TEMA 1: Ordenament jurídic i dret mercantil (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Estat L'estat és una idea que s’entén en la conjunció de tres elements: 1.1 Organització política: - Poder legistlatiu: Té la funció d’avaluar lleis. Esta format per el congrés dels diputats i el senat que formen les corts generals.
El congrés dels diputats i el senat consta de 350 diputats votats per nosaltres; s’han d'aconseguir 176 vots per tenir majoria absoluta; si se'n aconsegueixen menys s'anomenen escons i hi haurà majoria absoluta, al cap de 24 hores només es necessita majoria simple votades mínim per 176 diputats.
- Poder executiu: Fa que es compleixin les lleis, està format pel Govern, és a dir, per president i ministres.
- Poder judicial: Aplica les lleis i sanciona aquells que les incompleixen, portats per jutjats mercantils.
1.2 Comunitat humana 1.3 Territori propi: Delimitat per fronteres.
2. El dret Conjunt de normes jurídiques que tenen per finalitat ordenar la convivència dels ciutadans que són obligatòries en el seu compliment i que el seu incompliment s'imposarà la norma de manera forçosa pels tribunals de justícia.
3. Dret mercantil És una branca del dret, és un dret privat.
És un conjunt de normes jurídiques obligatòries que regulen la figura de l'empresari, l'empresa i totes les institucions que l'empresari té al seu abast per tal de realitzar una activitat econòmica dirigida al mercat.
El dret mercantil només regula aquella activitat que es realitza en ànim de lucre.
3.1 Fonts del dret Fonts directes: Normes jurídiques (obligatòries).
Llei: Estructura piramidal i jeràrquica. Dalt de tot trobem menys lleis i les que són més importants i a baix de tot, el contrari.
Totes les lleis són normes jurídiques però no totes les normes jurídiques són lleis.
4. Que hi ha en el dret mercantil? 4.1 Constitució Article 38: Propugna el llibertament d'empresa.
Article 149: Legislació mercantil.
4.2 Lleis Ordinàries: Llei 15 2007 – Llei de defensa de la competència.
Orgànica: No n'hi ha.
4.3 Normes en el rang de lleis Decret 1/2010 4.4 Reglament 1789/1996 del 1 de juliol pel qual s'aprova el reglament del registre mercantil.
- Costum o usos del comerç Normes consuetudinàries: Normes que tenen un origen en la costum. Per saber si es una norma consuetudinària o no es fan les pràctiques constitucionals que es una practica molt extensa que la passa a llei.
Principis generals del Dret: Conjunt d'idees que es van repetint en llarg del ordenament jurídic. Un dels principis generals del dret és tenir sempre present i valorar si una de les parts ha actuat en bona fe.
- Ordre jeràrquic: Només aplicarem costum quan no hi ha llei, i si no hi ha llei ni costum, només en aquest cas aplicarem els Principis generals del dret.
Fonts indirectes: Normes de conducta, culturals, no jurídiques, o sigui no obligatòries.
*Jurisprudències: És el conjunt de sentències d'un tribunal de justícia. Aplicar el contingut d'una sentència aplicada anteriorment.
*Doctrina científica: El llibre està escrit per Calero i aporta coneixement sobre el dret, aquest en seria un exemple: Tot el que es publica per juristes de prestigi es considera una doctrina científica.
...