Mesures Epidemiològiques - d'associació i d'impacte (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

MESURES DE FREQÜÈNCIA (II) TIPUS DE MESURES EPIDEMIOLÒGIQUES - Mesures de freqüència  prevalença i incidència Mesures d’associació Mesures d’impacte MESURES D’ASSOCIACIÓ Donen una estimació de l’associació entre una exposició i el risc de desenvolupar una malaltia - Risc relatiu (RR) Odds ratio (OR) RISC RELATIU (RR) Raó entre la incidència de malaltia en el grup d’exposats (Ie+) i la incidència de la malaltia en el grup de no exposats (Ie-).
Informa sobre la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
Indica la quantitat de probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte als no exposats.
No té dimensions. El rang de valors oscil·la entre 0 i ∞.
INTERPRETACIÓ · RR =1 La taxa d’incidència en el grup d’exposats és igual a la taxa d’incidència del grup de no exposats.
No s’observa associació entre l’exposició i la malaltia 1 · RR >1 Hi ha una associació positiva entre l’exposició i la malaltia. O bé, el risc de desenvolupar malaltia és més gran en els exposats.
L’exposició es pot considerar un factor de risc.
· RR <1 Associació inversa entre l’exposició i la malaltia. O bé, hi ha un risc menor de desenvolupar malaltia en els exposats.
L’exposició és un factor protector.
ESTUDIS DE CONHORTS (COHORT DINÀMICA, INCIDÈNCIES ACUMULADES)  ESTUDI DE CONHORTS (COHORT DESNITATS D’INCIDÈNCIA)  DINÀMICA, ODDS Raó de probabilitats complementàries. Quocient entre la probabilitat de que un esdeveniment succeeixi i la probabilitat de que no succeeixi.
ODDS RATIO (OR) Raó entre l’odds de malaltia en el grup d’exposats i l’odds de la malaltia en el grup de no exposats.
Estimació de la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
Estimació de la probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte als no exposats.
No té dimensions.
2 El rang de valors oscil·la entre 0 i ∞.
INTERPRETACIÓ Mateixa que en el risc relatiu (RR) - ODDS DE MALALTIA EN EXPOSATS  - ODDS DE MALALTIA EN NO EXPOSATS  MALALTIA EXPOSICIÓ a b c d OR COM A ESTIMACIÓ DEL RR Biaix en direcció oposada a la hipòtesi nul·la: tendeix a exagerar la magnitud de l’associació.
Malalties de baixa incidència: biaix despreciable Malalties d’alta incidència: biaix pot ser substancial MESURES D’IMPACTE Donen una idea de la quantitat de malaltia que és deguda a l’exposició.
- Risc Risc Risc Risc atribuïble atribuïble atribuïble atribuïble o Excés de risc (RA) proporcional o Fracció etiològica (RA%) poblacional (RAP) poblacional percentual (RAP%) 3 RISC ATRIBUÏBLE (RA) El RA és una mesura de l’excés de risc de malaltia que tenen els exposats comparat amb els no exposats.
Per tant, informa en escala absoluta, de quina quantitat és major la freqüència de malaltia en el grup d’exposats comparats amb els no exposats.
És la diferència entre les taxes d’incidència en el grup d’exposats i en el grup de no exposats.
Representa la quantitat d’incidència en exposats que pot ser atribuïda al factor de risc.
Indica el nombre de casos de malaltia entre els exposats que podrien ser eliminats si s’eliminés l’exposició.
INTERPRETACIÓ · RA = 0 L’exposició no provoca més malaltia · RA>0 Representa l’excés de malaltia en el grup d’exposats.
Nombre de casos de malaltia entre els exposats que poden atribuir-se a l’exposició.
Nombre de casos de malaltia entre els exposats que s’eliminarien si no hi hagués exposició.
· RA<0 Representa l’excés de malaltia en el grup de no exposats.
Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que poden atribuir-se a la no exposició.
Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que s’eliminarien si hi hagués exposició.
4 PROPORCIÓ DE RISC ATRIBUÏBLE (RA%) = Fracció Etiològica (FE) Proporció de malaltia entre els exposats que és atribuïble a l’exposició, o bé la proporció de malaltia en els exposats que es podria prevenir si s’eliminés el factor de risc.
RA POBLACIONAL I RAP PERCENTUAL RAP mesura la quantitat de risc que sofreix tota la població om a conseqüència de l’exposició.
RAP%: proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia a la població si s’eliminés totalment el factor de risc.
Indica la proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia en la població general (exposats i no exposats) si s’eliminés el factor de risc.
5 ...