TEMA 4: El registre mercantil (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4: El registre mercantil Institució o registre de l'estat que depèn del ministeri de justícia i en la qual s'inscriuen els empresaris i tots els actes inscrivibles que realitzen aquests empresaris que esta regulat per el decret 1784/1986 del 19 de juliol pel qual s'aprova el reglament del registre mercantil.
1. Classes d'empresaris 1.1 Físic: Potestativa la inscripció al registre mercantil (opcional) 1.2 Jurídic: Obligatori l'escriptura pública al registre mercantil i així s’adquireix la personalitat jurídica.
2. Classes de registre mercantil 2.1 Registre mercantil territorial: És el registre mercantil que esta en cada capital de província i en cada capital d'illa, Ceuta i Melilla.
Funcions: 1 – Tenen la funció d'inscriure els empresaris socials o individuals que vulguin i inscriure tots els actes que puguin realitzar en posterioritat mitjançant l'assentament registral ( el acte de que el registrador mercantil escrigui cadascun dels actes que es produeixen en una empresa) 2 – Funció de legislació dels llibres contables dels empresaris.
3 – Dipositar els comptes anuals al registre mercantil.
4 – Nomenar a experts (perits mercantils) i auditories de comptes.
2.2 Registre mercantil central: Només n'hi ha un i la seva seu està a Madrid.
Funcions: 1 – Tota la informació que anoten al Registre Mercantil territorial torna a estar al registre mercantil central, o sigui que aquest emmagatzema tota la informació dels registres mercantils territorials.
2 – BORME: Butlletí Oficial del Registre Mercantil. El publica el registre mercantil central 3 – Elabora el que s'anomena les certificacions de dominació negativa.
Exemple: Nom d'empresa (nom social: Nestlé) A B C si l'opció A està ocupada esposa la B.
4 – Dictar notes simples.
3.
Principis del registre mercantil 3.1 Obligatorietat de l’ inscripció: (Article 19 del codi de comerç) Estableix l'obligació de que tots els empresaris socials s'han d’inscriure’s al registre mercantil per adquirir personalitat jurídica.
3.2 Principi de la titulació pública: (Article 18.1 del codi de comerç) Per poder inscriure’s un empresari social ha de presentar un document públic.
3.3 Principi de legalitat: (Article 18.2 del codi de comerç) Tot el que s'inscriu al registre mercantil es presumeix de que es vàlid.
3.4 Principi de prioritat: (Article 10 del reglament del registre mercantil) L'ordre que utilitza el registrador per inscriure els actes és l'ordre temporal d'entrada dels docs al registre.
Exemple: A les 10h portem un document ”A” i a les 11h un document “B”, s'inscriurà el A primer sempre sense excepció.
3.5 Principi de tracte successiu: (Article 11 del reglament del registre mercantil) Per poder inscriure un acte que fa referència a un empresari prèviament s'ha d'haver inscrit l'acte que li dona cobertura legal.
3.6 Principi de publicitat formal: (Article 23 del codi de comerç, article 12 077 del registre mercantil) El registre mercantil és públic, és a dir, podem demanar informació de l'empresa que vulguem.
...