8. La evolució de la organització política (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció a la ciència política
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 20/07/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8. LA EVOLUCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA 1. Introducció Artículo 1.1 de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho.
Els estats han evolucionat al llarg del temps amb: - L’onada liberal (derecho) - L’onada democràtica (democrático) - L’onada social i dels Estats del benestar (social) L’Estat és la forma d’organització que tenim arreu del món, és una tecnologia que va sorgir en un moment determinat.
2. Evolució de l’organització política • Tribunals/clans: no hi ha institucions, forma d’organització basada en relacions de parentesc.
Es va produir la revolució agrícola, que va canviar la humanitat per sempre, ja que va permetre el sedentarisme (e manera que els humans van deixar de ser nòmades) i que hi hagi excedents alimentaris (impliquen intercanvi), que aquests últims ens permeten la divisió de treball i la especialització.
En el sedentarisme i en els excedents augmenta la població exponencialment. Apareixen les institucions gràcies a la Revolució Agrícola i als excedents, per organitzar-se per l’augment de a població.
• • • Polis: hi ha institucions econòmico-religioso-polítiques. Fan aliances estructura estable. No hi havia una separació clara entre institucions polítiques i religioses, ja que eren pràcticament les mateixes.
Imperis: primera organització distant. Territori incert. Aporten la capacitat de gestió de territoris amples. La complexitat de les institucions és més gran. Tot i així, encara no existeix el concepte de frontera.
Feudalisme: diversitat d’institucions amb coacció. Poder lligat a la terra i hereditari.
La importància del feudalisme per explicar l’Estat, és la importància del poder basat en la terra, i cada vegada es més important la limitació de fronteres. En el feudalisme a canvi dels altres, el poder deixa de ser centralitzat i amb la caiguda de l’Imperi Romà, Europa es converteix en zones aliades amb altres poders (Església, nobles, etc.). El poder es basava en la terra, i no en la intel·ligència, de manera que era hereditària (principi d’herència) 3. Estat absolut El monarca és la única font de poder a través de centralitzar els aparells de dominació: - Exèrcit: monopoli de violència - Administració de justícia: el que es pot fer ja no pertany a l’Església - Impostos: (la fiscalitat) abans els senyors feudals podien recaptar el que volguessin, tenien capacitat de legislació i de recaptació d’impostos. Tot això va canviar i era el monarca el que assumia el poder.
- Economia (mercantilisme) es controlava els preus i es controlaven aranzels i monopolis.
Aquí es quan apareix l’Estat absolut, és la primera vegada que hi ha una clara centralització del poder en una sola persona o institució. El monarca controlava tot el poder d’un territori determinat, és a dir, un control absolut polític i per això cal delimitar el territori, de manera que apareixen les fronteres.
• • • L’Estat expropia i centralitza els aparells de dominació (recaptació, exèrcits...) L’Estat monopolitza la violència física L’Estat delimita fronteres clares • El rei és el centre: és l’origen de la llei, assumeix totes les funcions i governa l’economia 4. Estat liberal L’Estat absolut acaba per canvis socials i econòmics, per una nova revolució: la revolució industrial. La terra deixa de ser la principal font de poder econòmic, la producció industrial es la que fa que hi hagi un nou poder econòmic, la burgesia (que es basen en la producció industrial).
La superestructura sempre ha de ser coherent amb al infraestructura. Qualsevol canvi es produeix en la infraestructura. Els canvis que es produeixen en la infraestructura condicionen els de la superestructura. Es produeix un canvi en la societat, i les institucions han de canviar, i es produeix la revolució liberal, que no volen estar governats per una superestructura que no s’ajusta al que ells volen. Cau l’Estat absolut, i apareix l’Estat liberal, i es el tipus d’estat coherent amb aquesta nova estructura (poder burgès).
4.1 Onada liberal • • • • Els liberals han de demostrar que el poder no pot raure en un sol individu, de manera que diuen que el poder ha de ser del poble, és a dir, dels burgesos.
L’autoritat emana del poble sobirà, la llei prové de la voluntat general. La nació es la que té el poder, i qui ha de decidir qui governa.
Els ciutadans tenen drets, l’Estat també està sotmès a la llei: Estat de Dret. La creació d’esferes de protecció de l’individu on l’estat no s’hi pot adherir, així els burgesos creen el concepte d’Estat de Dret, que prové de l’onada liberal i és l’element principal dels elements.
Llibertat econòmica i intel·lectual: lliure el mercat, treure les regulacions de protecció del lliure canvi. És aquí quan apareix l’economia de mercat.
Limitació via divisió de poders: la divisió de poders està molt relacionada amb l’Estat de dret. El que volien fer era debilitar l’Estat, volien dividir els poders (no concentrarlo en una única persona). Existeix la divisió de poders horitzontal (federalisme) i vertical (legislatiu, executiu i judicial).
4.2 La onada democràtica • L’esperit igualitari de l’estat liberal pressiona per l’extensió del sufragi. És qüestió de temps que el sufragi censatari, es converteixi en sufragi universal masculí i finalment universal.
4.3 Onada social • És una onada que comença a principis del segle XX, però s’estén a la segona meitat del segle XX. Respon sobretot a la creació de xarxes de protecció econòmica als individus, és a dir seguretat i protecció contra adversitats del mercat (salut, vellesa, atur).
Es produeix un cicle viciós: en les crisis econòmiques molta gent perdia el treball, quan la gent perdia el treball deixava de consumir, com deixava de consumir altres persones deixaven de vendre, com deixaven de vendre s’arruïnaven, tancaven i es quedaven a l’atur. Polítiques contra cícliques, l’Estat injecta diners.
...