13. Peix Zebra (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

PEIX  ZEBRA     DESENVOLUPAMENT  13   SEGMENTACIÓ   -­‐  Ous  amb  molt  vitel.   -­‐  El  clivatge  només  es  dóna  a  la  part  animal.   -­‐  Quan  tenim  unes  1000  cèl·∙lules  al  pol  animal,  comencen  a  migrar  cap  al  pol  vegetal,   on  ja  hi  ha  microtúbuls  orientats  cap  al  pol  animal  (asimetria  materna).   -­‐  Així,  les  cèl·∙lules  del  pol  animal  acaben  embolcallant  el  vitel  (lípids  i  proteïnes).   -­‐  Les  tres  capes  germinals  provenen  del  pol  animal.   GASTRULACIÓ   -­‐  L’embrió  comença  sent  un  hemisferi  i  acaba  estenent-­‐se  en  l’eix  anteroposterior.   -­‐  Hi  ha  una  migració  aleatòria  per  sobre  del  vitel  de  les  cèl·∙lules  del  pol  animal,  fet  que   provoca  una  expansió  cap  al  pol  vegetal.   Durant la gastrulation, l'embrió comença sent un hemisferi I -­‐  Hi  ha  una  estructura,  l’escut  (shield)  entre  el  vitel  i  el  marge  del  pol  animal,  segons  el   es transforma en un embrió extès en l'eix A-P moment   en   què   una   cèl·∙lula   passi   per   sota,   formarà   un   tipus   d’estructura:   el   primer   Les primeres que entren per l'escut faràn l'endoderm i mesoderm anterior que  hi  pcèl.lules assa  forma   l’endoderma   i  m esoderma   anterior,   i  l’últim   estructures  posteriors.   Aquestes cèl.lules el SN anterior per d sobre seu -­‐  També   hi  hindueixen a  convergència   en   l’eix   orsiventral,   fet  que  provoca  una  extensió  en  l’eix   -Despŕés entren cèl.lulespque faràn notocorda mitja per sobre anteroposterior:   assa   per  lasota   de  les  icinduiràn èl·∙lules,  SN per   epibòlia.   -Això a més és igual en tots els vertebrats (el que canvia es la forma de l'escut o organitzador m varis ant al mateix           com a Xenopus gracio (amb més viteli) adial (que fa que fem   e el viteli) circum-medio-lateral   1   ...