Previo 2 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura FDE
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

NOMBRE Xavier Rocher Buen FECHA 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) 4-3-2015 CURS 1A Estudi previ pràctica 2 Exercici 1.- Consultant el manual de la font d'alimentació del teu lloc de treball (model PROMAX FA-363B), identifica de quantes sortides ajustables i de quantes sortides fixes disposa la font.
Sortides ajustables Té una sortida ajustable de 0- 30 V amb una entrega màxima de corrent de 2 A.
Sortides fixes Té dues sortides fixes una de 5 V amb una entrega màxima de corrent de 1 A, i una altra de +/15 V simètrica V amb una entrega màxima de corrent de 500 mA.
Exercici 2.- Calculeu la resistència de càrrega crítica RC en ohms de la sortida d'una font d'alimentació sabent que proporciona VO i que pot lliurar fins un corrent ILIMIT = 50 mA (els valors numèrics de VO es troben a la taula 1).
Lloc treball VO / V 9 9,5 RC  VO , I LIMIT 190 Exercici 3.- Consultant el manual de la font d'alimentació del teu lloc de treball (model PROMAX FA-363B) especifica: 1. La tensió o marge de tensions de cadascuna de les sortides de la font.
2. Marge de corrent que pot lliurar cadascuna de les sortides de la font.
1.
La sortida ajustable dona entre 0-30 V Les dues sortides fixes donen 5 V i +/- 15 V.
2.
La sortida ajustable de 0- 30 V amb una entrega màxima de corrent de 2 A.
La sortida fixa de 5 V ,entrega màxima de corrent de 1 A.
La sortida fixa de +/- 15 V ,entrega màxima de corrent de 500 mA.
Exercici 4.- Consultant el manual del multímetre digital del teu lloc de treball (model TEKTRONIX CDM-250 o model FLUKE 810A) especifica quines són les diferents escales de mesura de tensió i la resolució en cada escala.
Escala +/- 200 mV +/- 2 V +/- 20 V +/- 200 V +/- 1000 V Resolución 100 µV 1 mV 10 mV 100 mV 1V 1 NOMBRE Xavier Rocher Buen FECHA 230082 - FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (Curs 80) 4-3-2015 CURS 1A Exercici 5.- Consultant el manual del multímetre digital del teu lloc de treball especifica quina és la resistència d’entrada del multímetre quan mesura tensió.
Es de 10 MΩ en totes les escales.
Exercici 6.- Consultant el manual del multímetre digital del teu lloc de treball especifica quines són les diferents escales de mesura de corrent i la resolució en cada escala.
+/+/+/+/+/- Escala 200 µA 2 mA 20 mA 200 mA 2000 mA Resolución 100 nA 1 µA 10 µA 100 µA 1 mA Exercici 7.- Quina és l’amplitud d’una tensió alterna sinusoïdal amb un valor eficaç de Vef?(el valor numèric es troba a la taula 1).
Lloc treball Vef / V 9 v (t )  A  sin   t   9,5 ef √2 9,5 √2 13,44 V 2 Vef  A 2 ...

Tags: