Altres Aspectes de la demografia i salut (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 02/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Altres Aspectes de la demografia i salut Índex de desenvolupament humà § S’elabora per mesurar la mitjana dels objectius assolits del desenvolupament humà bàsic en un sol índex compost i per establir una classificació per països.
§ L'IDH mesura el progrés general d'un país en tres dimensions bàsiques del desenvolupament humà.
- La longevitat, - Els coneixements - Un nivell de vida decorós § Es mesura a partir de l'esperança de vida, el nivell educacional (l'alfabetització d'adults i la matriculació combinada en els ensenyaments primària, secundària i terciària) i l'ingrés per càpita ajustat per la paritat del poder adquisitiu (PPA en dòlars EUA).
§ L'IDH és un índex resumit, i no integral, del desenvolupament humà.
§ L'ingrés per capita anual dels països amb un Índex de Desenvolupament Humà baix és de tot just 994 $ anuals.
§ L'ingrés per capita mitjana dels països amb un índex humà mitjà arriba als 3.458 $ anuals.
§ Mentre que l'ingrés per càpita dels països amb un índex alt, arriba a ser de 21.799 $ anuals de mitjana.
Esperança de vida per gènere Alfabetització per gènere i regió Desigualtat de l’Ingrés del Món § El quintil més ric del món rep el 85% dels ingressos mundials, mentre que el quintil més pobre amb prou feines rep el 1.4% del mateix.
§ Àfrica, és un cop més exemple d'aquesta disparitat, on el 5% més ric posi el 86% de la riquesa.
§ Al seu torn el 20% més ric d'Amèrica Llatina i el Carib, posseeix el 82% de la riquesa, mentre el 20% més pobre es queda amb el 1.4%.
* Fecundabilitat à concepte biològic que es refereix a la probabilitat de que una dona quedi embarassada (es a dir l’òvul quedi fecundat).
Taxa de Reproducció Bruta Definició à Probabilitat de reproducció femenina S'expressa per R Càlcul: R = Suma de les taxes de fecunditats per edats x 0.488 on 0,488 es la probabilitat de ser nena al néixer (l’índex de masculinitat al néixer no es 100).
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Recordar que la “Suma de les taxes de fecunditats per edats” l’obtenim del Índex Sintètic de Fecunditat (ISF).
Taxa de Reproducció Neta (R0) § La R no garanteix que les que les dones nascudes aconsegueixin arribar a l’edat fecunda; això depèn de les taxes de supervivència de la població femenina considerada (habitualment entre 15 i 49 anys).
§ Per tenir garantida que la reproducció sigui efectiva s’haurà de ponderar la R per la probabilitat de supervivència de les dones de 29 anys (edat mitjana que les dones donen a llum), que se denomina S29.
§ Definició à Probabilitat de reproducció femenina ajustada per la supervivència de d’edat mitjana de ser mare.
§ S'expressa per R0 i el càlcul es: R0 = R x S29 § Si la R0 >1 la reproducció de la “força procreadora” de la població està garantida.
Altres tècniques quantitatives en la mortalitat § Altres tècniques quantitatives en la mortalitat, a part de l’estandardització de taxes: a) Taules de vida: calculen l’esperança de vida (EV) ò E0 b) Anys potencialment de vida perduts (APVP) c) Esperança de vida ajustada de qualitat d) Esperança de vida ajustada per discapacitat o incapacitat e) Mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable (MIPSE) Iniciatives de la OMS i NNUU respecte del indicadors de salut (IS) § Salut per a tots l’any 2000 à iniciativa de la OMS en les darreres dècades del segle XX.
§ Objectius del Mil·lenni: - Iniciativa de NNUU amb 8 grans objectius i 48 indicadors (la meitat eren indicadors vinculats amb el sector salut directe o indirectament) - Duració à 2000‐2015.
§ Objectius del Desenvolupament Sostenible - Iniciativa de NNUU amb 17 grans objectius - Duració teòrica à 2016‐2030.
Reflexions (Catalunya) § Som 6 milions? Fals, ara som uns 7,5 milions de persones.
§ Ara neixen més criatures que fa 30 anys (1984 naixien 68000 catalans per any)? Cert, encara que en els darrers anys tornen a baixar.
§ S’han de tenir 2,1 fills per dona per mantenir la població? Fals, § això solament seria així si la població fos estable, no hi hagués migracions i la mortalitat no evolucionés.
§ Cada hora es guanyen 12 minuts d‘EV? Cert. Es estudis europeus indiquen que en els últims 150 anys l’EV ha millorat 2,5 anys per dècada. Aquests estudis aplicats a Catalunya indiquen que en els últims 30 anys que l’EV s’ha allargat 12’ per hora.
...