Tema 8 de Neuroanatomia (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Neuroanatomia  Tema 8: El cervel     El cerebel es només un 10% del total de l’encéfal.
Està configurat amb molts plecs, d’aixó se n’en diu folia.
Se’l coneix com “l’arbre de la vida”.
Està format per: o Els hemisferis cerebelosos.
o El vermis.
o El flòcul.
o El nòdul.
o Els peduncles cerebelosos.
Escorça cerebelosa Substància blanca Hemisferis cerebelosos Peduncles cerebelosos Nuclis profunds cerebel Vermis Neuroanatomia  El verebel es divideix en: o Arquicerebel: format pel flòcul i el nòdol i la part inferior del vermis.
Dón alloc a la classificació funcional vestibulo-cerebel: que controla l’equilibri i els moviments coordinals de cap i ulls, així com el manteniment de l’equilibri i el control de les respostes ññigades a informació vestibular.
o Paleocerebel: format en gran part pel vermis.
Dóna lloc a la classificació funcional espino-cerebel: que s’encarrega del to postural i del control del moviment del tronc i les extremitats (inclós locomoció), així com el control de la sinèrgia muscular.
o Neocerebel: format en gran part pels hemisferis.
Dóna lloc a la classificació funcional ponto-cerebel: que controla la precisió del moviment voluntari.
Espino-cerebel Cerebro-cerebel Vermis Vestíbulocerebel Nòdul Flòcul ...