Maquetes 2 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 14
Fecha de subida 29/04/2016
Descargas 199
Subido por

Descripción

Pràctica maquetes 2 completa.

Vista previa del texto

PRÀCTICA MAQUETES 2 (Grups 1/4): Identificació i localització de les principals subdivisions del sistema nerviós II.
Material: - Maquetes d’encèfal humà senzilles i complexes - Encèfal humà - Protocol de la pràctica (obligatori portar-ho en paper, cada diapositiva en una plana) 1 2 1.
2.
• • • • • • • Indica des de quina perspectiva estem veient aquest encèfal: Ventral Identifica, a la foto i a les maquetes, les següents estructures: Bulb raquidi: 6 Protuberància: 5 Cerebel: 7 Diencèfal (especifica quina part es veu): 4 (hipotàlem) Lòbul frontal: 2 Lòbul temporal: 3 Bulb olfactori: 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Identifica les següents estructures: •Bulb raquidi: 4 •Peduncles cerebrals: 1 •Protuberància: 2 •Nervis cranials: 3 Frontal Dorsal Ventral 5 2 3 4 1 Caudal 1. Quina regió cerebral és aquesta? Cerebel 2. Indica des de quina perspectiva estem veient cada una de les imatges 3. Identifica les següents parts (tant a la foto com a les maquetes): •Hemisferis del cerebel: 1 •Vermis: 5 •Peduncles cerebel·losos: 2 •Lòbul flóculo-nodular: 3 i 4 Identifica les següents parts: •Hemisferis del cerebel: 2 •Vermis: 1 •Peduncles cerebel·losos: 4 •Nodul: 3 3 4 2 1 D’acord amb la classificación filogenètica, indica a quina part del cerebel corresponen els números dels dibuixos següents: - Arquicerebel: 8 8 - Paleocerebel: 6 - Neocerebel: 5 i 7 9 7 5 6 2 1: Lòbul frontal 2: Circumvolució precentral 3: Cissura de Rolando/central 4: Circumvolució postcentral 5: Lòbul parietal 6: Lòbul occipital 7: Àrea visual primària 8: Lòbul temporal 9: Àrea auditiva 10: Cissura de Silvio/lateral 3 4 5 1 6 Àrea somtosensorial primària: 4i5 Àrea motora primària: 1 i 2 Àrea visual: 7 Àrea auditiva: 8 7 10 9 8 Identifica, a la foto i a les maquetes, les següents regions: •Els lòbuls i les principals fissures de l’escorça cerebral •La localització de les àrees primàries somatosensorial, motora, visual i auditiva 3 2 1 4 5 Lòbul frontal: 3 Lòbul parietal: 4 Lòbul occipital: 6 Lòbul temporal: 16 6 Cissura calcarina: 7 Cissura parieto-occipital: 5 7 19 18 Secció sagital-medial 17 16 14 15 13 12 11 8 10 9 Indica quin tipus de secció és la que es veu, i identifica, a la foto i a les maquetes, les següents regions: •Els lòbuls i les principals fissures •Cos callós: 1 •Els ventricles lateral, tercer i quart, i l’aqüeducte de Silvio: Lateral (2), Tercer (18), Aqüeducte (13), Quart (10) •La vermis i l’hemisferi del cerebel: Vermis (8) i Hemisferi (9) •Les principals regions del tronc de l’encèfal: Mesencèfal (14), protuberancia (12), bulb raquidi (11), tectum (13), tegmentum (14) •El tàlem i l’hipotàlem: Tàlem (15) i hipotàlem (17) 6 5 1 2 3 4 Tipus de tall? Coronal Quines estructures identifiques? 1: Cos callós 2: Ventricles laterals 3: Nucli estriat  caudat 4: Nucli estriat  putàmen 5: Cissura hemisférica/longitudinal 6: Circumvolució cingulada 11 12 10 1 2 3 4 Tipus de tall? Coronal Quines estructures identifiques? 1: Cos callós 2: Ventricles laterals 3: Tàlem 4: Nuclis estriats  pàl·lid 5: Nucli estriats  putàmen 6: Tercer ventricle 7: Hipotàlem 8: Amígdala 9: Lòbul de la ínsula 10: Cissura lateral/ de Silvio 11: Cissura longitudinal/interhemisfèrica 12: Circumvolució cingulada 9 8 5 6 7 1 2 3 8 6 7 5 Tipus de tall? Coronal Quines estructures identifiques? 1: Cissura interhemisfèrica 2: Circumvolució cingulada 3: Cos callós 4: Lòbul temporal 5: Hipocamp 6: Tàlem 7: Tercer ventricle 8: Ventricle lateral 4 1 2 3 4 8 9 5 6 7 10 11 Tipus de tall? Horitzontal.
Quines estructures identifiques? 1: Cissura interhemisfèrica 2: Lòbul frontal 3: Cos callós 4: Caudat 5: Ventricles laterals 6: Tàlem 7: Tercer ventricle 8: Putàmen 9: Pàl·lid 10: Lòbul occipital 11: Cerebel Amígdala Hipocamp En aquest dibuix i el de la plana següent es veuen estructures del sistema límbic . Identifíca-les i explica les principals funcions en què estan relacionades cada una d’elles Circumvolució cingulada Lòbul temporal Nucli estriat lenticular Hipocamp Caudat Amígdala En aquest dibuix es veuen estructures del sistema límbic i dels ganglis basals. Identifíca-les i explica les principals funcions en què estan relacionats els ganglis basals.
Els ganglis basals modulen la funció motora a través d’un circuit de retroalimentació: Escorça  Ganglis basals  tàlem  escorça ...