T6.1 Arcosaures (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Biologia i diversitat de vertebrats terrestres
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 04/05/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: Arcosaures | 65 TEMA 6: ARCOSAURES ARCHOSAUROMORPHA Sinapomorfies d’Archosauromorpha   Costelles cervicals amb dos caps (tubercle i capítol) Tuberositat del calcani. Prominència posterior del calcani, os del tars. En aquesta tuberositat s’insereixen muscles de la cama i dota el peu de major mobilitat.
Rhynchosauria Presenten un bec corbat (La part anterior el premaxil·lar té forma de dent) Les dents són acrodontes i el crani és molt ample i robust.
ARCHOSAURIFORMES Sinapomorfies d’Archosauriformes      Fenestra mandibular Fenestra antorbital (la qual s’ha perdut en les formes actuals) Òrbita amb forma de triangle invertit.
Quart trocànter en el fèmur que representa el punt d’inserció de músculs del grup caudofemoral (músculs que van de la cua al fèmur i estan implicats en el moviment de la cua per la natació).
Dents comprimides lateralment, asserrades i en alvèols (tecodontes).
66 | B i o l o g i a i d i v e r s i t a t d e v e r t e b r a t s t e r r e s t r e s “Proterosuchidae “ (grup no monofilètic) Amb el cos allargat, el cap lleugerament aplanat, de mida gran (poden arribar a fer 2 m). Presents a finals del Permià i principis del Triàsic.
ARCHOSAURIA Sinapomorfies Archosauria   Reducció del cinquè dit del peu Sense dents al paladar Crurotarsi Sinapomorfies Crurotarsi   Astràgal amb una prominència que encaixa en una cavitat del calcani La línia de flexió del turmell passa entre l’astràgal i el calcani: articulació de tipus crurotarsial (en ocells, en canvi, l’articulació és mesotarsial: línia de flexió passa entre les fileres proximal i distal del tars).
CROCODYLOMORPHA Sinapomorfies Crocodylomorpha:  Paladar secundari present que inclou, al menys els maxil·lars Crocodylia: es troben dins dels Crocodylomorpha i inclou les formes actuals. Se’n diferencien tres famílies: Tema 6: Arcosaures | 67 Gavialidae: Tenen el musell allargat amb un estretament abans de la cara.
Crocodylidae: en la oclusió de la boca les dents queden intercalades. Les dues mandíbules tenen aproximadament la mateixa mida. Sovint, la quarta dent de la mandíbula inferior se superposa a la superior. El morro acaba en punta.
Alligatoridae: Alligators: la mandíbula superior és més ample que la inferior. Quan tanquen la boca únicament es veuen les dents de la mandíbula superior. El morro é arrodonit.
Caimans: presenten una escata triangular superior a l’ull i aquests són més sobresortits. Presenten també una prominència nasal bastant marcada.
Divisió morfològica i classificació genètica: diferents visions Dades morfològiques: Proposen el grup brevirostres (de morro curt) Dades genètiques: emparenten Gavials i cocodrils ...