Tema 2 L'origen de les comunitats europees (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Institucions de Dret comunitari Europeu
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 3
Subido por

Descripción

son del profesor ANDREU OLESTI RAYO!!!!!! esta mal el encabezado

Vista previa del texto

Professor : Rating Steffan UB // unybook: prodriguezj LLIÇÓ 2 L’origen de les Comunitats Europees.
·La Declaració de Robert Schumann.
La declaració de Shuman també tenia un altre plantejament, si volem fer una integració de caràcter polític no podem corre, si volem crear una unió primer hem de crear una solidaritat de fet ·El procés de conclusió del Tractat constitutiu de la CECA.
·Els projectes de la Comunitat Europea de Defensa i la Comunitat Política Europea.
·El procés de conclusió dels Tractats constitutius de la CEE i de la CEEA.
En aquest procés d’aprofundiment de la integració econòmica sorgeixen 2 plantejaments d’avançar.
-Es planteja la necessitat d'ampliar aquesta noció de mercat comú a altres sectors econòmics ( pel carbó i l'acer va anar be, es resolia un problema de caràcter de seguretat i llavors es creen 2 plantejaments: -ampliar-ho a un sector específic: seria l'energia atòmica.
-un altre sector integrat essencialment pels 5 altres estats membres de la CECA* (comunitat europea del carbó i l’acer) que volien ampliar-ho a tota la resta de mercats econòmics.
La decisió final és fer un informe, una reunió amb la que s’està d’acord, etc. i el resultat és crear 2 noves comunitats europees: una concreta i l’altre més amplia que parli sobre qualsevol aspecte relatiu a l’economia llevat del carbó i el acer relatiu a l'energia atòmica.
*CECA: França, Alemanya, països baixos, Luxemburg, Itàlia, Bèlgica i Luxemburg L'any 57 es firmen els tractats constitutius de la comunitat econòmica europea i de la comunitat europea de l'energia atòmica.
Tenim els tractats de Roma del any 57 que entren en vigor al gener del 58, quan tindrem 3 tractats constitutius i tindrem 3 comunitats europees: (MATEIX organigrama/estructura orgànica però són subjectes de dret internacional diferents. Però son voluntats jurídiques diferents.) Com estructura institucional inicialment tindríem: comissió, consell, assemblea parlamentaria i tribunal de justícia per a cada un. Amb el tems es fusionen els executius, de tal forma que a partir dels 67 només tenim una comissió per les 3, un consell per les 3 i un tribunal per les 3. Això finalitza a l’any 67.
·CECA 1952 (comunitat europea del carbó i l’acer): se li estimaven 50 anys de durada, al 2003 es va extingir, i tot va quedar subjecte a la comunitat econòmica europea ( al 2003 es deia comunitat europea) ·CEE 1957 (comunitat econòmica europea): s'extingeix amb el tractat de Lisboa el 1 de desembre de 2010.
·CEEA 1957 (comunitat europea de l'energia atòmica) ( o euratom): s'ha mantingut però buidat de contingut.
A partir del any 67 només teníem una estructura orgànica però amb funcions diferents segons si actuaven en el si del àmbit de cada un dels tres subjectes. A l'actualitat segueix viva la CEEA.
...