La socialització desviada (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció a la psicologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 07/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Sheila Serrano González LA SOCIALITZACIÓ DESVIADA Introducció El concepte de cultura -> els aspectes situacionals provenen de la cultura. Depèn de la cultura en que vivim, es permet o no es permet x cosa.
- Milicic defineix la cultura com un conjunt après d’interpretacions compartides sobre creences, valors i normes, que afecten el comportament d’un grup de persones, en un temps determinat.
En una investigació sobre la mentida/violació de normes, va sortir que les persones que més mentien depenia de la corrupció del seu país. Si la persona vivia en una societat molt corrupte, el més probable es que mentís perquè per ells és ‘’acceptable socialment’’ en el lloc on viu.
La psicologia positiva ens diu que hem d’aprendre a mirar les coses des d’una perspectiva diferent. És a dir, ens hem de fixar en la fortalesa, benestar, virtuts, honestedat, altruisme, etc.
Conceptes i idees al voltants de la violència en l’àmbit de la família i el maltractament infantil L’informe mundial sobre la violència i la salut, classifica la violència en diferents tipus. A més, també fa referència a la naturalesa de la violència que pot ser:  Física  Sexual  Psicològica  Privació o desatenció Els maltractaments d’infants i adolescents -> un infant o adolescent és maltractat quan és objecte de violència física, psíquica i/o sexual.
En el nostre territori, qui s’encarrega dels maltractaments d’infants i adolescents és la Generalitat de Catalunya.
Els principals tipus de maltractaments són: - Maltractament físic - Negligència (diferents graus. Per exemple, en algunes cultures els pares no porten a fer cap revisió mèdica al seu fill (aspecte negligit) però potser està molt sà) - Abús sexual - Maltractament emocional - Abandonament emocional La llei de la genètica general del desenvolupament cultural:  Qualsevol funció del desenvolupament cultural de l’infant apareix dues vegades en escena, en dos nivells: primer en el nivell social i després en el psicològic.
(Primer entre la gent com una categoria intermental i després a l’interior de l’infant com una categoria intramental).
Sheila Serrano González  En el cas de la nena que la van tenir vivint amb els gossos i els gats, podem veure reflectida aquesta llei. La nena primer ha conegut la cultura dels gossos i gats, per això es comporta com a tal.
Documental sobre els infants salvatges - (Enllaç al PowerPoint) ...