Tema 13: Teixit adipós (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Citologia i Histologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 03/02/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Citologia i Histologia Animal TEMA 13: TEIXIT ADIPÓS Teixit adipós Comú Marró TEIXIT ADIPÓS COMÚ  molt vascularitzat Forma lòbuls o capes  exemple: en el intestí (tx. adipós comú visceral) - Lòbuls: Mamàries, intestí Capes: glutis, planta peus Funcions:     Reserva lipídica (energètica)  triglicèrids Aïllament tèrmic  sota epidermis Protecció  al voltant de les vísceres, planta dels peus Regulació metabòlica  ex: secretar hormones Adipòcit  cèl·lules del teixit adipós  Adipòcit del teixit comú: gran gota lipídica Nucli a la perifèria Fins 120 µm de diàmetre Unilocular  1 gota Gota  no envoltada de membrana, però si de filaments intermedis Composició bioquímica del greix blanc:      Triglicèrids (90%) Àcids grassos lliures Colesterol Fosfolípids Lipocroms (carotens, xantines...) Histofisiologia:  Lipogènesi de reserva  síntesi de triglicèrids a partir de compostos procedents de la sang (glucosa, quilomicrons, lipoproteïnes de baixa densitat) Mida de la gota depèn de si es necessita energia o no.
Reaccions metabòliques: Lipogènesi Síntesi TG Degradació TG lipòlisi 1 Citologia i Histologia Animal  Lipòlisi de alliberació  subministrament d’energia, alliberament cap a la sang (glicerol, àcids grassos) lipasa TG àc. gras + glicerol 3-fosfat Àcids grassos entren a l’adipòcit per difusió o transport actiu.
Per sintetitzar triglicèrids a l’interior de l’adipòcit és necessari tenir glicerol fosfat per fer la reesterificació.
Als adipòcits la única forma d’obtenir glicerol fosfat es a partir de glucosa.
- Mentre hi hagi glucosa s’acumularan triglicèrids als adipòcits Si falta glucosa: no es re-sintetitzen els triglicèrids i els àcids grassos surten fora de la cèl·lula.
Control hormonal: receptors per a aquella hormona (en la cèl·lula)     Adrenalina (indicatius estrès, exercici...)  en general alliberació d’àcids grassos: lipòlisi (receptors α: acumulació i β: alliberació, diferent distribució dels receptors en diferents formes zones del cos. En obesos més receptors α i menys β a greix abdominal) Glucocorticoides (indicatius estrès)  alliberació a greix perifèric i acumulació a visceral Glucagó (indicatiu descens glucosa)  alliberació d’àcids grassos: lipòlisi Insulina  reserva de triglicèrids: lipogènesi Control nerviós:  Nervis simpàtics  estimulen la mobilització de lípids des dels adipòcits: lipòlisi Lipasa depenent d’insulina (reserva) Lipasa depenent de glucagó i adrenalina (alliberació) Regulació metabòlica: En obesitat: hipertrofia dels tx. adipós  cèl·lules + grosses i proliferació visceral  condicions d’inactivitat (no exercici físic) Proliferació a partir de precursors d’origen mesenquimàtic Estimula Activació de macròfags Condició inflamatòria Passa a la sang S’activen per factors paracrins alliberats pels adipòcits hipertrofiats, pels macròfags i per neurotransmissors de les terminals del SNA diferents teixits  inflamació general i es manté en el temps  sistemàtica El creixement del teixit adipós en el sobrepès fa que els adipòcits secretin citoquines. Els macròfags situen entre els adipòcits, contribuint a la inflamació sistemàtica i alterant la resposta immune.
2 Citologia i Histologia Animal Afecta diferents teixits de diferents òrgans Malalties:      Teixit adipós  diabetis Teixit immunitari  sang  arteriosclerosi (infart miocardi) Cervell  Alzheimer, Parkinson...
Càncer + edat  a mida que s’envelleix augmenten les probabilitats (hipertrofia) Exercici físic  efecte sobre la regeneració a nivell molecular. Estructures sobre les que podem incidir (recular).
TEIXIT ADIPÓS MARRÓ Localització:   En nounats i animals hivernants En adults restringit a unes poques localitzacions, en forma lobular Funció: Termogènesi  generació de calor    Termoprotecció dels nounats Hibernació Equilibri energètic: eliminació de l’energia “sobrant” Són multilocular  multiples gotes lipidiques (TG) Nucli en el centre Gran quantitat mitocondris (coloració marró) Proteïna especial Termogenina  canals de H+ Energia transformada en calor  utilitzada per escalfar l’organisme Molts capil·lars  sang calenta es reparteix per l’organisme Control nerviós i hormonal (molt vascularitzat) 3 Citologia i Histologia Animal Què passa a nivell de teixit adipós quan menja un gelat de xocolata triple? Font de carbohidrats + TG Lipogènesi: guardar TG a la cèl·lula (reserva) Què passa si només es menja una cullerada d’oli? Font únicament lipídica  no lipogènesi Combinada  afavorida lipogènesi (reserva) Què passa quan te n’adones que tens un examen al cap de deu minuts a Montilivi i encara estàs a la plaça Catalunya? Segregació de adrenalina, noradrenalina, corticol Lipòlisi del teixit perifèric 4 ...