Criteris de cientifitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura introducció als metodes d'investigació en psicologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 12
Subido por

Descripción

Resum de criteris de cienticifitat

Vista previa del texto

Marina Mañé Piñol CRITERIS DE CIENTIFITAT Funcionals: Aquests especifiquen per a que serveix la ciència, quina es la seva utilitat, els seus objectius i quins productes ofereix a la societat on aquesta es desenvolupa.
 Funcions intrínseques: Són la descripció, la classificació i la explicació.
 Descripció: La ciència comença fent descripcions més analítiques i més correctes per saber més del que estudia. Normalment es tracta d’una descripció enumerativa on fan una llista amb les notes que prenen.
El seu objectiu es oferir versions de la realitat que siguin el més objectives possibles i per això, a la descripció, no hi pot figurar cap element que no es pugui mesurar o observar.
 Classificació: la ciència solament accepta les classificacions que son lògiques i aquestes es classifiquen de forma estructural dintre de cada regió de la ciència.
 Explicació: Es quan establim relacions entre la classificació i la descripció.
 Funcions extrínseques: Són la predicció i el control i transformació del món.
 Predicció: Aquesta es basa en el procediment del qual esta feta. No sol es basa amb l’observació i el coneixement de les regularitats , si no també, en la comprensió dels fets teòrics que aquesta vol anticipar.
 Control i transformació del món: Aquest s’aconsegueix quan assimilem socialment les teories.
Estructurals: Aquests construeixen, el que podríem dir, les regles del joc i precisen quins seran els camins i les condicions, o inclús, les normes que regularan la conducta adequada de la persona que investiga.
Aquests son criteris de correcció i de qualitat.
 Dèbils: Són el determinisme, generalitzabilitat, les relacions limitades i la empiricitat.
 Determinisme: Són la multicausalitat i les interrelacions entre els fenòmens.
 Generalitzabilitat: Es refereix a la possibilitat per a poder deduir les lleis vàlides, generals o universals respecte als fenòmens o entitats que estan investigant.
 Relacions limitades: Segons els criteris seleccionarem els fenòmens i variables que volem investigar.
 Empiricitat: La ciència es construeix a base dels fets que es podem demostrar.
Per això, la ciència, abans de afirmar una cosa la observa i la investiga.
 Forts: Són la unicitat del mètode, la univocitat del llenguatge i la reducció a la física.
 Unicitat del mètode: Hi ha una multitud de mètodes, sobretot en psicologia.
Aquests mètodes tenen diverses fases o aplicacions: via inductiva i deductiva, o estudis observacionals i experimentals.
Marina Mañé Piñol  Univocitat del llenguatge: S’ha de tenir un vocabulari unificat en quant al us dels termes i el seu significat. La psicologia, aquest criteri no el pot complir ja que aquesta no te una unificació teòrica.
 Reducció a la física: A llarg termini, la teoria i la metodologia aplicades en qualsevol dels àmbits de la ciència haurien de ser substituïdes per les metodologies de la física ( explicacions i descripcions simples que no atenen a totes les causalitats).
...