Tema 3 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

3.REPRODUCCIO I CICLES BIOLOGICS REPRODUCCIÓ REPRODUCCIÓ ASEXUAL Una cèl·lula per mitosi dóna lloc a dues exactament iguals: - Bipartició Pluripartició Gemmació Propàguls Clonació Espores (asexuals: mitòspores) També hi ha la opció de fragmentació, que es dóna en organismes tal·lòfits, o bé per esqueixos en plantes superiors.
Becky tu t’hauràs de reproduir asexualment. FACE IT .
REPRODUCCIÓ SEXUAL Pot generar heterogeneïtat genètica. És necessària una meiosi, una fecundació (plasmogàmia + cariogàmia) = zigot.
AMB IMPLICACIÓ DE GÀMETES Els gàmetes tenen origen meiòtic i es formen als gametangis.
Isogàmia és quan els gametangis + o – són iguals; ambdós gàmetes són iguals en forma i mida i flagel·lats.
Anisogàmia és quan els gametangis són flagel·lats però de diferent mida (microgàmetes i macrogàmetes), típica en algues verdes.
Oogàmia és quan els gametangis i els gàmetes són diferents. L’anteridi forma els espermatozoides i el oogoni les oosferes o ovocèl·lules.
SENSE IMPLICACIÓ DE GÀMETES Hi ha reproduccions sexuals sense implicació de gàmetes.
Gametangiogàmia és quan s’uneixen directament els gametangis per formar el zigot; és particular dels fongs. El gametangi és el que es fusiona.
Conjugació / cistogàmia és quan una cèl·lula s’uneix amb una altra i es forma un zigot.
Somatogàmia és la unió de citoplasmes; la diferència amb cistogàmia és que no es fusionen els nuclis ni es dóna lloc a un organismes amb dos nuclis.
Un cicle biològic és una seqüència completa de les fases de creixement i desenvolupament de qualsevol organisme des del moment de la formació del zigot fins la formació de gàmetes.
La meiosi es pot produir en qualsevol moment del cicle biològic; en vegetals hi ha part del cicle que es comporta com diploide i parts en que és haploide.
Diem generació al període del cicle biològic que correspon ala formació d’un organisme vegetatiu fins al desenvolupament de les cèl·lules reproductores. Si és un individu diploide, produirà espores, i l’anomenem esporòfit (sempre 2n). Si és un individu haploide, produirà gàmetes, i l’anomenem gametòfit (sempre n). Aquests dos només apareixen quan hi ha alternança de diploide i haploide.
CICLE DIPLOIDE – Amb meiosi gamètica La fase diploide és la dominant en el cicle, com per exemple en diatomees, animals superiors i l'ésser humà. El cicle consisteix en dos gàmetes haploides que donen un zigot diploide que es desenvolupa com un individu diploide i que per meiosi dóna dos gàmetes haploides.
CICLE HAPLOIDE – Amb meiosi zigòtica La fase dominant és la fase haploide, com per exemple en algues inferiors. El cicle consisteix en dos gàmetes haploides en unir-se donen un zigot diploide que per meiosi passa a ser haploide i no hi ha individus diploides.
Es dóna principalment en protoctistes.
CICLE DIPLOHAPLOIDE – Amb meiosi espòrica Molts organismes posseeixen aquest cicle. Consisteix en dos gàmetes haploides que donen un zigot diploide que desenvoluparà un individu diploide; aquest per meiosi generarà altres cèl·lules vegetatives haploides (com les espores) que germinaran i donaran per mitosis gàmetes haploides que es fusionaran per donar un individu diploide de nou. És típic de plantes superiors.
Les mitòspores poden aparèixer en qualsevol moment.
- Generacions isomorfes és quan l’esporòfit i el gametòfit tenen la mateixa forma.
Generacions heteromorfes és quan l’esporòfit i el gametòfit són diferents.
...