INTRODUCCIÓ + TEMA 1: FISIOLOGIA VEGETAL (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Fisiologia Vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 13/03/2015
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Èlia Riubugent Camps 2n Biologia FI SIOLOGI A VEGETAL • • Nutrició i metabolisme vegetal.
Creixement i desenvolupament vegetal.
Charlotte Poschenrieder • • • Teoria: 70% total - examen escrit: 2 parcials eliminatoris → exàmens de desenvolupament, no seran tipus test, ens haurem d’enrotllar.
→El segon parcial val més que el primer.
-final per recuperar el o els parcials suspesos o no presentats Activitat voluntària -buscar màster relacionat amb plantes (català, castellà, europeu, USA...) - redactar una carta de motivació (anglès) -redactar un CV (anglès) !màxim de 0.3 punts addicionals sobre la nota de teoria.
Pràctiques -plasmòlisi incipient -nutrició mineral -reacció de Hill -nitrat reductasa -metabolisme secundari: terpens →necessitem: bata, guió, bisturí, pinces, retolador, calculadora (regressió).
1.FI SIOLOGI A VEGETAL CONCEPTE DE FISIOLOGIA VEGETAL La fisiologia vegetal estudia el funcionament de les plantes i el control del seu desenvolupament a partir de factors interns i externs. La planta és un organisme obert al medi ambient rebent i emetent senyals cap aquest medi. El seu creixement també ve donat per la genètica (mecanismes interns).
ANTECEDENTS HISTÒRICS • • • • • • • Aristòtil → foc, terra, aigua i aire. Els quatre elements.
Paracelso → inici dels mètodes experimentals, la química o alquímia de les plantes, es va donar importància a les plantes medicinals. El mètode científic va ser l’impulsor de l’estudi d’aquestes.
Experiment de Van Helmont - Van Helmont considerava l’aire i l’aigua com els elements bàsics de l’univers, i a aquesta ultima com el principal constituent de la matèria.
- Van Helmont volia descobrir d’on obtenien les plantes el seu aliment, fins aquella època es creia que les plantes s’alimentaven del terra.
Va cultivar un sauce, que tenen un ràpid creixement i el va fer créixer en una torratxa amb 90.9kg de terra i durant 5 anys només li va donar aigua. La planta havia augmentat de pes, 75kg, mentre que només s’havia disminuït 500g el pes de la terra. El balanç de massa no quadrava. No es sabia química i aquest home va deduir que l’increment del pes de la planta s’havia d’atribuir per l’aigua que havia absorbit.
Malpighi va descobrir els vasos sanguinis Stephen Hales va estudiar la pressió radicular i inclou el paper de les fulles en la nutrició Joseph Priestley va veure que les plantes purificaven l’aire. Les seves investigacions van obrir camí en la comprensió de la fotosíntesi.
Experiment planta-ratolí A) Es col·loca un ratolí dins d’una campana de vidre transparent que impedeix l’intercanvi de casos amb l’exterior. El ratolí mor després de cert temps.
B) Es col·loca una espelma dins de la campana de vidre transparent. L’espelma s’apaga.
Èlia Riubugent Camps 2n Biologia C) Es col·loca una espelma i una planta (en aigua) dins d’una campana de vidre transparent.
L’espelma resta encesa.
D) Es col·loca una planta (en aigua) juntament amb el ratolí en la campana de vidre transparent.
Ambdós organismes poden coexistir dins del dispositiu durant un període de temps llarg.
-l’experiment va fallar quan el va presentar davant dels científics → faltava llum → les plantes necessitaven la llum per poder purificar l’aire.
Va concloure que les plantes produeixen un nou gas, l’O2, que és capaç de renovar l’aire viciat per la combustió d’una espelma i que no és respirable per un ratolí.
• Lavoisser va estudiar la química dels gasos • Llum necessària per fixar anhídrid carbònic, en absència d’aquesta, les plantes produeixen aquest compost.
• Al s.XIX es va descobrir el balanç quantitatiu de la fotosíntesi.
• S.XX hi ha coneixement -processos fotosintètics -rutes metabòliques -fitohormones -nutrients minerals essencials -processos de regulació per factors externs (influencia de la llum, temperatura, subministrament hídric en la planta...) -inici de les bases genetico-moleculars.
• S.XXI -regulació genètica dels processos funcionals de les plantes -Repte: integració dels diferents nivells del genetico-molecular a l’organisme sencer -òmiques: genòmica, transcriptòmica, proteòmica, ionòmica....
...