Conceptes Tema 6 (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a la Sociologia Sílvia Caufapé Hostench Tema 6. Economia i societat • Homo economicus: Model hipotètic humà que parteix de que els individus tenen un sistema de preferències estables, que decideixen racionalment davant els estímuls econòmics, són capaços de processar adequadament la informació i actuar en conseqüència. Els individus tracten d’obtenir els seus objectius amb el mínim cost possible.
• Homo sociologicus: Model alternatiu hipotètic humà que parteix de que els individus son éssers mal·leables i condicionats socialment, que actuen amb una racionalitat limitada per interferències emocionals o per falta d’informació.
Aquest model dóna prioritat a la influència que el nostre entorn social té en nosaltres mateixos i en el nostre sistema de preferències.
• Consum conspicu (Bunde Veblen): Concepte que fa referència a les variants del consum que tenen com a objectiu posicionar la persona davant dels altres.
Són béns posicionals, que no serveixen només per garantir la supervivència.
És molt important en la recerca de l’status social.
• Reciprocitat (Polanyi): Tipus de pauta d’intercanvi econòmic que es basa en l’intercanvi sense esperar res a canvi excepte un altre futur intercanvi. A l’interior de les famílies i a cercles propers a l’individu.
• Redistribució (Polanyi): Tipus de pauta d’intercanvi econòmic que es basa en la distribució dels recursos recollits per l’Estat en funció de les necessitats de cadascú. És la lògica de l’Estat del Benestar.
• Intercanvi (Polanyi): Tipus de pauta d’intercanvi econòmic que es basa en l’intercanvi d’un objecte per un altre d’equivalent. És la pauta d’intercanvi econòmic predominant a la nostra societat.
UPF 1 Introducció a la Sociologia • Sílvia Caufapé Hostench Veu, Sortida i Lleialtat (Hirschman): Teoria que explica que hi ha dues reaccions principals a les situacions de descontentament amb les organitzacions a les quals pertanyem o tractem: - La veu: expressar verbalment les nostres queixes per intentar millorar la situació - La sortida: marxar de l’organització i passar a fer tractes amb una altra - L’opció per una de les dues es veu modulada per la lleialtat que tinguem a l’organització en qüestió. La lleialtat, en general, frena la sortida i afavoreix la veu.
UPF 2 ...