Tema B6: El cerebel (COMPLET) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia II: neuroanatomia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2016
Descargas 156
Subido por

Descripción

Tema B6: El cerebel COMPLET.

Vista previa del texto

Tema B6: El cerebel 1. Descripció morfològics i histològica El cerebel està relacionat amb la modulació de la funció motora participant en el control de l’equilibri, control postural i en el refinament del moviment voluntari.
Compara ordres motores amb el moviment en curs: actuant sobre el còrtex i el tronc de l’encèfal aporta precisió i corregeix errors modificant l’execució, modulant l’activitat de les vies descendent o modificant els programes motors.
Respecte al tronc de l’encèfal i al 4t ventricle el cerebel es troba en una posició dorsal.
El cerebel representa el 10% del volum total de l’encèfal, però, igual que l’escorça, està molt arreplegat i no podem veure tota la seva extensió. Els plecs del cerebel s’anomenen folia.
Folia 1.1: Classificacions: 1.1.1: Lòbuls: El podem dividir en 3 lòbuls:    Anterior Posterior Flòculnodular: Són entitats anatòmicament separades.
Vista posterior Lòbul anterior Lòbul posterior Vista anterior Lòbul flòculnodular 1.1.2: Hemisferis cerebel·losos: El podem dividir en hemisferis cerebel·losos:    Vermis: Part més medial.
Hemisferis cerebel Flòcul i nòdul Flòcul Nòdul Vermis Hemisferis cerebelosos Els peduncles cerebel·losos estan formats per axons i comuniquen el tronc de l’encèfal amb el cerebel.
Arbre de la vida: El terme neuroanatòmic “arbre de la vida” descriu el patró de ramificació entre la matèria grisa cortical i la matèria blanca subcortical del cerebel.
Més profund de l’escorça trobem els nuclis profunds del cerebel.
2. Principals subdivisions filogenètiques i funcionals Classificació filogenètica Classificació funcional Arquicerebel (flòcul-nòdul + part inferior Vestíbulo-cerebel: Equilibri, vermis) coordinats cap-ulls.
moviments, Paleocerebel (major part vermis) Espino-cerebel: To postural, moviment tronc i extremitats (locomoció) Neocerebel (major part hemisferis) Ponto-cerebel: Precisió moviment.
Planificació moviments i execució suau i precissa dels mateixos. Coordinació mov voluntaris. Organització temporal de l’activitat muscular. Important en inici moviments.
El nom que es dona en la classificació funcional té a veure amb les connexions de les zones del cerebel ...