Tema 6 - Malaltia professional (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Salut Ambiental
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 6

Vista previa del texto

Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental 6. Malaltia Professional i Accident de Treball  Infecció nosocomial. Vies d’exposició I d’eliminació.
 Cadena Epidemiològica.
INFECCIÓ NOSOCOMIAL És aquella que es contrau pel fet d’estar en un centre sanitari. La pot contraure qualsevol professional sanitari, pacients ingressats o familiars. Infecció que la persona no té i l’agafa pel fet d’estar en un centre sanitari.
VIES D’EXPOSICIÓ o VIES D’ENTRADA DEL CONTAMINANT AL NOSTRE ORGANISME  Via inhalatòria  Agents infecciosos, gasos tòxics i fums, partícules en suspensió.
 Via oral o enteral  Ingestió d’aliments, aigua o sòl contaminat, llet materna.
 Via dèrmica  Tòxics ambientals, radiacions UV.
 Via oftàlmica  Gasos i fums, expectoracions, factors físics (llum, radiacions...).
 Via òtica  Soroll.
 Via sublingual  Absorció de medicaments.
 Via Parenteral  Subcutània, intramuscular, endovenosa.
VIES DE SORTIDA: ELIMINACIÓ DEL TÒXIC Algunes tenen sortida directa a l’exterior.
1 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental GOTES DE FLÜGGE Són microgotes de saliva que expulsem tossint, esternudant i parlant. L’expulsió de les gotes de Flügge:  Parlant: És quan menys expulsem.
 Tossint: Nivell intermig a l’expulsar-les.
 Esternudant: És quan més expulsem.
L’aire en el que vivim està carregat d’aquestes microgotes, que queden en suspensió en l’aire carregades de partícules microbiològiques. Quan s’asseca es quan el contingut microbiològic es pot dipositar en superfícies. A més a més, aquestes gotes poden entrar per via inhalatòria si hi ha poca distancia entre l’emissor i receptor. Tenen la capacitat de transmetre malalties.
LLET MATERNA És una via d’entrada del nadó i via de sortida de la mare.
CADENA EPIDEMIOLÒGICA DE LA INFECCIÓ NOSOCOMIAL Si es trenca la cadena epidemiològica ja no haurà infecció, per això existeixen unes barreres per poder-ho evitar. Ex: Cas Teresa Romero, infermera, Cas Ébola (Infecció Nosocomial) 2 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental  Reservori: Lloc on estan els microorganismes, pot ser: Individu (Sa o Malalt) o Entorn.
 Manuportada: Es transmeten amb les mans. (Guants d’un sol ús).
 Aèria: Sempre i quan la distància entre l’emissor i l’hoste sigui menor a 1 metre. (Mascareta).
 Fomites: Objectes inerts en els quals poden romandre actives partícules microbiològiques. Per tal d’assolir una neteja a fons que desinfecta els microorganismes, és a dir, els mata és la DESINFECCIÓ.
 DMI (Dosi Mínima Infecciosa): Quantitat de microorganismes que és necessària perquè es produeixi la malaltia. Els agents menys virulents són els bacteris, els més virulents són els virus.
 Factors de Risc: Nadons, infants fins 5 anys, vells, embarassades i malalts immunodeprimits.
3 Alumna: Clara Selfa López Professora: Elisabet Vendrell 1r Semestre Salut Ambiental SI NO S’ATURA LA CADENA EPIDEMIOLÒGICA TINDREM UN NOU CAS DE MALALTIA/INFECCIÓ.
4 ...