Problemes d'unitats i vectors (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 18/05/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Unitats:  El cabal d’aigua (volum d’aigua per unitat de temps)que passa per un desguàs ve donat per la  fórmula empírica:  ⁄ 3.3 .
⁄    on Q és el cabal .  Les distàncies estan expressades en ft (1 ft = 0.3048m) i el temps en segons.  v la velocitat d’arribada de l’aigua  i g l’acceleració de la gravetat.  a)Quines són les unitats de h, b i c?  b)Transformeu aquesta fórmula en una altra en la qual les magnituds s’expressin en el SI.      Vectors:  Suma, producte escalar, producte vectorial dels vectors   Derivades de vectors:  Calcula el gradient de  Calcula la divergència de  Calcula el rotacional de   Integrals de vectors:   2 2 Donat l’escalar   x 2 y  2 y   i el vector  a  yi   x  z  j   x  z  k , calculeu les  integrals de línia següents        dr                a  dr                 a  d r    quan es passa del punt A(1,1,0) al B(2,8,0) seguint la corba  y  x 3 , z  0                  ...