Trastorns de l'Equilibri i la Marxa (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 18/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DE L’EQUILIBRI I DE LA MARXA TRASTORNS DE L’EQUILIBRI EQUILIBRI  capacitat de mantenir-se en posició erecta durant la bipedestació i la marxa.
INESTABILITAT  sensació de desequilibri i inseguretat que impedeix la deambulació o el manteniment de la posició erecta.
BASES ANATÒMIQUES - Alteracions de la sensibilitat Patologia del cerebel Alteracions del sistema vestibular Lesions dels lòbuls frontals EXPLORACIÓ DE LA COORDINACIÓ COORDINACIÓ – ATÀXIA - Activitat reflexa d’integració que permet que els moviments voluntaris siguin precisos i harmònics.
ATÀXIA  falta de la funció de coordinació.
EXPLORACIÓ DE LA COORDINACIÓ - COORDINACIÓ ESTÀTICA o Prova de Romberg  intenta posar de manifest el desequilibri que es produeix en absència de moviment. El pacient es troba dret amb els ulls tancats i els peus junts (també es pot prémer les mans amb força). En individus normals no hi cap oscil·lació i es manté en equilibri (test negatiu). Si el pacient oscil·la i perd l’equilibri la prova surt positiva.
- COORDINACIÓ DINÀMICA o Proves dit/nas – taló/genoll o Prova de les marionetes o Proves de sinèrgia del moviment 1 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DE L’EQUILIBRI ATÀXIA SENSORIAL - Inestabilitat en l’ortostatisme, empitjora amb els ulls tancats.
Signe de Romberg positiu.
Marxa tolerant Causes  mielinolisis funicular, esclerosis múltiple, polineuropaties.
ATÀXIA CEREBELOSA - Trastorn de vermis cerebel·losa Afectació principal del tronc Causes  alcoholisme, esclerosis múltiple, AVC, tumors, malformacions, degeneracions espinocerebrals.
ATÀXIA VESTIBULAR - Inestabilitat amb tendència a caure en una mateixa direcció (lateropulsió).
Marxa en estrella Causes  patologia vestibular ATÀXIA FRONTAL DE BURNS - Atàxia amb lateropulsions i retropulsions.
Dificultat per aixecar els peus (“apràxia magnètica”).
Incapacitat de planificar i executar els actes voluntaris.
Causes  afectació bilateral de lòbuls frontals (alcoholisme, múltiple...).
esclerosis TRASTORNS DE LA MARXA Sensació de desequilibri o inseguretat amb la deambulació.
BASES ANATÒMIQUES - Sistema motor (piramidal) Equilibri i coordinació (sistema vestibular i cerebel) Moviments associats (sistema extrapiramidal) Sensibilitat i funcions superiors 2 FISIOPATOLOGIA - NEUROLOGIA @emargaritboada TRASTORNS DE LA MARXA MARXA HEMIPLÈGICA - Braç flexionat, cama extesa (“marxa en godalla”).
Causa més freqüent: AVC.
MARXA PARAPARÈTICA - Petites passes, arrossegant els peus, oscil·lacions del tronc, moviments de semicircumferència, genolls xoquen (“marxa en tisores”).
Causes  mielopaties, paràlisis cerebrals.
MARXA PARKINSONIANA - Posició en flexió, titubeig de la marxa, acceleren (“marxa festinejant”).
Petites passes, pèrdua de moviments associats, tremolor de les mans i del cap.
Causes  malaltia de Parkinson.
MARXA COREOATETÒSICA - M. Coreoateòsic – “ball” Causes  Malaltia de Wilson, M. De Huntintong.
MARXA DISTÒNICA - Inversió del peu Contractures intermitents del tronc i extremitats.
Causes  distonia musculorum neoformans MARXA CEREBELOSA I VESTIBULAR MARXA ANSERINA O DE “GANSO” - Debilitat de la musculatura del tronc i extremitats Peus separats i balancejant el tronc Causes  miopaties (Malaltia de Duchenne) MARXA EQUINA O EN “STEPAGGE” - Caiguda del peu Marxa com si caminés per l’estepa Causes  polineuropaties, polirradiculopaties MARXA HISTÈRICA - Molt complicada, total discordança entre signes i símptomes.
Molt teatre, plors...
Caigudes espectaculars, poc traumàtiques Causes  malalties psiquiàtriques 3 ...