T.6- Principals tècniques de mesura utilitzades en l'anàlisi bioquímic (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Bioquímica analítica i clínica
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica Analítica i Clínica TEMA 6. PRINCIPALS TÈCNIQUES DE MESURA UTILITZADES EN L'ANÀLISI BIOQUÍMIC Entre el 80-85% dels errors es fan a la etapa preanalítica.
El que mes s'analitza és el sèrum i el plasma. No tots els paràmetres mesurats donaran igual en sèrum que en plasma, els que d'una manera o altra hagin servit per formar el sèrum tindran diferents paràmetres (calci més baix i factors de coagulació).
En les mostres urgents treballarem sempre amb plasma. Mentre que en el sèrum se'ns ha format el coàgul i per tant hem d'esperar a que es desfaci.
Un calibrador és un material del qual sabem la concentració i l'activitat del que volem calibrar i a la màquina posem els valors del que té de glucosa, creatinina... i la maquina fa una referència en color.
El calibrador permet ajustar unes lectures a una concentració amb les que després es compararan les lectures dels pacients i dels controls.
Després de calibrar pasem una mostra de control que sabem el que ha de donar i comprovem que doni els valors correctes.
El tub primari és aquell que s'omple directament de la sang del pacient. Els tubs secundaris són els que estan preparats a partir del tub primari.
Aliquotes: són els que preparem a través d'un tub primari.
En quin context ens movem? El 80% de les decicisons clíniques estan basades en les adades del laboratori.
Serie A i Serie B Coeficient de variació Si en una maquina posem la mateixa mostra 10 vegades, no et donara sempre el mateix. Tot sistema demseura dona petites variacions. D'això es calcula una mitjana i uan desviació estandard. EL coeficient de variació és la desviació estandar entre la mitjana per cent.
Exacte: mesura d'allò que s'ha de mesurar si la mesura 100 i diem que és 100 És exacte.
Precís: si ho mesurem 10 vegades seguides i dóna sempre el mateix.
En les persones fumadores s'accelera el metabolisme per transportar més oxigen perquè la corva de dissociació d'hemoglobina és més deficient. Si una persona deixa de fumar, el metabolisme baixa i llavors s'acumulen.
27 Bioquímica Analítica i Clínica Fonts d’error Anticoagulants: si volem fer un hemograma, el que fa es agafar el calci i segrestar-lo, es un quelant de calci i així fa que no coaguli. Si volem mirar el calci ens donarà baix. Si el potassi surt molt alt i el calci molt baix pot ser perquè el anticoagulant (tripotàsic) ha segrestat el calci.
El sèrum normal és groc perquè hi ha bilirrubina. Els sèrums amb hemòlisi (trencament d0hematies) són de color vermell.
Dins de l'hematies a part de la hemoglobina hi ha potassi i LDH si tenim hemòlisi aquests valors seran alts i no podrem mesurar la glucosa perquè és de color vermell i el lector que llegeix aquesta glucosa és d'aquest color.
L'hemòlisi pot ser degut a malaltia, córrer molt o per treure malament la sang en la fase pre-analítica.
Si la bilirrubina és molt alta és veu de color groc-marronós.
Si el sèrum és més dens i de color groc és per lípids, patologies lipídiques com dislipemies.
28 ...