Bloc I. Tema 4: Grups coercitius (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicologia dels Grups
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 14

Descripción

psicologia dels grups

Vista previa del texto

Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez TEMA 4: GRUPS COERCITIUS Fenòmens disfuncionals : fenòmens que fan patir els seus membres, o el producte del seu treball és deficient.
Coerció: Ús de força o algun tipus de pressió predeterminada per aconseguir que algú pensi o deixi de pensar o fer o que deixi de fer alguna cosa. Aquesta força que s’utilitza pot ser: física, econòmica, psicològica, etc. Els actes seran impulsius i deliberats, sempre tindran la intenció d’aconseguir alguna cosa.
Grups coercitius: a més de la pressió grupal, se’ls hi afegeix la coerció. Les sectes solen ser grups coercitius.
GRUPS DE MANIPULACIÓ PSICOLÒGICA:  Sectes coercitives - - Subcultura dogmàtica, hiperjerarquitzada i poc crítica Ideologia essencialista (exigeix puresa en els comportaments. Si no tenen aquesta essència no aconseguiran la felicitat i tot allò que el grup els hi promet), ahistòrica o redemptora (si fas tot el quela ideologia del grup et diu viuràs feliç i sense problemes) Dinàmiques autoritàries (no democràtiques)  s’exigeix obediència cega al que el poder demana. Si no es compleix, hi ha un càstig.
S’exigeix una intensa devoció i dedicació cap a una persona, una idea o un objecte.
S’aprofita dels recursos humans i econòmics dels adeptes  les quotes són voluntàries: la persuasió és tant que els adeptes ho donen d’una forma totalment lliure.
Hi ha sectes no religioses, però solen tenir una connotació espiritual.
Manipulació i persuasió coercitives i control Busca la disminució de l’autonomia i llibertat dels adeptes (en acció ,pensament i decisions)  es perd la identitat individual per obtenir només la grupal.
Busca la submissió i l’obediència cega .
En els adeptes: diversos graus de desidentificació i de dependència cap al líder i /o grup, i/o ideals.
Influència sobre la societat: formes d’infiltració que persegueixen veladament influir en els poders polítics.
 Procés de reclutament de les sectes coercitives El reclutament depèn de cada secta.
  Hi ha grups sectaris que fan el reclutament en l’educació a la infància i sobretot en l’adolescència, quan la persona vol marxar del nucli familiar és quan tenen més poder els grups no-familia.
Altres grups que no tenen tant poder, fan el reclutament a traves de la seqüència persuasió – seducció – captació – conversió – adoctrinament - acció.  solen reclutar-los en moments de vulnerabilitat.
Es critica les dificultats del món i se li presenta a la persona els beneficis, benestar i felicitat que trobarà en el grup (persuasió). El grup és molt curós en el moment inicial de complaure, ajudar, escoltar a la persona sense demanar-li res, només donant (seducció). Quan la persona ja està més integrada se li assignen tasques i responsabilitats (captació).
També li anticipen les possibles alertes i critiques que rebrà del grup i les desautoritzen. Així doncs, provoquen cada vegada més l’aïllament de les influències externes. És aquí quan apareix el procés de conversió. Aquí comencen els càstigs i la coacció (xantatge afectiu i sentiment de culpa principalment). Posteriorment comença l’adoctrinament, on estan immers dins d’aquesta ideologia.
 Persuasió – Manipulació coercitiva Acte deliberat d’una persona o grup d’influir a partir de l’ús de la força per aconseguir una finalitat preestablerta  l’individu ho vol fer.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez - Persegueix disminuir la llibertat i autonomia de la persona Determina progressivament la seva voluntat cap a la integració al grup i dependència del grup Pausat i constant: difícil areciar la destrucció que implica.
 Manipulació coercitiva     Manipulació ambiental: aïllament i passió pel grup i desacreditació dels externs per anular les critiques externes Manipulació fisiològica: rutines diàries extenuants. Limitacions de la son i l’aimentació Manipulació econòmica: demandes graduals d’aportacions econòmiques Manipulació cognitivo-emocional: o limitació de moviments: retenció de documentació o Obligació d’explicar detalladament els seus actes  interrogatoris o informació retallada o control de les relacions internes impedint la critica: s’espien entre ells i vigilen als nous.
o Idolatria: falta criteri personal i acceptació del discurs o Re definició sentiments + lleialtat i devoció al líder: control de les emocions dels adeptes.
o Xantatge afectiu: errors i intimitats coneguts/públics. Ex: no parlar-li durant una setmana. Es sap que aquest enfado genera malestar a l’altre persona, aquesta es sentirà malament i això generarà més control en aquesta persona.
o Premis i càstigs indiscriminats: por-amenaça-culpa  conformitat i submissió o Entre lloança i humiliació: indefensió, fòbies a marxar del grup.
 Això fa que les persones es sentin més vulnerades i depenguin més del grup. Les fan sentir més insegures, incomplertes i desorientades. El seu criteri personal es torna la ideologia del grup, no tenen criteri personal, no hi ha moralisme ni pluralisme d’expressió.
 Tot això és violència psicològica.
Un grup de teràpia psicològica és una secta? NO  Pots sortir i entrar lliurement. Com a professional si la persona vol sortir del grup, tens la obligació d’animar -lo a marxar i recomenar-li alguna nova teràpia. Si el grup imposa pressió sobre alguna persona, cal intervenir.
NIVELL D’ANÀLISI GRUPAL GRUPS DE MANIPULACIÓ COERCITIVA PSICOLÒGICA Dogmatisme Identitat simple Opacitat Manipulació Abandó obstaculitzat Dependència Autoritarisme Secretisme-Aïllament Control patrimoni Aportacions o Treball obligatori PRÀCTIQUES GRUPALS POSITIVES Pluralisme Identitat múltiple Transparència Persuasió Abandó lliure fàcil Autonomia Participació, opinió i decisions Vinculació entorn Cap control patrimoni Aportacions o Treball voluntaris Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez FENÒMENS EMERGENTS I DISFUNCIONALS EN ELS GRUPS Tendència al risc Decisions grupals – decisions individuals  més influència de les persones més arriscades POLARITZACIÓ GRUPAL  Augmenta el domini d’un pol o opinió després de la discussió grupal - Opinió individual – PRE Discussió grupal (+/-) Opinió individual –POST Influència:   Normativa: confien en les postures dels altrs – majoria realitat desitjable Informativa: arguments consonants amb la majoria – procés de persuasió mutua.
Predomini de la NORM-INFOR segons la tasca i continguts de la decisió  Presa de decisions Formes:    Majoria Acord Unanimitat Què significa consens? Que es dóna el mateix sentit.
Diferència consens i acord? Consens significa que comparteixes significats. Acord és quan inclús pensant diferent i fent propostes diferents, el grup arriba a una proposta única on tothom ha cedit. Un bon acord és aquell que té alguna cosa de totes les propostes.
PENSAMENT GRUPAL Què és el pensament grupal? Fenomen que es dóna en el grup que porta a una decisió defectuosa. El grup decideix malament i això el perjudica. És un estat disfuncional on es pren una decisió defectuosa degut a que hi ha molta pressió pel consens i convergència.  cal prendre una decisió, ja que passa a segon terme:     Cerca suficient i pertinent d’informació Avaluació rigorosa de la informació No s’analitzen els riscos No s’avalua de forma realista les alternatives d’acció o decisió Caracteristiques grupals del fenomen  característiques que fa que el grup tingui un pensament grupal:  Sobrevaloració del propi grup  Il·lusions d’invulnerabilitat i unanimitat.  nosaltres tenim el poder i els altres no saben de què va  Visió estereotipada i pejorativa de l’altre grup  Mentalitat tancada  Decisions per desig – motivació no per argumentació i deliberació (racionalització a porteriori) no donen raons del que volen, és el que hi ha.
 Pressió a la uniformitat  hi ha un lideratge autocràtic que concentra molt poder Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez  Censura directa: o Rebuig a les critiques o Rebuig a l’expressió de dubtes o Penalització de les desviacions  ortodòxia o Dissensió = deslleialtat  Autocensura: ja no s’admeten judicis diferents  Creença de moralitat inherent  el sol fet de ser qui són fa que les seves decisions siguin bones (grup arrogant)  S’ignoren les conseqüències ètiques i morals de les seves decisions.
 Hi ha autocensura  no es contradiu, no es busca informació, no hi ha critica Condicions prèvies  - Elevada cohesió grupal Lideratge directiu Existència d’estrés situacional Aïllament Absència de procediments d’avaluació i contrastació d’informació GRUPS INNOVADORS:  Canvi a través del grup El grup pot ser un escenari de canvi, és a dir, que permeten als seus membres canviar tant a nivell personal com a nivell de practiques professionals.
Lewin:      És més fàcil canviar als individus constituïts en grup que a qualsevol d’ells per separat.
Si es modifica el valor social d’un grup serà més fàcil el canvi individual.
El canvi de grup té la mateixa eficàcia que la teràpia individual Té més eficàcia que el placebo En combinar teràpia individual amb grups es millora el canvi  acceleració del canvi.
Si comparem tractament individual vs grupals = grups + eficaços i resultats més duraders  explicació:   La interacció cara a cara  discussió grupal  motivació La decisió grupal  acció grupal e individual cap als nous valors La hipòtesi de Lewin diu que si canvies les normes dels grups ,facilitaràs el canvi en els seus membres. Es tractava que de tot el grup innovador, aquells membres que promovien el canvi i actuaven com a minoria activa respecte els companys, entraven en el grup professional amb noves idees i influeixen sobre les altres membres del grup.
 Grups innovadors: grups facilitadors del canvi Disseny i mètode:   Hi ha 22 grups innovadors amb 121 subjectes Hi ha 14 grups no innovadors amb 58 subjectes La unitat d’anàlisi no era el subjecte, sinó el grup, ja que preguntaven com veiem el grup, per tant el que analitzaven era el grup.
Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez Hipòtesis:   Són necessaris certs graus de grupalitat Característiques pròpies de la creativitat i el canvi Resultats: 1. És necessari el grup per canviar o amb individus creatius ja en tenim prou?  És necessari un cert grau de grupalitat. La interacció de naturalesa grupal de qualitat i intensitat diferent a la interacció interpersonal està disponible a: o Associar-se amb les actituds creatives individuals  Els grups innovadors són més grups que els grups no innovadors  es necessita un nivell mitjà alt de desenvolupament grupal perquè els grups no innovadors són menys grup.
Gràfic  Verd: identificació dels membres del grup que tenen en el seu grup  influencia del grup en els seus membres  grups professionals, els membres no s’hi identifiquen molt però la diferencia és molt alta en els grups no innovadors. Per tant, es molt necessari fomentar la cohesió i comunicació grupal perquè es sentin més grup entre ells.
2. Com es el grup que canvia?  Els resultats de la recerca també diuen que els grups innovadors tenen més membres que individualment tenen actituds creatives, actituds obertes al canvi. Per tant, s’han de desenvolupar processos grupals específicament facilitadors de la implementació de la innovació.
 A partir d’un NDG mitjà-alt és el Umbral mínim de grupalitat  Aparició de les CGI: Els grups han de tenir qualitats grupals per la innovació: o Treball: un grup ha de voler treballar bé. Ha de tenir uns objectius clars però han de donar suport a les idees noves.
o Comunicació: ha de ser una comunicació oberta: expressió lliure, discussió fluida, informació compartida, expressió fluida d’anàlisi i valoració de la tasca; autoavaluació funcionament grupal. Un grup madur és aquell que pot parlar del seu propi grup, com s’expressa i quins són els valors que valoraran la experiència grupal.
o Afecte: seguretat psicològica: ambient interpersonal no amenaçador: cap membre s’ha de sentir amenaçat; col·laboració basada en ajuda mútua consistent: ens hem de poder ajudar els una als altres facilitant recursos; to afectiu estimulant: afecte positiu i estimulant; acceptació del conflicte: si no hi ha una evitació de les discussions no hi haurà canvi. Tot canvi suposa tensió i discrepància.
o Poder: presa de decisions participada; participació assegurada de tots els membres en la seva discussió d’objectius negociats i compartits; poder distribuït; acceptació de diversitat.
3. El canvi com a procés  Model psicosocial del procés d’innovació.
 La dinàmica grupal és un procés afegit als processos de canvi.
       Funcions del grup en la innovació Difusió de novetat / canvi Suport de la incertidumbre  amortigua el risc: suport a assajos nous comportaments Nutridor i mantenidor de l’esforç continuat Generador de l’aprenentatge i del rendiment  aprenentatge colaboratiu: motivació al treball de qualitat Legitimador social de la novetat  amortigua el risc: suport a assajos nous comportaments Transformador de la identitat Sònia Mestre. Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario smestremartinez GRUPS APLICATS S’apliquen a diferents àmbits: clínica, organitzacions, educatiu, etc..
 Els grups de suport social (GSS), el professional no es fa servir. Tenen la mateixa problemàtica i emprenen accions per aconseguir quelcom.
 Els grups d’ajuda mútua son grups de suport social que no tenen professional. Son iniciatives on es junta gent que te el mateix problema i es donen suport mútuament. Es dóna facilitat als membres del grup amb associats més veterans.
En els dos hi ha el fenomen de suport social  genera més salut i inclusió social.
 Grup d’acció social  grup de persones que pretén un canvi en la societat.Ex: ocupes, ateneus, neonazis.
Perquè ens interessa distingir els grups de suport social amb els grups d’acció social? Hem de poder distingir quin dels dos grups és ja que haurem d’intervenir de diferent manera.
 Grups terapèutics  pretenen canviar aspectes de l’estructura de la personalitat ...