Tema 1 Introducció i Tema 2 cartografia de mapes (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Anàlisi i Cartografia de la vegetació
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 02/02/2015
Descargas 27
Subido por

Descripción

Apunts amb el professor Miquel Ninyerola, al curs 2013/14

Vista previa del texto

Anàlisi i Cartografia Vegetal 2n Biologia UAB 1.- INTRODUCCIÓ La integració de dades ve donada pel previ anàlisi i síntesi d’aquestes.
A la cartografia, la cultura dels aspectes ambientals espacio-temporals són les ciències de la informació geospacial. Han de delimitar, relacionar i modelitzar els estudis de la vegetació.
Definim la vegetació com al conjunt d’organismes vegetals (mono o pluriespecífics) que viuen en un determinat domini geogràfic. En una visió més integradora, els minerals ormarien la litologia i les espècies de plantes la vegetació.
Els nivells d’organització de la vida van en un creixent nivell de complexitt i integració: Un conjunt d’organismes iguals (format per òrgans, teixits, celules, etc) formen una espècie, per exemple el fagus sylvatica, que podem dividir en taxons (filums, famílies, etc). Un conjunt d’aquest espècie forma una comunitat o població, seguint l’exemple una fageda. Al conjunt de comunitats (vegetals i animals) que a escala regional son condicionats per les condicions climàtiques i edàfiques tot presentant unes adaptacions similars se l’anomena bioma (en el nostre cas seria un bosc temperat caducifoli). Els biomes es troben a la part de la Terra que permet la vida, que és la biosfera.
Fitosociologia: es la branca de la ciència que tracta de les comunitats vegetals, la seva composició i el seu desenvolupament, i de les relacions entre les espècies que les componen.
El sistema Terra està format per distintes esferes que interactuen entre elles a distintes escales. Hi trobem la biosfera o antroposfera, la litosfera o edafosfera, l’atomesfera i la hidrosfera o criosfera.
Els patrons que afectes a la vegetació son una combinació de factors històrics, estructurals, ecològics i antròpics.
La vegetació és important perque bona part de al superfície del planeta està composta per aquesta. odem considerar la biosfera com un Proxy de sistemes més complexos, ja que actua com a font d’alimentació i refugi d’altres organismes. Des del punt de vista dels serveis ecosistèmics té un gran valor.
Proxy: fer servir una dada de forma indirecta (amb un tros de gel, amb una diatomea, etc). Servei ecosistèmic: saber què aporta un ecosistema a la societat, és a dir quantificar-lo econòmicament.
Anàlisi i Cartografia Vegetal 2n Biologia UAB 2.- CARTOGRAFIA DE MAPES Definim un mapa com una representació gràfica d’informació definida per la seva localització en l’espai (referida a un sistema de coordenades) i pels seus atributs topològics i temàtics. El fet que sigui una representació gràfica implica una abstracció de la realitat, problemes d’escala, de simbolització i de projecció. Al cap i a la fi, la finalitat d’un mapa és facilitar les consultes espacials i la navegació pel territori.
Entre tots els tipus de mapes que existeixen, en destaquem el mapa topogràfic: és un mapa amb informació bàsica sobre un territori que serveix de base per elaborar cartografia temàtica. Fa especial èmfasi en la representació del relleu (altituds → vèrtexs geodèsics i corbes de nivell) i en la toponímia (noms).
Els altres tipus de mapes són temàtics: físics, polítics, de coordenades, etc.
Les fonts de dades emprades per a la cartografia de mapes són molt diverses. Algunes d’elles són les imatges satèlit, la fotografia aèria, els mapes analògics, les campanyes de camp i sensors que recullen tota una base de dades, etc. Un cop recollides totes les dades amb els medis escaients s’envien al SIG (Sistemes d’informació geogràfica) i amb totes les dades s’elaboren els mapes.
Model conceptual KID (Knowledge Information Data): el Knowledge és el que faria referència a l’anàlisi, la informació seria la cartografia i Data fa referència a les bases de dades i eines d’integració (SIG).
...