Qüestions Dinàmica i Elasticitat (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2009
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

ALGUNES QÜESTIONS PER PENSAR SOBRE DINÀMICA I ELASTICITAT 1.- Quan un cotxe en moviment s’atura degut a l’acció dels frens, quina és la direcció del vector acceleració? Descriu el camí que seguirà una bola que cau al terra del cotxe durant el temps de frenada.
2.- Calculeu els ordres de magnitud de la velocitat lineal d’un punt a l’equador de la Terra degut al moviment de rotació. Compareu-los amb la velocitat lineal del moviment orbital de la terra al voltant del Sol.
3.- Si la distància entre la terra i la lluna es redueix, sobtadament, a la meitat, com quedaria afectat el període de rotació de la lluna al voltant de la terra? 4.- El cor és una bomba intermitent que propulsa 70 cm3 de sang per l’aorta (1.0 cm de radi) 75 vegades cada minut. La força mitjana exercida per produir aquest impuls és de 5 N. Quina és la potència mitjana utilitzada per moure la sang per l’aorta? 5.- El Sol exerceix algun treball per produir el moviment orbital de la terra? 6. S’exerceix el mateix treball quan s’aixeca un bloc d’un kg. un metre d’altura, en qualsevol punt de la superfície terrestre? 7.- Un jugador de golf colpeja una bola amb l’objectiu d’atansar-la al forat. Quin objecte experimenta un major canvi de quantitat de moviment, la bola o el pal? I de velocitat? 8.- És possible que dos objectes tinguin la mateixa energia cinètica i el mateix moment? 9. L’esforç màxim de l’acer és 11.0x108 Nm-2. Quin és el diàmetre mínim d’un cable d’acer que ha de suportar el pes d’una persona de 70 kg.? 10.- Suposeu que a mesura que una persona creix fins a fer-se adulta, els ossos creixen segons la relació l~r2/3. a) Si l’angle de trencament per torsió sempre és el mateix, quan hi haurà més probabilitats de trencar-se un os, quan s’és adult o quan encara s’està creixent? ...