Tema 3 genètica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Genética
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 27/03/2015
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Genètica 3. Com exerceix l’ambient la seva influència sobre el comportament? Ambient: L’ambient és tot allò que no està en els gens tant pot ser extern (educació) com intern (balanç hormonal, pH...) Hi ha dos tipus d’ambient: - Ambient compartit: factors ambientals compartits amb la resta de membres de la família.
- Ambient no compartit: (independent) factors ambientals no compartits amb la resta de membres de la família.
El ambient independent influeix en els trets de personalitat.
Correlacions Genotip-ambient És el control genètic de l’exposició a l’ambient, moltes influències ambientals reben influència genètica. Fa referència a influències ambientals que també tenen algo genètic  Correlació passiva  Els pares aporten els gens, però també l’ambient de criança (músics). Els gens predisposen a una cosa però l’ambient és el que fa que s’expressi o no  Correlació Activa  Seleccionem aquells ambients que millor correlacionen amb a nostra manera e ser. Som nosaltres qui escollim aquells que correlacionen millor amb la nostra manera de ser  Correlació Evocativa  Elicitem en els altres aquells comportaments que millor correlacionen amb la nostra manera de ser. Nosaltres provoquem en els altres aquells comportaments que millor correlacionen amb la nostra manera de ser Entre els gens i l’ambient hi ha relacions. Una de les coses que hi ha són les correlacions genotip-ambient Interacció: - el control genètic de la sensibilitat al medi ambient - efectes no additius entre els factors ambientals i els factors genètics Ambient enriquit vol dir que te estimulació Parlem d’interacció quan els efectes dels gens sobre el comportament depenen de quin ambient hi ha.( I també els efectes de l’ambient sobre el fenotip depenen de quins gens hi ha) Genètica [Practica arbres] Hem d’estar segurs (en un arbre no es pot suposar res) - Característica monogènica = depèn d’un únic gen Els individus es numeren aràbicament (és a dir, d’esquerra a dreta) El que volem saber es quin tipus d’herència es: - Autosòmica o Dominant o Recessiva - Lligada al sexe o X dominant o X recessiva o Y I 1 II 2 1 2 3 III 1 2 “Com fer per no equivocar-nos mai”: 1) El genotip dels afectats 2) El genotip dels no afectats 3) Completar - No pot ser lligada a Y: o Perquè hi ha dones afectades o I el (I,1) està afectat i el seu descendent (II, 1) no ho està.
- Pot ser dominants: o Tots els no afectats han de ser homozigots recessius o I els afectats com a mínim han de tenir un dominants o Deduïm els que falten a partir de pares i fills perquè ha de ser d’una determinada manera Genètica - No pot ser recessiu: o No pot ser perquè el (II, 1) no pot tenir cap al·lel dominant - Pot ser X dominant: o No hi ha cap problema en que pugin ser dos - No pot ser X recessius Amb la informació que tenim potser autosòmic dominant o X dominant ...