Lectura d'un ECG (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Aparell Cardiorespiratori
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Lectura  d’un  ECG     Distribució  de  les  derivacions  en  un  ECG   Cara  anterior  o  antero-­‐septal:  V1-­‐  V4   Cara  lateral  baixa:  V5-­‐V6   Cara  lateral  alta:  aVL  -­‐  I   Cara  inferior:  II-­‐  III-­‐  aVF   Derivacions  dretes:  V1-­‐V3   Derivacions  esquerres:  V4-­‐  V6     Lectura  d’un  ECG   1. Paràmetres  de  mesura  estàndard  25mm/s  i  10mm/mV   a. S’han  de  mirar  sempre,  qui  faci  el  ECG  ho  pot  alterar  i  portar  a  confusions.     2. Rítmic  o  arítmic   3. Ones  P   a. Ritme  sinusal:  ona  P  positiva  cara  inferior  (II,  III,  aVF)  i  negativa  aVR   b. Ones  P  abans  de  cada  QRS   c.
Fibril·lació  auricular  (FA):  arítmic  i  sense  ones  P.     4. Segment  PR   a. 0.12-­‐0.2  mm   b. Allargament:  bloqueig  AV   c.
Escurçament:  via  accessòria   5. QRS   a. Eix   i. Normal  entre  -­‐30  i  90.     ii. Es  mira  en  derivacions  I,  II,  III.  Si  són  totes  positives  l’eix  és  de  60.     b. Voltatge:  criteris  d’hipertròfia  ventricular   i. Ona  R  de  I  +  ona  S  de  III  =  >25   ii. Ona  R  de  aVL  >11   iii. Ona   R   més   positiva   de   derivacions   esquerres   +   ona   S   més   negativa   de   derivacions  dretes  =  >35     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   c.
Usuari:    marepean   Amplada:  bloqueig     i. Normal:  0,12  mm   ii. Ample:  bloqueig  de  conducció  en  la  branca  dreta  o  esquerra   d. Es  positivitza  de  V1  -­‐>  V6   e. Ones  Q  patològiques   i. Presents  en  ≥2  derivacions     ii. 25%  QRS   6. Segment  ST   a. Elevació  significativa  1mm   i. Punt  J  elevat   ii. Punt  J  isoelèctric   b. Disminució  significativa  0,5mm   i. Punt  J  disminuït   ii. Punt  J  isoelèctric   c.
No  es  pot  valorar  en  un  context  de  bloqueig  de  branca   7. Ones  T   a. Polaritat  positiva  en  totes  les  derivacions  excepte  aVR   b. Mateixa  polaritat  que  QRS   c.
Simètriques  o  asimètriques   d. Alguna  alteració  tradueix  una  alteració  de  la  repolarització   8. Segment  QT  -­‐>  QTc   a. QTc  =  360-­‐460     b. >460  perill  d’extrasístoles  i  fibril·lació  ventricular  (mort).             ...