Conceptes Tema 4 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 29
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a la Sociologia Sílvia Caufapé Hostench Tema 4. Normes socials, control social i desviació • Norma formal: Tipus de norma que orienta la conducta dels individus. És aquella que està oficialitzada, escrita i regulada, i que compta amb el suport de l’Estat. Per tant, aquest pot fer ús de la violència legítima si la gent no la compleix. Són les normes jurídiques.
• Norma informal: Tipus de norma que orienta la conducta dels individus. És aquella que no està recollida en cap codi de conducta (excepte moral religiosa). Són les normes socials i morals. Les normes socials són compartides entre tots i venen imposades socialment, ens forcen a actuar d’una determinada manera; les normes morals, per la seva banda, també venen imposades mitjançant el procés de socialització i ens fan actuar de la manera que nosaltres creiem que és la correcta.
• Microsociologia: Aspectes de la societat que es produeixen a escala micro: la família, el grup, les interaccions individuals… Les relacions socials es poden analitzar a petita i gran escala. L’adhesió individual a les normes pot explicar l’ordre a escala micro, però no l’assegura a escala macro.
• Macrosociologia: Aspectes de la societat que es produeixen a escala macro: el paper de les grans institucions, les formes culturals, els mitjans de comunicació, l’organització del treball… Les relacions socials es poden analitzar a petita i gran escala.
• Estatus: Té a veure amb la consideració social de l’individu, va lligat a l’exercici d’un determinat nombre de rols. Defineix la posició dins un grup horitzontalment i verticalment. Podem distingir entre estats adscrit i estatus adquirit: - Adscrits: aquells que vénen donats, que no es poden canviar. Gènere, edat, relacions familiars… UPF 1 Introducció a la Sociologia - Sílvia Caufapé Hostench Adquirits: aquells que depenen de la capacitat, habilitat i esforç; són meritocràtics. Relacions personals, estudis, lloc de residència… - • Hi ha una jerarquia d’estatus, els quals es poden qüestionar i canviar Rol: Conjunt d’activitats normativament realitzades per un subjecte. Hi ha rols que rebem quan naixem, i d’altres que aprenem; encarnen una sèrie de normes.
• Conformitat social: Conducta que obeeix o encaixa en una norma social.
Normalment està imposada pels grups dominants. Produeix un cert grau de cohesió.
• Consens: Acord afirmatiu o aprovació respecte d’una norma social. No necessàriament implica conformitat. Produeix un cert grau de cohesió.
• Desviació social: Es produeix quan un individu no està conforme o no expressa consens en relació a una norma social. Depèn del context, i no tota desviació és condemnable moralment.
• Control social: Conjunt de recursos materials i simbòlics de què disposa una societat per assegurar la conformitat dels seus membres. Implica totes aquelles mesures que es prenen per prevenir, evitar o castigar el delicte o la desviació.
- Control social formal: control regulat per l’Estat, és el més visible - Control social informal: format per tots els ciutadans, ja que ens controlem els uns als altres.
- No hi ha una línia divisòria clara entre els dos tipus de control social, i segons la societat pren més importància un o altre.
• Delinqüència: Se’n pot parlar quan es produeix una infracció d’una norma penal que produeix una reacció social negativa i que identifica aquesta pràctica com a delictiva.
UPF 2 Introducció a la Sociologia • Sílvia Caufapé Hostench Delinqüència de coll blanc: Formes de delicte practicades per persones amb destacada posició econòmica, social o política; ús d’informació privilegiada, evasió d’impostos, blanqueig de diners, abús de poder… • Free-rider: Persona que no s’integra a la societat de la manera que se suposa que ho hauria de fer.
UPF 3 ...