TEMA 5 – HISTÒRIA CLÍNICA DE LA DONA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Clínica Materno - Infantil
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 11/09/2017
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA MATERNO-INFANTIL TEMA 5 – HISTÒRIA CLÍNICA DE LA DONA Dins del Pla de salut de Catalunya hi ha el Programa d’atenció a la Dona, que té cura de la salut sexual i reproductiva de la dona des de l’adolescència fins al final del seu període reproductiu.
El programa consta de dues carteres de serveis: - SERVEIS OBSTÈTRICS (part i post-part)  Seguiment i control de l’embaràs  Educació sanitària: classes de preparació al naixement  Assistència al part  Assistència al puerperi  Educació sanitària: classes de recuperació post-part  Educació sanitària: suport a la lactància materna - SERVEIS GINECOLÒGICS (atenció als problemes de salut en la sexualitat de la dona)  Educació sanitària: atenció a joves  Planificació familiar  Prevenció i diagnòstics de MTS  Prevenció i diagnòstic de càncer de mama i càncer de cèrvix  Revisió ginecològica  Educació sanitària: menopausa La història clínica de la dona és especial extensa i conté: a) Dades personals i socials b) Dades de la parella c) Antecedents familiars: patologies com càncer, neoplàsies, diabetis, malformacions, patologies cardiovasculars, malalties genètiques, embarassos múltiples.
d) Antecedents obstètrics FÓRMULA OBSTÈTRICA (TPAF  Embarassos a terme // Pre terme // Aborts // Fills vius) P.E.  2.1.2.4 (2 embarass a terme // 1 pre terme // 2 aborts // 4 fills vius – 1 embaràs ha sigut de bessons).
No obstant cal que l’entrevista sigui més a fons per saber si algun fill que va néixer viu va morir després i altres factors. S’expressaria com a no viu si mor durant el part o en els dies de post-part. Les adopcions no compten. Les interrupcions (tant legals com involuntàries) són avorts.
e) f) g) h) i) j) k) l) Antecedents personals generals: parella? Suport familiar? Treball (factors perjudicials)? Antecedents ginecològics Dades de l’última revisió ginecològica i mamària Sexualitat Antecedents de la contracepció Dades psíquiques i de relació Valoració global Motiu de la consulta  Alteracions del cicle menstrual  Leucorrea  Disparèunia  Contracepció EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA MATERNO-INFANTIL  Embaràs  Informació sobre IVE  Revisió ginecològica  Problemes de fertilitat  Menopausa  Incontinència  Post-part  Problemes lactància  Dolor pèlvic m) Exploració ginecològica ENTREVISTA En l’entrevista de la consulta té dos punts de vista i segons la persona un propòsit diferent: - PROPÒSIT DEL PROFESSIONAL  Diagnosticar problemes de salut  Fer educació sanitària  Descobrir compliment terapèutic - PROPÒSIT DE LA DONA  Sortir informada  Alleugeriment molèsties  Sentir-se ben atesa En una entrevista hi ha elements que faciliten la comunicació i altres que la dificulten: - FACILITEN  Escolta activa  Empatia  Acomodar el contingut de la comunicació a les necessitats de la dona  Fer més preguntes obertes que tancades  Donar temps que s’expressin  Donar missatges concrets  Donar la informació de manera positiva  Respectar les crítiques o objeccions - DIFICULTEN  No escoltar ni empatitzar  Exigir en lloc de pactar  Etiquetar  Generalitzar  Jutjar  Ignorar missatges importants de l’interlocutor EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA MATERNO-INFANTIL NOMENCLATURA - DUM: Data Última Menstruació DPP: Data Probable del Part  correspon al dia que fa 40 setmanes d’embaràs Embaràs a terme: part a les 37 – 42 setmanes Embaràs postterme: >42 setmanes Part prematur: part abans de les 37 setmanes i és viable la vida extrauterina. Així doncs, actualment part prematur = 25 – 37 setmanes.
Avortament: abans de les 22 setmanes.
- Gravidesa: vegades que ha estat embarassada la dona (=número) contant avortaments i diferents embarassos. No sempre és senzill comptabilitzar els avortaments ja que n’hi ha d’espontanis que no se saben.
- PARITAT: número de vegades que la dona ha parit. S’expressa mitjançant la fórmula TPAV (parts a Terme, parts Prematurs, Avorts, fills Vius).
- Nuligesta: no ha estat mai embarassada Primigesta: embarassada del 1r fill Nulípara: persona que no ha parit mai (pot haver estat embarassada i haver avortat) Primípara: ha parit una vegada Multípara: 4 parts o més - Part eutócico: part vaginal sense CAP ajuda. Independentment si hi ha hagut medicació o no (epidural, oxitocina...) Part distócico: part vaginal instrumentat o part per cesària.
Part immadur: part entre 22 i 25 setmanes - - Menarquia: primera regla Fórmula menstrual: període (cada quant li ve) i dies de sagnat. Ex. 305 Atàxia menstrual: cicles menstruals desordenats sense cap ordre ni seqüència.
Amenorrea: absència de menstruació Hipermenorrea: menstruacions molt abundants (pèrdua menstrual excessiva que arriba a donar anèmia ferropènica).
Hipomenorrea: menstruacions d’escassa quantitat, es pot associar a la presa d’anticonceptius orals.
Polimenorrea: cicles curts (amb quantitats normals) ja que entre menstruació i menstruació hi ha períodes inferiors a 21 dies.
Oligomenorrea: pocs períodes menstruals (cicles curts) ja que entre menstruació i menstruació hi ha períodes superiors a 35 dies.
Menopausa: data que es fa la última menstruació, però s’estableix al cap d’un any d’aquesta data. (Menopausa establerta – un any des de la última menstruació). Si ja s’està en menopausa i hi ha una pèrdua cal mirar-se.
Síndrome pre-menstrual: simptomatologia prèvia a la menstruació Dismenorrea: dolor menstrual Metrorràgia: pèrdua hemàtica per vagina sense relació amb el cicle.
Spopoting: escassa pèrdua hemàtica al mig del cicle menstrual (típica en l’inici de tractaments hormonals com a anticonceptius). Pot durar 3 – 4 mesos.
EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI - UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA MATERNO-INFANTIL Mastodinia: dolor a les mames Dispareunia: dolor en la penetració Leucorrea: qualsevol alteració del flux normal de la dona (canvi que no sigui fisiològic) MTS: Malaltia de Transmissió Sexual ...

Tags: