Gestió de fauna - Tema 6 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura Gestió de fauna
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 13/03/2015
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

BLOC 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ GESTIÓ DE FAUNA TEMA 6: PLANS DE RECUPERACIÓ ETAPES EN LA RESTAURACIÓ DE POBLACIONS D’ANIMALS Restauració: reversió del procés de pèrdua d’individus i la seva dispersió Etapes: per poder restaurar una població d’animals amenaçada 1. Conèixer l’espècie 2. Avaluar les causes del declivi 3. Assajar actuacions per subsanar-les: veure si tindran èxit o no, si és efectiva la mesura (a petita escala) 4. Realitzar una gestió de poblacions: millora algun aspecte, per exemple l’hàbitat, per fer augmentar la població (a gran escala) 5. Realitzar una gestió intensiva (només en casos crítics): translocacions, introducció, cries en captivitat, protegir nius... grans pressupostos i molt personal per poblacions molt petites que estan en un punt crític 6. Monitoratge: seguiment de les poblacions Esquema del procés d’un pla de recuperació: Machado (1989) Anàlisi dels objectius i quantitatiu: avaluar si podem fer coses positives i tenir garanties d’èxit.
Selecció tècniques aplicades: plantejar la possibilitat d’aplicar-les  si cal reconsiderar les tècniques o els factors d’amenaça Programa personal...
d’execució: pressupost, NORMATIVA DEL PLA DE RECUPERACIÓ Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (derogada) Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad Articles 55 a 58 regulen el Catálogo español de especies amenazadas Catàleg en Espanya diu les espècies amenaçades que no tenen perquè coincidir amb les categories d’amenaça de la UICN (global o espanyol) 27 BLOC 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ GESTIÓ DE FAUNA Real Decreto 139/2011 Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 2011: el catàleg espanyol forma part del llistat   EN (en perill): obligació de crear un pla de recuperació en 3 anys.
VU: obligació de crear un pla de conservació en 5 anys.
(sovint coincideixen amb la UICN) El catàleg és espanyol, però les Comunitats Autònomes són les responsables de crear els plans de recuperació i de conservació.
Llistat d’espècies silvestres en regim de protecció especial Flora Invertebrats Peixos Amfibis Rèptils Aus Mamífers TOTAL 171 57 19 20 53 245 43 608 Catàleg espanyol d’espècies amenaçades En perill Vulnerable d’extinció 34 112 14 17 3 10 6 2 6 7 6 21 27 7 120 176 TOTAL 317 88 32 28 66 297 76 904 Primera columna: estan al llistat, però no al catàleg  tenen protecció però no tenen obligació de crear plans de recuperació i de conservació És una llista oberta: les espècies podran sortir i entrar al llistat o al catàleg segons com vagin evolucionant les poblacions.
   Si canvien d’ofici Per normatives internacionals. Exemple: si espècie entra en directiva hàbitats o ocells entra directament al llistat.
A petició de: Comunitats Autònomes o dels ciutadans Les Comunitats Autònomes també poden tenir el seu propi catàleg.
CATALUNYA Informació publica al 2010. Encara pendent d’aprovar (crear llei de protecció)  Aprovar el llistat d’espècies amenaçades a Catalunya (i les extintes des del s. XIX) Perquè també s’afegeixen les extintes? o o  Per veure quins grups estan en perill o són més vulnerables Si hi ha hagut una extinció local es podrà plantejar de fer un reintroducció d’aquesta espècie Donar unes pautes d’elaboració dels plans de recuperació i conservació 28 BLOC 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ Grup INVERTEBRATS En perill 25 GESTIÓ DE FAUNA Exemples Vulnerable Margaritífera auriculada, cranc de riu 99 Exemples Margaritífera rodona, nacra, saltamartí dels Pirineus, triops VERTEBRATS Peixos 8 Cavilat, fartet, samaruc, espinós, madrilleta 5 Madrilla, saboga, barb de muntanya, rabosa de riu Amfibis 1 Tritó del Montseny 2 Ofegabous, gripau d’esperons 6 Tortuga mediterrània, tortuga d’estany, llangardaix pirinenc Rèptils Ocells Mamífers 32 12 Baldriga balear, bitó, gall fer, àguila cuabarrada, trenca, repicatalons, xurra, ganga, sisó, trencalòs Rat penat de peus grans, rat penat de Bechtein, ós bru, rata d’aigua 5 44 20 Tortuga de rierol, sargantana pirinenca, escurçó ibèric, sargantana cua-roja Perdiu blanca, corb marí emplomallat, esparver cendrós, gavina corsa, gaig blau, calàndria, pelaroques Almesquera, rat penat de ferradura gran, rat penat d’aigua, rat penat de cova, dofí mular, rorqual comú En vermell les espècies que ja tenen un pla de recuperació o de conservació aprovat.
CONTINGUT D’UN PLA DE RECUPERACIÓ Un pla de recuperació ha de tenir dos documents: jurídic i tècnic Contingut del document jurídic dels plans de recuperació i conservació (en cas de problema tenir una cobertura jurídica) a) b) c) d) e) f) g) Àmbit geogràfic del pla, amb les àrees sensibles i crítiques.
Finalitats i objectius. (informar a la població afectada) Accions de conservació.
Pla d’execució i seguiment.
Intervenció administrativa (autoritzacions, restriccions...).
Instruments de col·laboració, coordinació i participació.
Període de revisió.
Contingut del document tècnic (més destinat a biòlegs i ambientòlegs) a) b) c) d) e) Diagnòstic de l’estat de conservació.
Identificació dels factors limitants o d’amenaça.
Delimitació de l’àmbit geogràfic d’aplicació.
Delimitació i criteris per la ubicació, si cal, de les àrees sensibles i crítiques.
Determinació de les dificultats biològiques, tècniques, socials i econòmiques a abordar per a dur el pla amb garanties d’èxit.
29 BLOC 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ GESTIÓ DE FAUNA f) Finalitats i objectius a assolir, amb indicació d’un sistema d’indicadors de comprovació del compliment dels objectius a curt, mitjà i llarg termini i elaboració d’un programa d’avaluació periòdica i de revisió d’assoliment dels objectius.
g) Programes i accions per a cada un dels factors limitants o d’amenaça identificats.
h) Determinació de participants, actors, organigrames i responsables del pla i dels diferents programes, i dels òrgans de direcció i consultius del projecte.
i) Mecanismes de participació d’entitats públiques o privades per a l’elaboració i l’aplicació del pla.
j) Calendari d’actuacions.
k) Pressupost i fonts de finançament.
El millor seia que el pla de recuperació funciones: les espècies perdrien la categoria d’amenaça i sortiria del catàleg  ja no cal el pla de recuperació (es deroga) L’espècie es manté en el llistat i per tan segueix estant protegida.
A Catalunya mai s’ha fet un pla de recuperació amb aquestes pautes. Els 6 plans de recuperació que hi ha són anteriors a això.
Tramitació administrativa: calen molts passos i que passin per molts departaments abans de que s’aprovi un pla.
SSTT: serveis territorials afectats (més en contacte amb el territori afectat) Consultes interdepartaments: pot estar afectant a un altre departament, per exemple a l’agricultura.
És un procés complicat.
ESPÈCIES AMB PLANS DE RECUPERACIÓ O CONSERVACIÓ A CATALUNYA    Trencalòs (1994): recuperació a Catalunya, País Valencià i Navarra Llúdriga (2002): conservació, es considerava VU Gavina corsa, bitó, fartet i samaruc (2004): per estalviar tràmits es van fer tots junts, pla de recuperació Només 6 espècies en el pla de protecció, triades sense reflexió profunda.
No hi ha cap esforç de priorització (responsabilitat, declivi global i local) Plans de recuperació o conservació per Comunitats Autònomes: 30 BLOC 2: PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ GESTIÓ DE FAUNA PLANS DE RECUPERACIÓ O DE CONSERVACIÓ EN ELABORACIÓ A CATALUNYA Hi ha moltes espècies que no tenen pla de recuperació, però s’està treballant amb elles.
Exemple: granges de cria del cranc de potes blanques (Olot) No són plans de recuperació i per tant no té cap força legal.
Van rascant ajuda de diferents llocs i de la gent.
Molts d’ells són pluriespecífics: s’han fet perquè quan passin a l’administració puguin passar totes aquestes espècies de cop.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vertebrats lligats als ecosistemes fluvials i aquàtics (16 spp) Pla de recuperació d’invertebrats aquàtics (7 spp) Ocells estèpics (10 spp) Espècies dels ambients alpins i subalpins (9 spp) L’ós bru: s’han fet moltes coses, però no dins d’un pla de recuperació aprovat.
Espècies mediterrànies (3 spp) 31 ...