EAC tema 1 (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Microeconomia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

3.
Una intervenció governamental mitjançant la fixació de preus a partir d’un equilibri inicial de mercat causa una pèrdua d’eficiència. En el següent diagrama l’equilibri de mercat és al punt on el preu es Pe i la quantitat és Qe: p S k p2 h g pe p1 i j f e b d c a D Q Q1 Qe Q2 (a) A l'equilibri, l'excedent del consumidor és igual a l'àrea Qe · (k – Pe)/ 2, i l'excedent del productor és igual a l'àrea Qe·(Pe-a)/2.
(b) Suposem que s'imposa un preu màxim de P1, així els productors volen vendre Q1 unitats i els consumidors volen comprar Q2 unitats. Aleshores, es negociarà al mercat una quantitat d’equilibri, on els consumidors estan disposats a pagar el preu màxima però els productors reben el preu mínim. L'excedent del productor ara és l’àrea Q1·(p1-a)/2, i l'excedent del consumidor és l’àreaQ2·(kP1)/2. La suma de l’excedent dels consumidors i l'excedent del productor és (menor o major) que abans de l’establiment del preu màxim, i la pèrdua de benestar és igual a l'àrea ----. Qui hi surt guanyant i que hi surt perdent amb l’establiment d’un preu màxim? Teniu en compte als consumidors, als productors i a la societat en el seu conjunt en la seva resposta.
Amb un preu màxim surten guanyant els consumidors.
Suposem que s'imposa un preu mínim en P2, llavors els productors volen vendre Q2 unitats i els consumidors volen comprar Q1 unitats. Aleshores, els consumidors estan disposats a pagar el preu de demanda i els productors reben el preu d’oferta.
L'excedent del productor és igual a l'àrea k·f + 2[(Q1-Qe)·(P2-Pe)]/2, i l'excedent del consumidor és igual a l'àrea Q1·(k.P2)/2. La suma dels excedents dels consumidors i dels productors és (menor o major) que abans de l’establiment del preu mínim, i la pèrdua de benestar és igual a l'àrea. Qui hi surt guanyant i que hi surt perdent amb l’establiment d’un preu mínim? Teniu en compte als consumidors, als productors i a la societat en el seu conjunt en la seva resposta.
Amb un preu mínim surten guanyant els productors.
...