i flexibilitzar la càpsula anterior.
Posició del pacient: decúbit supí (o lateral) i braç amb lleugera abducció de maner que el bec de l’olècranon quedi per fora de la llitera i el braç recolzat. El colze en posició de respòs.
Fisioterapeuta: homolateral orientat cap a caudal.
Fixació: l’húmer pel contacte amb la llitera o, si es té, una cingla ben a prop de la glenohumeral perquè no faci antepulsió l’espatlla. Coixí sota l’extrem distal del braç. També es pot fer per contacte amb la llitera si situem el pacient en decúbit lateral.
Presa: mà interna al 1/3 proximal de l’avantbraç per la cara ventral (vora cubital ben a prop de l’interlínea articular).
Contrapresa: mà externa agafa pel 1/3 distal de l’avantrbarç, agafant pel costat cubital quedant el polze en la part anterior dirigint cap al colze i dits a la part posterior. Avantbraç recolzat al cos del fisioterapeuta.
Mobilització: tracció mantinguda i lliscament en sentit dorsal.
7.4.
Lliscament l’articulació radi-humeral.
anterior i posterior de Indicació: guanyar graus d’extensió i flexió, elastificar i flexibilitzar la càpsula posterior i anterior.
Posició del pacient: decúbit supí i braç amb lleugera abducció i el braç recolzat. El colze en posició de repòs.
Fisioterapeuta: homolateral orientat cap a cranial.
Fixació: l’húmer pel contacte amb la llitera i mà interna fixa en el terç distal de l’húmer a la cara medial.
Presa: amb la mà externa al cap del radi, agafant-lo per la part posterior amb el lateral de l’índex flexionat i per la part anterior amb el dit polze. També es pot agafar amb les heminéncies per la part anterior i dits per la part posterior.
Mobilització: fem lliscar el cap del radi cap a anterior/posterior.
7.5. MPE de descompressió articular humero-cubital. (opció 1) Indicació: guanyar graus de flexió del colze i, elastificar i flexibilitzar la càpsula posterior.
Posició del pacient: decúbit supí i braç amb lleugera abducció recolzat sobre la camella.
Flexió de colze amb supinació de l’avantbraç. Col·locarem uns coixins sota el colze.
Fisioterapeuta: assegut al costat homolateral orientat cap al cap del pacient.
Fixació: el braç per la mateixa maniobra, aquest es podrà cinxar si el pes del pacient no és suficient.
Presa: el fisioterapeuta interposa el seu avantbraç (mà externa) entre el braç i avantbraç del pacient per la cara anterior del colze. Mà interna al canell del pacient o terç distal de l’avantbraç.
Mobilització: descoaptem i amb la mà interna anem cap a la flexió.
7.6. MPE de descompressió de l’articulació humero – cubital (opció 2).
Indicació: guanyar graus de flexió del colze i, elastificar i flexibilitzar la càpsula posterior.
Posició del pacient: decúbit supí i braç amb lleugera abducció recolzat sobre la camella.
Flexió de colze amb supinació de l’avantbraç. Col·locarem uns coixins sota el colze.
Fisioterapeuta: assegut al costat homolateral orientat cap al cap del pacient.
Fixació: el braç per la mateixa maniobra, aquest es podrà cinxar si el pes del pacient no és suficient.
Presa: amb les dues mans agafem el terç proximal de l’avantbraç. Fem una contrapresa amb el canell del pacient recolzat a la nostra espatlla.
Mobilització: amb les dues mans traccionarem en sentit caudal i a continuació s’incrementen els graus de flexió del colze.
7.7. MPE en sentit del valgo.
Indicació: augmentar la mobilitat de flexió i extensió del colze. Flexibilitzar la càpsula medial d’aquesta articulació.
Posició del pacient: en decúbit supí a prop de la vora de la llitera. Extremitat superior en lleugera flexió i abducció.
Fisioterapeuta: en bipedestació homolateral.
Fixació: la mà caudal a nivell del terç proximal de l’avantbraç per la seva cara medial i amb l’avantbraç del pacient subjectat entre el nostre braç i el cos.
L’índex situat entre l’epicòndil medial i l’olècranon per palpar el moviment.
Presa: la mà cranial a nivell del terç distal de l’húmer.
Mobilització: fem força amb la mà cranial de fora cap a dins per augmentar el valgo.
7.8. MPE en sentit del varo.
Indicació: guanyar graus de mobilitat de flexió i d’extensió del colze. Flexibilitzar la càpsula lateral del colze.
Posició del pacient: en decúbit supí a prop de la vora de la camella. Extremitat superior en lleugera flexió i abducció.
Fisioterapeuta: en bipedestació homolateral.
Fixació: amb la mà cranial al terç proximal de l’avantbraç per la cara lateral; l’avantbraç del pacient subjectat entre el nostre braç i el cos.
Presa: amb la mà caudal a nivell del terç distal de l’húmer per la cara medial.
Mobilització: desplacem l’húmer externament.
8. Teràpia manual. Mobilitzacions passives simples (MPS) radi-cubital proximal i radicubital distal.
8.1. MPS en sentit de la prono-supinació (radi-cubital proximal i distal).
Indicació: valorar la quantitat i qualitat del moviment i mantenir el recorregut articular de la prono/supinació.
Posició del pacient: sedestació davant de la llitera, el colze recolzat a la llitera amb l’avantbraç en posició neutre a prop de la vertical.
Fisioterapeuta: sedestació davant del pacient.
Fixació: al colze pel seu recolzament a la llitera.
Preses: al 1/3 distal de l’avantbraç, quedant aquest entre les mans del fisioterapeuta: una per davant i l’altre per darrere.
Mobilització: en posició neutre es fa girar l’avantbraç cap a la supunació o bé cap a la pronació o alternatiu.
8.2. Balanceig en sentit ventro-dorsal i latero-medial.
Indicació: relaxació del colze.
Posició del pacient: DS, amb lleugera flexió i abducció de la glenohumeral i colze en extensió.
FT: BP homolateral, orientat cap a cranial. A mesura que avança la maniobra s’orienta cap al costat contrari.
Fixació: en l’escàpula pel propi pes del cos.
Presa: - OPCIÓ 1: col·loquem una ma per davant i l’altre per darrera del canell, amb els dits entrecreuats pel cantell cubital i els polzes sense creuar i en direcció cranial.
OPCIÓ 2: agafar la mà com si volguéssim saludar.
Moviment: es fa una lleugera tracció mantinguda i es realitzen petits desplaçaments en sentit ventro-dorsal i latero-medial de forma ràpida, variant els graus d’ABD fins 90º.
Ritme: ritme viu.
9. Teràpia manual. Mobilització passiva específica (MPE) radi-cubital proximal i radicubital distal.
9.1. MPE en sentit doral ventral de l’articulació radi-cubital (opció 1).
Indicació: guanyar graus de supinació/pronació.
Posició del pacient: sedestació amb el colze recolzat sobre la taula o llitera en posició de repòs.
Fisioterapeuta: sedestació o bopedestació. Homolateral al braç a tractar.
Fixació: al cúbit a la mà, just per sota de l’olècranon.
Presa: agafant el cap del radi, per la part anterior amb l’índex i per la part posterior amb el dit del polze.
Mobilització: farem mobilitzacions del cap del radi cap a ventral/dorsal.
- En sentit ventral guanyarem graus de supinació.
En sentit dorsal guanyarem graus de pronació 9.2. MPE del cap del radi en sentit ventral de l’articulació radi – cubital superior (opció 2).
Indicació: guanyar graus de supinació.
Posició del pacient: sedestació amb l’avantbraç recolzat a la llitera o taula. Colze en repòs.
Fisioterapeuta: sedestació homolateral al braç a tractar.
Presa: - Amb el polze abduït adaptat a la part posterior del cap del radi, i la resta de dits i la mà agafen l’avantbraç.
Mà de reforç: amb el taló de la mà recolzar a sobre del dit polze de l’altra mà, la resta dels dits recolzen sobre la mà contraria.
Mobilització: fem lliscar el cap del radi en sentit ventral.
9.3. MPE del cap del radi en sentit ventral de l’articulació radi – cubital superior (opció 3).
Indicació: guanyar graus de supinació.
Posició del pacient: decúbit supí en el límit de la llitera.
Fisioterapeuta: bipedestació homolateral al braç a tractar. Entre el braç i el pacient.
Fixació: avantbraç del pacient agafat amb l’avantbraç del fisioterapeuta contra el seu cos.
Presa: - Amb el polze abduït a la part anterior del cap del radi, la resta dels dits i mà agafen l’avantbraç.
Mà de reforç: amb l’altre polze a sobre del dit polze de l’altra mà.
Dits índex de les dues mans en “presa de pistola”.
Mobilització: fem lliscar el cap del radi en sentit ventral.
9.4. MPE del cap del radi en sentit dorsal de l’articulació radi – cubital superior (opció 2).
Indicació: guanyar graus de pronació.
Posició del pacient: decúbit supí. Braç i part proximal del cúbit sobre la llitera, l’avantbraç surt de la llitera i l’articulació en posició de respós.
Fisioterapeuta: bipedestació en l’espai toracobraquial d’esquenes al pacient.
Fixació: el cúbit per la pròpia posició a la llitera.
Presa: - - Mà proximal: talo de la mà sobre el terç proximal del radi (eminència hipotènar a prop de la línia interarticular) Mà distal agafa el terç distal de l’avantbraç.
Mobilització: fem lliscar el cap del radi en sentit dorsal.
9.5. MPE del radi en sentit ventral i dorsal de l’articulació radi – cubital inferior.
Indicació: guanyar graus de mobilitat de pronació i supinació.
Posició del pacient: en sedestasió o decúbit supí amb extensió del colze i articulació radicubital distal en posició de repòs (10º de supinació).
Fisioterapeuta: bipedestació. Ventral: homolateral/Dorsal: contra lateral.
Fixació: Ventral: talo de la mà externa, sobre cara dorsal del extrem deistal del radi.
Dorsal: taló de la mà interna en l’extrem distal del radi a la cara ventral.
Presa: Ventral: taló de la mà interna externa sobre la cara dorsal del extrem distal del radi.
Dorsal: taló de la mà interna en l’extrem distal del radi a la cara ventral.
Mobilització: amb la mà externa mobilitzem el radi en sentit ventral o dorsal.
9.6. MPE en sentit ventral i dorsal de l’articulació radiocubital inferior.
Indicació: guanyar graus de mobilitat de pronació i supinació. Elastificació de la membrana interòssia.
Posició del pacient: en sedestació o decúbit supí amb flexió de colze.
Fisioterapeuta: bipedestació o sedestació davant del pacient.
Presa: taló de la mà externa, sobre cara dorsal cúbit entrecreuat dits amb l’altre mà.
Primer temps: Contrapresa: taló de la mà interna, sobre la cara palmar del radi entrecreuant els dits amb l’altra mà.
Mobilització: pressió amb les dues mans (força com “cascanueces”) , portat un ós cap a dorsal i l’altre cap a ventral.
Segon temps: Contrapresa: mà interna sobre el cúbit i mà externa sobre el radi entrecreuant esl dits amb l’altra mà.
Mobilització: moviment oposar al primer temps.
...