PEA - Classe 17/02/2016 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i expressió audiovisual
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 34
Subido por

Descripción

PEA - Classe 17/02/2016

Vista previa del texto

PEA Periodisme, Grup 3 Gerard Escaich Folch 17/02/2016 La redacció d’una notícia és dins de l’àmbit de la ràdio és molt exigent. Un dels valors de l’escriptura per a notícies radiofòniques, és mantenir una distància clara i no transmetre opinions o versions d’actitud. Que l’oient no sàpiga si estem a favor o en contra. S’ha de mantenir una distància.
Ha de fer una locució austera, que marqui distància i que es basi en una bona redacció. Ha de ser un text, escrit per a ser llegit. Si es vol matisar, s’ha de fer si és important s’ha de construir una frase, amb la intenció de fer arribar a l’oient aquell matís.
Frases breus. La notícia ha de ser un discurs parlat el més fluid i harmoniós possible. La notícia ha de tenir una certa estructura.
L’estructura de la notícia radiofònica: - No hi ha titulars → Té entrada (1ª frase) L’entrada està formada per dos o tres W. En funció del tema que cobreix el periodista, aquestes Ws són unes o unes altres. La idea de l’entrada és fer els ítems atractius, per tal que l’oient sàpiga quina informació rebrà. No carregar de dades l’entrada. El concepte de redundància, és important a la notícia radiofònica. S’ha de dir però en paraules diferents. S’ha de buscar allò atractiu per a cridar l’atenció a l’oient.
- Desenvolupament: El periodista ha d’anar afegint dades nomes i informació innovadora però ha d’anar repetint objectes que ja s’han comentat anteriorment.
- Tancament: Conté l’última frase, on la intenció és que l’oient pugui reprendre aquella informació important que s’ha pogut perdre. No ha de ser repetitiu.
El temps en ràdio ha de ser suficient per donar context i donar la informació a l’oient. La cita “in voce”, ha d’anar situada a l’entrada, però en aquest cas hem d’avaluar-la de manera periodística; si és necessari.
Els oients escolten les notícies perquè es volen informar d’allò que succeeix arreu del món. La credibilitat l’ha de tenir el periodista. La notícia (redactar-la i llegir-la) és feina del periodista. S’ha d’explicar la veritat. El paper de la cita és el de redundar, el de subratllar, o posar èmfasi en quelcom que ja s’ha dit, es dirà, de manera directa o indirecta per part del periodista. Les cites han de ser breus. S’obtenen amb una entrevista, la qual s’obté gràcies a un treball de producció.

 Avui en dia es poden fer trampes amb la continuïtat de les respostes de l’entrevistat. S’ha de mirar que els talls concordin amb el to de l’entrevistat. És responsabilitat del periodista, que hi hagi dos plans, el pla d’allò significatiu, i d’allò estètic (que soni bé, que no avorreixi…).
L’entrada de les cites S’ha de donar el nom o el càrrec que té la persona que parlarà. Repetir allò que es dirà a la cita és un error. Es pot dir de manera indirecta, o introduir el tema. Després de donar el nom d’una persona que parlarà no s’ha de dir un altre persona perquè porta confusió a l’oient. S’ha de buscar diferents maneres per tal que la introducció de les cites no es faci pesada.
1 PEA Periodisme, Grup 3 Gerard Escaich Folch Com jerarquitzar els temes en un informatiu? - El directe de la ràdio o si està gravat.
- Mitjançant el temps que es dedica a cada notícia - La notorietat dels protagonistes que parlen de les notícies - Si es tracta d’una notícia estricta o una notícia amb cites: diversos personatges, cròniques… Una gravació important però deficient, s’ha de tenir en compte també la qualitat de la gravació. Ha de tenir bona qualitat sonora.
El periodista és aquell que explica allò socialment rellevant a la seva audiència. La qualitat d’un periodista es demostra quan ha de criticar a la seva pròpia visió.
LA NOTÍCIA TELEVISIVA La notícia comença abans d’anar al lloc dels fets. La notícia ha de tenir present el perquè escolleixo un element i que m’espero que succeeixi. S’ha de portar l’atenció en dos àmbits diferents. Ha d’explicar quelcom rellevant, però ha de fer servir imatges per explicar-ho. Si es cobreix un esdeveniment, estil: conversació entre persones no és fàcil. S’ha de pensar si allò que ens expliquen té narració visual allò que explicàvem.
S’ha de tenir en compte la narració visual i narració a la veu en off. Es busquen imatges per tal d’omplir l’espai pantalla.
La notícia televisiva ha de ser el resultat de les dues coses (imatges i veu en off). En periodisme moltes vegades tenim imatges que recolzen la informació que explica la veu en off. Lògicament, aquests dos elements no es poden contradir.
Les imatges de recurs són imatges que serveixen per omplir la pantalla, sense contradir amb la informació que es diu en la veu en off. Sempre és important gravar imatges de recursos, ja què permet editar de manera més fàcil.
Les imatges que aporta la notícia de TV és tant important com l’entrada a la notícia radiofònica.
Han de ser plans de força visual que captin l’atenció a l’espectador.
Les cites a la televisió El periodista no ha de sortir a la imatge, i tampoc el tros del seu braç. Han de ser enquadraments tancats que no prenguin l’atenció a l’espectador.
Sincronització Entre allò que es diu i allò que es fa en aquell moment. Hi ha d’haver una sincronia, transmet a l’espectador l’efecte d’estar veient un treball professional.

 Cairon: Element de titulació/nom de l’entrevistat.
Unir les imatges amb la veu en off - Gravar les imatges i després aplicar la veu en off (camí típic de periodista televisiu amb mentalitat de realitzador de televisió). Si tinc personalitat, pot sortir molt bé, però l’off després 2 PEA Periodisme, Grup 3 Gerard Escaich Folch haurà d’anar ben sincronitzat amb allò que veig les imatges. No puc canviar la velocitat de locució d’una manera evident per adequar-se als plans.
- Redactar l’off i després encaixar les imatges posteriorment. S’ha de redactar però tenint en compte el material que faràs servir amb les imatges.
El realitzador és el que té les competències i dóna les ordres per tal que els elements s’emetin correctament. L’editor és l’encarregat de la creació de notícies i la relació d’imatges i veu en off.
Tot allò que ha de llegir un espectador ha d’estar més del temps que es tarda en llegir-lo. Tampoc és necessari extens perquè la persona ja és coneguda.
Tres tipus de notícia televisiva - Sense imatges: Apareix el presentador del TN informant d’aquella notícia.
- Notícia il·lustrada: - Imatge en moviment - De referència: No compten - Stand-up: El periodista en un pla pròxim - Amb cita - Entrevista - Recreades - Infografia: - Notícia en imatges: La narració visual que s’explica a la pantalla, explica de manera àmplia allò que es vol explicar.
3 ...

Tags: