Tema 12 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del dret
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 07/02/2015
Descargas 3
Subido por

Descripción

TEMA 12: LA TEORIA DEL DRET AL SEGLE XX. EL REALISME JURÍDIC NORDAMERICÀ. KARL LLEWELYN

Vista previa del texto

TEMA 12: LA TEORIA DEL DRET AL SEGLE XX. EL REALISME JURÍDIC NORDAMERICÀ. KARL LLEWELYN Trets de la cultura jurídica norteamericana: •Basada en el principi de protecció de l’esfera de drets individuals (Bill of Rights, 14 esmenes constitucionals) •Flexibilitat en la regulació de l’organització política i jurídica federal i estatal (nivells federal, estatal, county, city: bottom up) •Sistema judicial contradictori (adversarial) i d’assignació de drets (adjudication) •Característiques judicials: self-restraint; judicial review; revisión de la doctrina del stare decisis (Common Law), versions del judicial activism.
•Teoria jurídica com a doctrina professional del dret (realisme jurídic) The Federalist Papers (A.Hamilton, J.Madison, J.Jay, 1787-88) n. 78: •“Els tribunals han estat dissenyats per ser un cos intermig entre la gent i el poder legislatiu (...) per tal de mantenir-lo dins dels límits assignats a la seva autoritat. La interpretació de les lleis és l’àmbit propi dels tribunals. (....)” •“Els tribunals han de declarar el sentit del dret [sense of the law]; i si estessin disposats a exercir la seva VOLUNTAT en lloc del seu JUDICI, la conseqüència seria la substitució al seu gust del cos legislatiu. (....)” A.Hamilton J.Madison J.Jay Estat de Dret: •Ordenament jurídic com a sistema normatiu •Garantitzat pel poder coactiu de l’Estat (sistema estàtic i dinàmic) •Trets: codificació, escriptura, jerarquia, funcionariat, administració pública, garanties processals, interpretació judicial de la llei.
•Sistema de protecció dels drets dels ciutadans de l’estat.
Rule of Law: •Conjunt de pràctiques socials i institucionals •que estructuren el comportament dels ciutadans i del govern •en un marc jurídic acceptable i controlable mitjançant els tribunals de justícia i els òrgans de control social institucionalitzat (e.g. l’opinió pública).
Tendencies en la globalització: •Extensió de la cultura jurídica norteamericana (Rule of Law).
•Juridificació intensiva de las relacions socials •Joc complex de regulació/desregulació // auto-regulació / hetero-regulació.
•Focalizació jurídica en l’organització judicial como a forma privilegiada de resolució de conflictes polítics i de competèncias.
•Conversió de les professiones jurídiques liberals en empreses de serveis per a mercats jurídics especialitzats.
•Tendència a prescindir de la regulació formal en grans árees jurídiques (laboral, mercantil, internacional privat...).
•Introducció de la mediació i la negociació en l’àmbit penal (juntament amb ADR, ODR i la justícia alternativa).
•Indistinció de les esferes política i jurídica (excepte pel tipus de publicitat, el procediment i el grau de formalitat) Chief Justice John Marshall: Marbury vs. Madison (1803): judicial review •“De mode que els propis termes de la Constitució dels Estats Units confirmen i reforcen el principi, que se suposa inherent a totes les Constitucions escrites, que una llei contrària a la Constitució es nul·la, i que els tribunals, com tots els altres poders, hi estan vinculats.” Oliver Wendell Holmes: Aportacions de Holmes: •Dissentig Opinions (Vots particulars) •Judicial Restraint (Autolimitació Judicial) •“Fa uns setanta-cinc anys que vaig aprendre que jo no era Déu. Així que quan la gent vol fer alguna cosa i no trobo res en la Constitució que els ho prohibeixi expressament, m’agradi o no, he d’exclamar: Dimoni! Deixeu que ho facin!” •Dret com a “anticipació” o “predicció” (prophecy) del que faran els tribunals en un determinat cas (The path of the law).
Obres iusrealistes: •Articles de la denominada “polèmica realista” (1930-31) •Precedents: “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence” (R.Pound, 1910-11) •The Bramble Bush (K.N. Llewellyn, 1930) •The Cheyenne Way (E.Hoebel, K.N.Llewellyn, 1941) •Law and the Modern Mind (J.Frank, 1930) •Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice (J.Frank, 1941) Filosofia subjacent: •Holmes: pragmatisme semiòtic de Ch.S. Peirce (1833-1914) •Llewellyn: pragmatisme cognitiu de John Dewey (1859-1952) •Sobre el pragmatisme: Louis Menand, The Metaphysical Club, 2001 •Pragmatisme: (i) actitud de creure que les idees es generen sempre en contextos col.lectius i són mers instruments de l’activitat humana (ii) actitud preventiva contra les “ideologies”.
Trets del iusrealisme: “els principis generals no serveixen per resoldre casos particulars” (Holmes) •Iusrealisme en sentit estricte: 1925-1940 •Distinció entre autors “escèptics en relació a les regles” i “escèptics en relació als fets” (J.Frank) •Dret: situació de predicció, càlcul, encert (prophecy, reckoning, guess…) del que faran els tribunals en un cas concret •Atenció a l’aproximació “externa” al dret (Pound) de les ciències socials: economia, estadística, sociologia, antropologia… •Contextualització de les decisions jurídiques en el marc judicial •“Optimisme jurídic”: el dret serveix per a resoldre la majoria de situacions socials i polítiques conflictives (Llewellyn) Obres de Karl Llewellyn (1893-1962): •1930: The Bramble Bush: On Our Law and Its Study (1930), written especially for first-year law students. A new edition, edited and with an introduction by Steven Sheppard, was published in 2009 by Oxford University Press.
•1941: The Cheyenne Way (with E. Adamson Hoebel) (1941), University of Oklahoma Press.
•1960: The Common Law Tradition-Deciding Appeals (1960), Little, Brown and Company.
•1962: Jurisprudence: Realism in Theory and Practice (1962).
•1989: The Case Law System in America, edited and with an introduction by Paul Gewritz, Univ. of Chicago Press.
•2011: The Theory of Rules, edited and with and Introduction by Frederick Schauer, Univ. of Chicago Press.
...